Per 1 maart 2018 heeft het Gemeentearchief Zaanstad weer inventarissen van enkele archieven voor u beschikbaar gesteld. Deze zijn hier te raadplegen. De documenten zelf zijn in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw (m.n. gezinskaarten en alleenstaandenkaarten). Op deze kaarten werd ook genoteerd tot welk kerkgenootschap een persoon behoorde. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt het openbaar maken van informatie over de levensovertuiging van nog levende personen.

Het is heel goed mogelijk dat er nog mensen in leven zijn die op deze kaarten voorkomen  Daarom hebben wij besloten om deze registers niet langer beschikbaar te stellen voor raadpleging. Zowel op de website als op de studiezaal zijn vanaf heden de bevolkingsregisters met gegevens, jonger dan 110 jaar, niet meer openbaar.

In de maanden september tot en met december 2017 voerde Bureau ART in opdracht van BRAIN de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor uit.

Voor wie zich graag in het verleden verdiept en er zelf over wil schrijven organiseren Gemeentearchief Zaanstad en de Volksuniversiteit Zaanstreek een praktische cursus.

Op donderdagavond 12 april 2018 start bij het Gemeentearchief Zaanstad een verdiepingscursus Zaanse schrijvers. In deze cursus verplaatsen we ons naar de Zaanstreek aan het begin van de twintigste eeuw. We lezen werk van drie belangrijke Zaanse schrijvers uit die periode: Carry van Bruggen, Jacob Israël de Haan en Cor Bruijn.