Op 22 februari 2022 zijn we begonnen met het project VHS, dit houdt in: videobanden kijken en beschrijven.

Op dinsdag 8 maart 2022 organiseerden wij een bijeenkomst over de Zaanse Vrouwenbewegingen 1950-2000.

Jaarlijks worden documenten, die eerder niet openbaar waren, openbaar gemaakt. 

In samenwerking met Historio starten wij vanaf maandag 21 maart a.s. met een cursus historisch huizenonderzoek.

Tijdens de jaarvergadering van 1948/1949 werd de taak van de Personeelsvereniging (PV) als volgt beschreven: “Zij moet ernaar streven de dagelijkse sfeer van het werk zo nu en dan te doorbreken. Dat moet je niet te vaak doen, want dan ontstaat een nieuwe sleur.”