Om het gebruik van archieven en verzamelingen te bevorderen en om kennis te delen en expertise te bevorderen werkt het gemeentearchief samen met:

 • Zaans Museum 
 • Vereniging Zaans Erfgoed
 • Stichting Monumenten Spreken
 • Historische verenigingen
 • Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Zaanstreek-Waterland
 • Zaanlandse Oudheidkundige Vereniging (ZOV)
 • Archief Gooi- en Vechtstreek
 • Waterlands Archief
 • Gemeente Oostzaan
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
 • Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
 • Vrijwilligerscentrale
 • Voortgezet onderwijs (maatschappelijke stages)

Het Gemeentearchief Zaanstad is vertegenwoordigd in:

 • BRAIN (Belangenvereniging Archieven in Nederland)
 • VNG Projectgroep kwaliteitssysteem (digitaal) archiefbeheer
 • Gebruikersvereniging MAISFlexis en Memorix Maior
 • Landelijk overleg Archiefinspecteurs
 • Landelijk overleg Archiefbibliothecarissen
 • Landelijk Atlasoverleg
 • Kring van Archivarissen in Noord-Holland
 • Archiefinspecteurs Noord-Holland
 • Diocesane Archiefcommissie Bisdom Haarlem en Amsterdam
 • Reint Laanfonds