Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 8
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 114
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
114
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 115
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
115
Jaar:
1885
79
Eene School voor lager kosteloos ouderwijs . Hoofd der school D . Snuif Cz ., bijgestaan door
2 onderwijzers met hulponderwijzers-acte . 1 onderwijzeres » tulpondorwijzeres-acte in de nuttige en fraaie vrouwelijke handwerken .
Particuliere Instellingen en Maatschappijen .
Teekencnrms , onderwijzer W . H . Hengevelt . De prijs van 2 lesson per week bedraagt f 1.80 per maand .
Het Weeslmh der Herv . Gemeente . Hoofd T . Demmendaal , ge-tal ( getal ) verpleegden 9 .
Het Weeshuis der Doopsgezinden van Koog en Zaandijk . Hoofd J . J . Engels , getal verpleegden 5 .
Departement aKoog en Zaandijk )-) der Maatschappij « tot Nut van ' t Algemeen .»
Hiervan gaat uit :
De Spaarbank , geopend des Zaterdags avonds van 7 '/ j tot 9 uur.De Hdpbank , » » » » » 7 /^ » 9 ,,
Eene Leesbibliotheek gevestigd te Zaandijk , geopend om de 14 dagen des Zaterdags namiddags van 5 tot 7 uur . Uit-gezonderd ( Uitgezonderd ) des zomers .
Vereeniging ((. Moederlijke Liefdadigheid .)-) Deze verleent hulp in kleeding enz . aan behoeftige kraamvrouwen .
Vereeniging van arbeiders , onder de zinspreuk (( Werkmans-ondersteuning ( Werkmansondersteuning ) ,)) ten doel hebbende onderlinge ondersteuning van arbeiders in ziekten .
Vereeniging van arbeiders , onder de zinspreuk ( dlelpt Mkander ,)) voor Zaandijk , Koog a/d Zaan , Zaandam , Wormerveer en Westzaan , ten doel hebbende het uitkeeren van zieken-geld ( ziekengeld ) bij ziekten en het verstrekken van rentelooze voor-schotten ( voorschotten ) aan hare leden .
(( Zaanlandsoh Begrafenisfonds .)) Directeur : A . Smit Gz . Com-missarissen ( Commissarissen ) ; Dr . B . Stephan , te Koog aan de Zaan en G . Pondman Az ., te Zaandam .
Rederijkerskamer (( Hierna beter .))
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 117
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
117
Jaar:
1885
A .
* ALercrombie , W ' Brood - en hoekbahker , 276 .
Ahling . W . H . A . Tn mannfadnren en gemaakte kleeren , ' ill .
Amersfoort , D . van , Kramer in schoenen en laarzen , 281 . fAmersfoort , G . van , Barbier , 202 .
Amersfoort , Wed . J . In mannfacfuren , 28 . * Arentz , C . L . Koffiehuishouder . 66 .
B .
* Barneveld , A . Particulier , 265 . * Bartliel , J . F . Vleeschhoitmer en spekslager , 21 . fBetlem , M . firma M . Betlem & Zoon , Hicisschilder , 48é . Betlem & Zoon , M . Huisschilders , 48è . Boeke , S . Zeilenmaker , 48c . Boeke , W . Zeilenmaker , 27 . *§ Boer , G . de . Scheepmaker , verhuurder van open vaartuigen , 203 . ■ fBoer Pz ., H . de , Winkelier in kmidenierswaren en aardewerk , tapper en slijter , 81 . Boer , J . de . Koopman in brandstoffen , 295 , Boer . Wed . H . de Particulier , 318 . fBoerkoel , L . Koopman in gist , 44 . fBörnemann , J . H . Tuinman en bloemkmeeker , 104 . ■ j-Bonman ( jBonman ) , C . Winkelier in kruideniersioaren , 258 . Brand , C . Winkelier in aardewerk , 81 . Breet , geb . Dekker , Wed . C . K . Particulier , 70 . *§ Breet Cz ., J . Makelaar in roerende en onroerende goederen , in effecten en assurantiën , IQa . * Breet , J . J . Particulier , 94 . *§ Breet , K . C . Papierhandelaar , 70 .
Breeuwer , C . Barbier , winkelier in sigaren , 35 . *§ Bronke , N . Particulier , 118 . fBronke , G . N . Kantoorbediende , 315 .
Brouwer Oz ., G . Barbier , winkelier in tabak en sigaren , 196 . * BroTiwer , H . Tapper en slijter , koffiehuiihouder , Veehouder , 48 .
c .
*§ CoTiwenKoven , G . firma P . Conwenhoven Jz ., Pelder , koopman in pelderswaren , 306 .
*§ CouTrenhoven , J . P . firma P . Couwenhoven Jz ., Pelder , koop-man ( koopman ) in pelderswaren , 304 .
6
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 118
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
118
Jaar:
1885
82
*§ Couwenlioveii Jz ., P . Pelder , koopman in peldemtaren , 99 . fCouwenhoven Jr ., P . Schipper , 165 . Couwenhoven , E . Binnenl . koopman , schipper , 5 .
D .
*§ Daal , H . J . van , Aannemer en metselaar , 314 .
Dekker Jz ., Ad . Commissi onnair in zaden en granen , 128 . * Dekker Az ., K . Schipper , 17 .
f Dekker . W . Tapper en slijter , winkelier in kruideniers - en grutters-waren ( grutterswaren ) , 301 . * Donker , Mr . M . Notaris , 191 . Donker Pz ., M . Candidaat-notaris , 117 . *§ Donker , P . Houlkooper , 117 . fDonker , D . Reizend kantoorbediende , 117 .
E .
Ero , C . Boodschaplooper , 171 .
Essen , A . van . Winkelier in knddenierswaren . 252 .
F .
■ f-Eust , G . Horlogemaker , 361 .
G .
fG-iesen Jr ., J . van , Reizend kantoorbediende , 36 . fGobielje , J . Brood - en koekbakker , 132 . * Goediiart , A . Vischhandelaar , 264 .
Goedhart , S . Vischhandelaar , 264 ».
Gorter , C . Schoenmaker , 286 . ♦ Gorter , M . Biersteker , bierbottelaar en koffiehuishouder , 32 . ■ f-Gorter ( fGorter ) , S . Tapper en slijter , winkelier in krnidenierswaren , 39 .
Groen , P . Commissionnair , 352 .
Groenveld , J . Grof - en kachelsmid , 203 .
H .
Haan , A . Commissionnair in papier , 158 .
Haan , A . Commimonnair in papier , 360 .
Haan , J . Veehouder , 24 .
Haan , Wed . P . Broodverkoopster , 358 .
Haan , J . de . Onderwijzer , 338 . * Hassels , M . J . Genees - heel - en verloskundige , 167 .
Heimering , J . Kramer in petroleum , 280 . fHengevelt , W . H . Onderwijzer , 198 , * Heijn Cz ,, G . Tapper , slijter en kruidenier , 220 .
Heijnis , Mej . B . Particulier , 185 .
Heijnis , Mej . D . Particulier , 185 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 119
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
119
Jaar:
1885
83
Seijnis Jsz ., D . firma J . Heijnis Tsz ., Snelpertdrulrker , boek-handelaar ( boekhandelaar ) en uitgever , 185 . Heijnis Tsz ., J . Snelpersdrukker , buelhandelaar en uitgever , 185 . Heijnis , Mej . T . E . Particulier , 185 . Hodenpijl , Wed . J . Gijsberti , Particulier , 55 . * Hoede , J . Veehouder , 270 .
* Honig , C . Sub.-ontvanger , winkelier in tabak en sigaren , 269 . *§ Honig Jz ., C . firma Jan Honig & Co . Papierfabrikant , 4 . *§ Honig Cz ., J . firma Jan Honig & Co ., Papierfabrikant en grof-en ( grofen ) kachelsmid , 102 . Honig & Co ., Jan , Papierfabrikanten , 4 . *§ Honig , J . J . Makelaar in roerende en onroerende goederen , effecten en assurantiën , 302 . Honig Jz . Jr ., geb . Mulder , Wed . Jb . Particulier , 307 . Honig , P . Agent in granen en zaden , 109 . Honigh , Mej . G . Particulier , 147 . *§ Honigli , M . C . Pelder en koopman in pelderswaren , 109 . Honigt , geb . Breet , Wed . W . Particulier . 147 . Hoorn , S . van . Kuiper , 144 .
HonLen , Keinier van , Winkelier in manufacturen , 166 . Houttuijn , geb . Duijvis , Wed . A . Particulier , 77 . *§ Honttnijn Gz ., W . Commissionnair in olie en koeken , 268 . fHoveling , P . Tapper en slijter , winkelier in kruidenierswaren , 71 . Hnig , J . Kramer , 65 . Huisman Jz ., F . Kruidenier , 288 .
J .
*§ Jager Sz ., E . de , firma G . Mulder & Co ., liraanfactor , .
• Jager , J . de Kruidenier , slijter , 339 . *§ Jager , J . de , Kantoorbediende , 73 . * Jager Sz ., J . de , Koopman in koeken , winkelier m grutterswaren , wijnhandelaar , 121 . Jager , Mej . N . de , Particulier , 129 . ♦ Jager , W . de , Partictdier , 129 . Janneman , Wed . H . In blauwsel , wrijfwas en potlood . 45 . Jonker , Wed . H . Kleermaakster , 88 .
R .
fKarskens , A . J . Kuiper , 267 . f Kelder , J . Pakhuis,knecht , 151 .
fKnaap , Hermanns , Tapper , slijter en kruidenier , 236 . fKoeter , P . Huisschilder , 72 . Kok , K . Winkelier in groenten , 30 . Kok , W . Schoenmaker , 252 . *§ Kouwer , J . firma Koning & Boeke , Directeur van twee brand - waarborg-maatschappijen ( waarborgmaatschappijen ) . Makelaar , 96 , Koning & Boeke , Assuradeurs , 96 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 120
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
120
Jaar:
1885
84
Klos , L . Schoenmaker , 42 . * Erap . P . Brood - en hoekhahker , 310 . *§ Krook , E . Kruidenier , tapper en slijter , 307 .
Kruislieer , H . Aanplakker , omroeper , gemeentebode , 156 . * Krijt Gz ., J . In groenten , 275 .
Krijt , Wed . Jb . Veehoudster , 145 . * Krijt Mz ., P . Veehouder , 337 . ■ j-Kuit ( jKuit ) Cz ., J . Papiervormmaker , 128 . fKtiijken , A . Slijter in kruidenierswaren , 291 . fKuijper , A . Zaad - en graanmeter , en kistenmaker , 91 .
Kuijt , A . H . Reizend kantoorbediende , 103 .
Kwadijk , P . Winkelier in turf en hoid , 162 .
■ j-Kwist Cz ., D . Koopman in lirandstojfen , 218 .
f Kwist Pz ., D . Tapper en slijter , winkelier in kruideniers - en grutters-waren ( grutterswaren ) , 266 .
I .
*§ Latenstein J . firma A . Latenstein Pz ., Verffabrikanf , 146 . Latensteijn Pz ., A . Verffabrikanf , 146 . fLoon Jr ., Simon , Timmermansknecht , 75 , fLïiit , Willem van . Winkelier in kruid , waren , 197 .
M .
*§ May , K . Brood -, beschuit -, koek - en banketbakker , 265a . * Meer , G -. v . d . Meubelmaker en timmerman , 261 . Meer Gz ., J . van der . Kantoorbediende , 261 . *§ Meer Jz ., J . v . d . Winkelier in kruideniers - en grutterswaren , ijzerwaren , slijter , 149 . Meulen , A . van der . Onderwijzer , 308 . Meulen , P . van der . Onderwijzer , 308 . * Mulder , A . firma Jb . Mulder , Papierhandelaar , 345 . Mulder , Jacobus , Papierhandelaar , 345 . Mulder & Co ., G . Oraanfactors , . * Mulder , J . Med . Doctor , 95 .
Mulder , geb . Foor , Wed . W . Particulier , 186 . fMuscb , K . Timmerman , 344 .
*] N'anning , J . Huisschilder . 141 .
JSTanning , Jb . Huisschilder en teekenmeester , 141 . * Nek , A . Tapper en slijter , wink , in kruid .- en grntterswaren , 279 . fNieman , B . Qrof - en kachelsmid , 38 .
Nieuwkamp , J . Zeilmaker , 186 .
Nugter , N . Brugwachter , 299 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 121
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
121
Jaar:
1885
85
O .
Obreen , H . A . J . van der Spek , Candiiaat-notaris , 303 . Oenen , S . Koopman ,, 338 . Ofman Hz ., C . Koper - en blikslayer , 92 . Oly , A . W . Koopman in blauwsd , loiijfwas en potlood , 45 . Olie Jz ., D , Timmerman , 87 . *§ 01y . T . Pelder , koopman in peldernwaren , 111 . Otter , C . Onderwijzer , 67 .
P .
fPekelharing , M . Kantoorbediende , 303 .
fPot , P . Timmermansknecht , 310 .
Pot de Yin , J . Tapper en slijter , winkelier in kruidenierswaren , S3 .
R .
Eelk , P . Metselaar , 329 . * E.em Cz ., J . Koffiehuishouder , 193 . fBensen , J . Veehouder , 299 .
Rensen , P . Vleeschhouwer en spekslager , 299 . fEigteren , A . van , Kleermaker , 341 .
Rigteren , J . P . van , Kleermaker . 316 .
Roemer , G . C . T . van de , firma Wed . H . Tobbe , ^/) oMe/i;e /-, 112 . * Rooij , S . de , Winkelier in hoeden , - petten en manufacturen , 256 . * Eoosdorp , W . J . Stalhouder , 1 . * Rotli , P . L . Hoofd eener school , 56 .
Roozendaal , J . Onderwijzer , 87 .
s .
Schilp Fz ., D . Winkelier in kriiidenierswaren , 14 . fSohipper Pz ., C . Tuinman , 273 . fScbipper Hz ., J . Brood - en koekbakker , 194 . * Soliipper Jz ., J . Kamerbehanger , manufacturier , 120 . * Sohipper , 3 . Winkelier in galanterieën , 53 . * Scbleeper , H . In schoenen en laarzen , 125 . *§ Solioorl , Ge . Ootid - en ziloersmid , 21'2j . * SolL"alp , Jb . Gemeente-ontvanger , 124 .
Siedenburg , W . Koopman in groenten , 7 . * Slooten , A . Particulier , 313 . * Slooten , J . Veehouder , 270 . * Smit Gz ., A . Burgemeester , 108 . *§ Snuif , C . Olie - en koekenfabrikant , 100 . fSnnif Cz ., D . Hoofd eener school , 201 .
Stad , D . Schoenmaker , 176 .
Steijn , W . Kruidenier , 134 .
Stolp , geb . Gans , Wed . S . Koopvrouw in gist , 340 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 122
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
122
Jaar:
1885
86
Straak , H . Kleermaker , 143 . fStuffers C Brood - en Koekbakker , 65 . * Swart , G . Brood - en koekbakker , 282 . ^
*§ Swart Jr ., H . Commimonnair in koeken en olie , 93 .
Swart , E . Commissionnair , 93 .
T .
* Teeliiig , S . Winkelier in groenten en aardewerk , 192 .
fTeer , Jb . Verhuurder van open vaartuigen , timmenn . en schuitenm ., 180 .
* Thijn . A . B . van , Vleeschhouwer , 16 .
Y .
fVerdonk , F . Korenmolenaar , 26 .
fVerdouk Wz ., J . Slijter , winkelier in kruidenierswaren , 285 . *§ Vis , A . Olie-en koekenfabrikant . koopman in pelderswaren , 271 .
Yis , C . Reizend kantoorbediende , 119 .
Vis & Zoon , Cornells , Houthandelaars , 119 .
Vis Hz ., Gr . Commissionnair in boter en kaas , 21 is .
Vis Jz ., G . Kunstmineranlwaferfabrikant , 269 .
Metaalvlij Mineraalwater en Miiusseerende Dranken ,
BEKBID DOOK
Gr . " VU *!» 3 &. ry»z .. te Z)a<a<ndijk ,
de eenigc fabrikant in < ie Zaa-nstrenk van mineraalwater « Systeem Bein>s .» Hij Ijrengt tevens in herinnering , dat de liogelflesch op zich zelf niet den waarborg geeft , van op de mineraalwater-machine « Beiks » te zijn gevuld . Op ellce machine is de valling mogelijk . Kügelflesschen welke zijne etiquetten dragen , geven den zeker-sten ( zekersten ) waarborg van zuiver mctaalirij Kogelwater , lii-inonade ( liiinonade ) Gaxense , enz .
* Vis , H . Slijter en winkelier in mijnen en kruidenierswaren , 274 . Vis Jr ., H . Fapierhundelaar , 274 . Vis , Jacob , In granen , zaden , olie en koeken , 106 . *§ Vis Cz ., Jacob , firma Cornelis Vis & Zoon , Stoomhoutzager , 119 . *§ Vis Dz ., Jacob , Makelaar en commissionnair in granen , 170 . Vis , geb . van Gelder , Wed . Jacob , Particulier , 107 . Vis Gz ., Jacob , Koopman in zaden en granen , 309 . * Vis Jz ., Jacob , Manufaoturier en kantowbediende , 168 . *§ Vis , Pz ., Jacob , Fabnkant van oliën en stopverf , 169 .
{ Zie advertentie pag . 87 ). fVis Wz ., Jacob , Pelder en koopman in pelderswaren . 130 . fVis , J . P . Reizend kantoorbediende , 183 . *§ Vis Dz ., Jan , firma Gebr . Vis , Commissionnair in olie en koeken , 78 . *§ Vis Dz ., Jan , firma Jan Vis & Co ., Olie - en koekenj'abrikanten , 78 . *| Vis Dz ., Jan , Makelaar . 78 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 124
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
124
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 125
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
125
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 126
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
126
Jaar:
1885
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 128
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
128
Jaar:
1885
 
 
 
Pagina: 8