Per 1 februari 2018 zijn weer diverse inventarissen en plaatsingslijsten van archieven beschikbaar gekomen. Deze zijn te raadplegen via de website.

Per 1 januari 2018 heeft het Gemeentearchief Zaanstad weer een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gesteld. Via deze inventarissen, digitaal te raadplegen via de website, kunt u alvast onderzoeken welk soort informatie zich in de betreffende archieven bevindt.

Per 1 januari 2018 zijn de tijdelijke beperkingen op de openbaarheid van diverse dossiers, aanwezig bij het Gemeentearchief Zaanstad, vervallen.

Vanaf 2018 is de studiezaal van het Gemeentearchief op donderdagavond geopend op afspraak van 16.00 uur tot 19.00 uur (in plaats van tot 20.00 uur).

Op maandag 18 december is de expositie van acht Westzaanse musea in de Publiekshal van het Stadhuis geopend.