Ongeveer een jaar geleden werden de eerste akten van de burgerlijke stand digitaal op deze website beschikbaar gesteld. Ze waren uitsluitend digitaal te "doorbladeren".
Vanaf 3 februari 2017 zijn de eerste akten van de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten) op naam doorzoekbaar op onze website. Dat betekent een uitbreiding met ruim 15.000 namen van vroegere Zaankanters! Het totaal aantal personen dat daarmee is ontsloten is ruim 180.000! Dit is met dank aan een grote groep vrijwilligers én een particulier die zijn database met ingevoerde namen ter beschikking heeft gesteld aan het Gemeentearchief. Zonder hun hulp was dit niet te realiseren geweest. In het linker menu op de pagina Op zoek naar voorouders vindt u een overzicht van welke akten van de burgerlijke stand precies op naam doorzoekbaar zijn. U komt via die pagina ook in het daadwerkelijke zoekscherm terecht.

De komende maanden gaan we hard verder met het digitaal aanbieden van de akten van de burgerlijke stand én het ontsluiten van nog meer namen daaruit.

Overigens is een belangrijk deel van de huwelijks- en overlijdensakten van de voormalige Zaangemeenten en Oostzaan reeds doorzoekbaar op naam via www.wiewaswie.nl.

Per februari 2017 zijn er weer twee nieuwe inventarissen van archieven gereed gekomen. U kunt hier in de inventarissen zoeken en desgewenst stukken aanvragen voor inzage op de studiezaal.

A-0106. Dorpsbestuur Oostzaan, (1577) 1604-1795
De ambachtsheerlijkheid of banne van Oostzaan en Oostzaandam strekte zich uit van de oostelijke Zaanoever tot het Twiske tussen Oostzaan en Landsmeer. De regenten (altijd 1 meer uit Oostzaan dan uit Oostzaandam) zorgden voor het dagelijks bestuur van het gebied, waarbij zij tal van ambtenaren aanstelden, zoals notarissen, schoolmeesters en makelaars. Maar ook met het benoemen van predikanten in de Hervormde kerk hadden zij aanvankelijk bemoeienis.
Het rechthuis, gebouwd in 1617 en waar de schout met zijn schepenen recht sprak, stond in Oostzaan.
De bestuurders waren tevens heemraden van de Polder Oostzaan, de schout was dijkgraaf.
In 1729 kochten de regenten de banne van de Staten van Holland en West-Friesland.
Bij de instelling in 1795 van de Bataafse Republiek vond een scheiding tussen het ambachts- en polderbestuur plaats. Bovendien vond grotendeels een scheiding plaats tussen Oostzaan en Oostzaandam wat betreft het ambachtsbestuur. In Oostzaandam kwam een afzonderlijke rechtbank en weeskamer die zetelden in een aanbouw aan de Oostzijderkerk.
Reeds in 1789 waren de heerlijkheden in Nederland officieel afgeschaft, maar pas in 1811 werd de ambachtsheerlijkheid Oostzaan en Oostzaandam officieel opgeheven. Per 1812 vond een definitieve splitsing plaats van het gebied in de gemeenten Zaandam en Oostzaan. De Polder Oostzaan bleef als gebied wel één tot ver in de 20e eeuw.
Dit archief heeft betrekking op specifiek het dorpsbestuur van Oostzaan, dus de Oostzaanse regenten die deel uitmaakten van het bestuur van de banne Oostzaan en Oostzaandam. Het archief van de banne Oostzaan en Oostzaandam zelf bevindt zich in het archief van de Polder Oostzaan, aanwezig bij het Waterlands Archief.

Het 17e-eeuwse rechthuis, dat tot in de 19e eeuw in Oostzaan in gebruik bleef. © Gemeentearchief Zaanstad, fotonummer 12.0317.

PA-0496. Collectie Van Halderen, betreffende de sierkuiperij P.G. Van de Kerkhoff en familie Van Halderen, ca. 1930-ca. 1950, 2001-2014, z.j.
Peter Gerhard van de Kerkhoff (1900-1973) was in eerste instantie werknemer bij Evenblij Vaten in de kuiperij. In 1939 begon hij een eigen sierkuiperij aan het Zuideinde in Koog aan de Zaan. Hij vervaardigde onder meer bloempotten, paraplubakken, sigarettenvaasjes, bijzettafeltjes, tabaksdozen, asbakken en onderzetters maar ook onderdelen voor een poppenhuis. Doordat Van de Kerkhoff ziek werd en gebrek aan opvolging had, moest de sierkuiperij in 1972 worden gesloten.
Petrus Albertus (Petrus) van Halderen (1887-1962) en zijn twee zonen werkten als smid in de kuiperij ’t Hart en De Zwaan.
De collectie bestaat feitelijk uit twee subcollecties: die van de familie en sierkuiperij Van de Kerkhoff en die van de familie Van Halderen (ook smeden van beroep). Het bedrijfsarchief van Van de Kerkhoff is verloren gegaan, er is slechts één catalogus en er zijn foto's van producten. Daarnaast bestaat de collectie uit foto's van het bedrijf en familieleden. De collectie van de familie Van Halderen bestaat eveneens uit foto's en recent gemaakte aantekeningen betreffende de familieleden en hun werk. De collectie is in 2014 geschonken aan het Gemeentearchief Zaanstad door een dochter van P.A. van Halderen jr. Zij is eveneens een kleindochter van P.G. van de Kerkhoff.

Daarnaast zijn enkele archiefinventarissen aangevuld:
PA-0044
PA-0051
PA-0070

Met ingang van 2017 zijn weer de beperkingen op de openbaarheid van diverse akten van de burgerlijke stand opgeheven. Dat betekent dat de akten van de burgerlijke stand van de voormalige Zaangemeenten en de gemeente Oostzaan openbaar zijn als volgt:

  • Geboorteakten van 1811 tot en met het jaar 1916
  • Huwelijksakten van 1811 tot en met het jaar 1941
  • Overlijdensakten van 1811 tot en met het jaar 1966

De akten van de recent vrijgekomen jaren (1916, 1941 en 1966) zijn digitaal beschikbaar en te vinden in de inventarissen. De akten zijn nog niet op naam toegankelijk, daar wordt door onze vrijwlligers hard aan gewerkt. Deels zijn oudere akten te raadplegen via de website www.wiewaswie.nl, deels op microfiche op de studiezaal van het gemeentearchief.

Deze zoekwijzer kan u helpen bij het raadplegen van de akten van de burgerlijke stand.


De afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis aan het Bannehof in Zaandijk, ca. 1994. Foto © GAZ, 21.44795.

Recent zijn op deze site de onderstaande nieuwe inventarissen online gezet. U kunt zodoende op internet alvast bekijken welke informatie in onze archieven aanwezig is. De bewuste stukken kunt u - tenzij anders aangegeven - op onze studiezaal tijdens onze openingstijden komen inzien.

Het archief van het Zaans Cantatekoor en Zaans Cantateorkest, in het verleden een begrip in de Zaanstreek, bevat diverse cassettebandjes met opnamen van concerten. In de tweede helft van 2016 zijn deze door het Gemeentearchief Zaanstad gedigitaliseerd en nu via de website te beluisteren. In de inventaris zijn de geluidsbestanden geplaatst onder de beschrijvingen van de opnamen. U kunt de opnamen hier beluisteren.


Aankondigingsposter, 1999. Foto © GAZ, 61.00247.