Per 1 juli 2016 zijn bij het Gemeentearchief diverse inventarissen online geplaatst. U kunt zodoende op internet alvast bekijken welke informatie in onze archieven aanwezig is. Zie  De bewuste stukken kunt u - tenzij anders aangegeven - op onze studiezaal tijdens onze openingstijden komen inzien.

PA-0428 - Cartonnagefabriek Bakker en Stoffels N.V., 1932-1991
Cartonnagefabriek Bakker en Stoffels te Wormerveer is opgericht op 31 oktober 1939 door Willem Johan Bakker Janszoon en Gerard Stoffels. Het doel van de vennootschap onder firma was het fabriceren van cartonnageartikelen, de handel in cartonnageartikelen en papierwaren, de papierhandel, alsmede alles wat daarmee in de ruimste zin in verband staat . De heren Bakker en Stoffels hebben het vak geleerd bij de N.V. Eerste Zaanlandse Cartonnagefabriek te Westzaan v/h C. de Jong Gzn, Zeilenmakersstraat  te Westzaan en opgericht ca. 1906.
Op 4 december 1954 is de Cartonnagefabriek omgezet in een N.V. Het doel van de N.V. was het fabriceren van en de handel in cartonnages en andere verpakkingsartikelen, het bedrukken daarvan en het vervaardigen van drukwerk, alsmede het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin van het woord kunnen worden geacht daartoe te behoren. In 1995 is de Cartonnagefabriek verhuisd naar Delft en heeft daar nog enige jaren bestaan tot de opheffing.

PA-0505 - Aannemingsbedrijf en architectenbureau J. en D. Eilmann, architectenbureau Van der Lingen en families Coenraad en Klokkemeijer, 1865-1972
H. A. Eilmann (1806-1890) was aannemer/timmerman te Zaandam. Op 1 januari 1872 droeg hij zijn bedrijf over aan zijn zoons J. H. Eilmann (1840 - 1916) en H. D. Eilmann (1843-1883), die als aannemers - architecten de zaak verder voort zetten onder de naam J. en D. Eilmann. Later traden J. Westenberg (1869-1930) en J. Coenraad (1886-1945) als mede eigenaar tot de firma toe. In de jaren ' 30 kwam L. G. Westenberg (1903) in de directie. Hij verkocht echter in 1938 het architectenbureau en in 1944 het aannemingsbedrijf aan D. van der Lingen (1904-1960), die reeds jarenlang aan het bedrijf was verbonden. De zaak werd nu gesplitst in het timmer- en metselbedrijf v/h J. en D. Eilmann, gevestigd aan de Vinkenstraat 32 in Zaandam en het architectenbureau v/h J en D Eilmann, gevestigd aan de Nicolaasstraat 1 in Zaandam. Na het overlijden van D. van der Lingen in 1960 werd het aannemingsbedrijf door zijn weduwe voortgezet en het architectenbureau door zijn zoon ir. W.K. van der Lingen (1931), beide kantoor houdende aan de Provincialeweg 74. In 1974 hield het aannemingsbedrijf op te bestaan.

DeLelie Oostzijde39 1910 GerefKerkWestzaan
Bouwtekening uit 1910 van de opbouw van het pakhuis De Lelie aan de Oostzijde voor de firma P. Schoen in Zaandam (links, GAZ fotonummer 52.01057) en de Gereformeerde Kerk te Westzaan in 1928 (rechts, GAZ fotonummer 21.14977).

PA-0506 - Montessorischool Saenden, 1938-1949
De Montessorischool Saenden in Koog aan de Zaan is opgericht in 1938 en kende een afdeling voor het lager onderwijs en voor het zogenoemde voorbereidend onderwijs. Leerlingen kwamen vanuit de gehele Zaanstreek.
De eerste jaren was het lastig om voldoende leerkrachten te vinden. Het aantal leerlingen steeg, maar in 1948 waren er weer onvoldoende goede leerkrachten. Daarom werd besloten de school op te heffen.

OA-0047.1134 - Aan- en verkopen, ruilingen en schenkingen van onroerend goed te Krommenie
In de toegang Aan- en verkoopdossiers zijn ook gegevens over de voormalige gemeente Krommenie opgenomen.

AC-0002 - Collectie Tweede Wereldoorlog, 1940-1945
De bestaande inventaris is aangevuld. 

Het gemeentearchief heeft momenteel een vacature voor een stagair. Klik hier voor meer informatie.

Sinds kort zijn de Gaardersarchieven die bij het Gemeentearchief Zaanstad berusten, vrijwel integraal gescand. Het gaat om:

  • OA-0001, Gaardersarchief Assendelft (1681-1682, 1695, 1765-1805)
  • OA-0002, Gaardersarchief Krommenie (1702-1805, 1812-1842)
  • OA-0003, Gaardersarchief Westzaan (1688-1704, 1726-1742, 1758-1833)
  • OA-0026, Gaardersarchief Oostzaan (1777-1805).

De naam gaardersarchieven is een verzamelnaam voor de archieven die gevormd zijn door de secretarissen van dorpen en steden in Holland in hun functie van gaarder van bepaalde gewestelijke belastingen. Het gaat om belastingen op verkoop van onroerende goederen, collaterale succes, op openbare verkoop van roerende goederen, de impost op trouwen en begraven en de belasting op familieadvertenties in de krant. Daardoor zijn deze archieven van groot belang bij genealogisch onderzoek én bij onderzoek naar de historie van gebouwen. In de inleidingen van de inventarissen is een uitgebreide uiteenzetting over de inhoud van de gaardersarchieven opgenomen.
De scans zijn te vinden onder de bijbehorende beschrijvingen in de inventarissen en hier te raadplegen.
De inventarisnummers 43-48 van OA-0003 zullen naar verwachting in 2017 digitaal beschikbaar komen.

Recent is onze collectie Bidprentjes voor een groot deel gedigitaliseerd. Ondanks dat de Zaanstreek van oudsher geen bijzonder groot aantal Rooms-Katholieken kende, omvat de collectie gedigitaliseerde bidprentjes toch bijna 1500 stuks. Zowel de voor- als achterzijde is gescand.
U kunt in de collectie linksboven zoeken op naam, geboorte- en overlijdensplaats en data. Met behulp van de filters kunt u uw zoekresultaten verfijnen.
In verband met privacywetgeving zijn nog niet alle bidprentjes digitaal beschikbaar. Bovendien wordt de collectie regelmatig aangevuld met beschrijvingen van nieuwe bidprentjes. Deze nieuwe bidprentjes zullen in een later stadium ook worden gedigitaliseerd.

Recent is de Collectie van J.W. van Sante (C-0001) digitaal beschikbaar gesteld. Deze collectie vormt een nadere toegang tot enkele boeken en lidmatenregistraties van de Doopsgezinde gemeenten in Zaandam, transportakten van molens van de Banne Westzaan en de volkstelling van Westzaandam uit 1828. Via onze website zijn scans van de archiefstukken te bekijken en gratis te downloaden. De inventarisnummers 39-44 zijn met behulp van OCR-techniek inhoudelijk te doorzoeken. Klik daarvoor naast de zoekbalk op het uitklapmenu en voer het trefwoord in in het bovenste zoekveld. Voor zowel genealogisch onderzoek als het onderzoek naar molens in de Zaanstreek vormt deze collectie een waardevolle bron.