Vanaf september 2022 geeft Sander Wegereef van Historio twee beginnerscursussen bij het Gemeentearchief: 'Voorouders gezocht! - beginnerscursus stamboomonderzoek' en de 'Introductiecursus Archiefonderzoek'.

Het invoerwerk van het VeleHandenproject Zaanse Verpondingsregisters is gereed. Helpt u vervolgens mee om opnieuw een heel belangrijke bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken? 

Op vrijdag 24 juni 2022 organiseert de Stichting Zaanse papiergeschiedenis “De Hollander” in samenwerking met het Gemeentearchief Zaanstad een studiemiddag over de Zaanse papiergeschiedenis. Let op: vanwege de grote belangstelling kunt u zich helaas niet meer aanmelden.

Tussen 1674 en 1981 bereikte het Zaanse witpapier een grote internationale afname en reputatie. Tot in alle uithoeken van de wereld werd het toegepast door staatshoofden, diplomaten, hofarchitecten, cartografen, kunstenaars en musici van naam.

Recent is de inventaris op het archief van de Stichting Beheer Hervormde Kerk Krommeniedijk voltooid. Hiermee is het archief van deze stichting toegankelijk voor onderzoek.