In samenwerking met Historio starten wij vanaf maandag 21 maart a.s. met een cursus historisch huizenonderzoek.

Jaarlijks worden documenten, die eerder niet openbaar waren, openbaar gemaakt. 

In januari 2022 zijn diverse nieuwe toegangen op archieven gepubliceerd. Ook zijn enkele bestaande archieftoegangen aangepast.

Tijdens de jaarvergadering van 1948/1949 werd de taak van de Personeelsvereniging (PV) als volgt beschreven: “Zij moet ernaar streven de dagelijkse sfeer van het werk zo nu en dan te doorbreken. Dat moet je niet te vaak doen, want dan ontstaat een nieuwe sleur.”

In de publiekshal van het stadhuis is nu de tentoonstelling ‘Waterfotografie aan de Zaan’ te zien. Daniëlle van der Erve (kunstfotografe