Onlangs viel er al iets over te lezen in het Noord-Hollands Dagblad: de Oudheidkamer Oostzaan heeft 15.091 historische foto’s in bewaring gegeven aan het gemeentearchief. Op maandag 22 februari jl. werd de overeenkomst getekend. De foto’s zijn in de loop der jaren verzameld door de Stichting Oudheidkamer, de historische vereniging van Oostzaan.

In samenwerking met Uitgeverij Noord-Holland en Vereniging Zaans Erfgoed heeft Gemeentearchief Zaanstad de Encyclopedie van de Zaanstreek gedigitaliseerd.

De digitale encyclopedie is te vinden onder het kopje 'Bibliotheek'. Via 'Encyclopedie' komt u vervolgens bij de scans terecht. U kunt er ook voor kiezen om onderstaande link te volgen, dan komt u direct bij digitale encyclopedie. De beide delen zijn full-tekst doorzoekbaar, dus u kunt op ieder (tref)woord in de tekst zoeken. U zoek direct door beide delen van de encyclopedie tegelijk.

Link naar de gedigitaliseerde Encyclopedie van de Zaanstreek


De encyclopedie verscheen in 1991. Er was negen jaar aan gewerkt. De totstandkoming ervan was dan ook een moeizaam proces. Toch groeide de encyclopedie uit tot een van de belangrijkste naslagwerken over de Zaanse geschiedenis. Liefhebbers moesten dan ook een flinke som geld neertellen voor de aanschaf van beide delen. Toch hebben veel Zaankanters die twee groene delen nog altijd in de kast staan. Sinds kort is de encyclopedie dus gratis en voor niets te doorzoeken op deze website.

Link naar een artikel op De Orkaan over de totstandkoming van de Encyclopedie van de Zaanstreek

 

 Advertentie Encyclopedie De Typhoon 26-10-1991

Advertentie bij het verschijnen van
de Encyclopedie van de Zaanstreek 
(De Typhoon, 1991)

 

 

 

 

Zaterdag 23 januari jl. was een nieuwe aflevering te zien van Verborgen Verleden, waarin op zoek gegaan werd naar de familiegeschiedenis van tv-presentator Teun van de Keuken. Deze zoektocht bracht hem onder meer naar de Zaanstreek. Eind vorig jaar zijn voor het programma opnames gemaakt in het Honig Breethuis in Zaandijk en in het Gemeentearchief Zaanstad.

Van een aantal registers van de burgerlijke stand zijn sinds kort gedigitaliseerde bestanden te vinden op deze site. Het betreft onder meer de akten die per 1 januari 2016 openbaar geworden zijn. De scans sluiten aan op de serie microfiches die op de studiezaal te raadplegen zijn. Globaal gaat het van alle voormalige Zaangemeenten om:

Geboorten 1912-1915
Huwelijken 1937-1940
Overlijden 1962-1965

De bouwvergunningen van de gemeente Oostzaan over de periode 1908-1999 zijn vanaf nu tijdens openingstijden in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief. Een lijst met beschrijvingen van de vergunningen is te vinden op de website. Voor het inzien van de dossiers kunt u tijdens openingstijden terecht op de studiezaal van het gemeentearchief.

Link naar de beschrijvingen van de bouwvergunningen Oostzaan 1909-1999

Ook de beschrijvingen van de hinderwetvergunningen van Zaandam kunt u in dit overzicht vinden. U kunt de zoekresultaten filteren op plaatsnaam en op het soort vergunning.

Bouwdossiers voormalige Zaangemeenten
Voor de bouwvergunningen van de voormalige Zaangemeenten geldt nog steeds:
- Bouwdossiers van vóór 1974 zijn tijdens openingstijden van het gemeentearchief in te zien op de studiezaal.
- Bouwdossiers van ná 1974 zijn uitsluitend in te zien na aanvraag via het webformulier.

Link naar meer informatie over het inzien van bouwdossiers