Een vrijwilliger is van grote waarde voor het gemeentearchief, hij of zij zorgt ervoor dat de materialen toegankelijk gemaakt geworden zodat iedereen ze kan gebruiken. Een enthousiaste groep vrijwilligers, houdt zich bezig met aanvullende werkzaamheden, zoals:

  • Verwijderen van metalen en PVC-materialen, vouwen van dozen en omslagen, vervangen van omslagen en dozen, plaatsen van etiketten op omslagen en dozen.
  • Beschrijven van collecties, foto's, tijdschriften, krantenartikelen, e.d.
  • Invoeren van persoonsgegevens uit genealogische bronnen, zodat deze op naam doorzoekbaar worden
  • Maken van transcripties
  • Nakijken van beschrijvingen bij bijvoorbeeld kaarten en tekeningen
  • Assisteren bij pr- en educatieve activiteiten.

Meer weten?
Wilt u graag concreet bijdragen aan het in stand houden van het cultureel geheugen van de Zaanstreek? Indien u geïnteresserd bent of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen.