Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 2
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 18
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
18
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 19
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
19
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 20
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
20
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 21
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
21
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 22
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
22
Jaar:
1885
nr
Particuliere Instellingen en Maatschappijen .
Een bijzondere school , betalend . Hoofd B . La Bruyère . Het schoolgeld bedraagt ƒ 1 .— per maand voor elk kind .
Hieraan is verbonden eene avondschool , tot het geven van on-derwijs ( onderwijs ) in de Pransche , Engelsche en Hoogdnitsohe taal tegen een leergeld van ƒ 1 . — per maand voor elk kind .
Eene Christelijh-nationale school , betalend . Hoofd J . Ph . Zniidam . Het schoolgeld is 70 ets . per maand voor elk kind .
Eone Roomsch-Katholieke school ( St . Joseph-gesticht .) Hoofd Mej . Johanna Henrioa JSTielen .
Eene Christelijk Gereformeerde bewaarschool voor kinderen van minvermogenden .
Eene bewaarschool van de vereeniging tot verbreiding der Waarheid .
Eene muziekschool . Onder-n ijzer J . W . Kersbergen . De kosten
van het onderwijs zijn f 50 .— per jaar .
Het Departement nZaandann -> der Maatschappij tot JSTut van ' t Algemeen .
Hiervan gaat uit :
De Spaarbank . Geopend des Zaterdags van 6.30 tot 9 unr .
De Leesbibliotheek . Geopend des Donderdags van 1 tot 3 uur .
De Volkszangschool . Onderwijzer A . Bakker .
Twee winteramndseholen .
Een bewaarschool .
Een naai - en breischool . Vereeniging « Tot plaatselijk Nut .»
Hiervan gaat uit :
1 . De Hulpbank , die aan kleine neringdoenden voorschotten
geeft tot ƒ 500 .—, onder verplichte terugbetaling binnen den tijd van een jaar , in wekelijksche termijnen . Zittingdag des Dinsdags ' s avonds van 5 tot 7 uur .
2 . Het bouwen van arbeiderswoningen volgens de eischen der
gezondheidsleer , welke woningen of gehuurd kunnen wor-den ( worden ) tegen den gewonen prijs , of tegen een eenigszins verhoogden prijs , die de woningen na verloop van zekeren tijd tot het eigendom der huurders maakt .
De Yrouwenvereeniging .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 23
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
23
Jaar:
1885
ssss
XV
De Zangvereeniging < i.¥jnterpe.ii Dircoteni ' J . W . KersbergPii »
De Muziekvereeniging v.HaTmo'nie.i ) Directeur J . Hooft .
Kerkelijk zangkoor (. iCecilia.i )
De Bederijkerskamer (.(. FondeLii
De GymnastiekvereeBiging t . Achilles . - a
» » « Coiieordiia . »
Het Natuurkundig gezelschap aFhysiea.i )
De Veroeniging < i.(le Toekomisti > Deze vereeniging keert pensi-oenen ( pensioenen ) uit aan weduwen van arbeiders .
Hot Zamdamlsch schoolfoiuh . Deze instelling bestrijdt uit jaar-lijksehe ( jaarlijksehe ) bijdragen van ƒ 2.60 of buitengewone giften , het onderwijs aan de Hoogere Burgerschool of de scholen voor uitgebreid lager onderwijs , van die kinderen , die door buitengewonen vlijt uitmunten en wier ouders niet in staat zijn het schoolgeld , enz . te betalen . Kinderen van behoeftige ouders uit de Zaanlandsche gemeenten kunnen hiervoor worden aanbevolen .
Het Departement (. CZiaandauiT ) van het Doofstommen-Instituut te Groningen . Information bij C . Oorver van Wessem .
Afdeeling Nederlandsch Mettrmj . Voorzitter O . Oorver van Wessem .
IJsclub . President C . Oorver van Wessem .
Agentschap der Maatschappij van . Weldadigheid .
Vereeniging de Zaandamsche Zwem - en Badinrichting .
Bbstuue .
G . van Heijningen , President . 3 . 3 . Ebmeijer , Penningmeester . E,t . Aten , Vice-President . J . Meijes J . Wz ., Bestmirslid .
Corns , van de Stadt Willemsz . Secretaris .
Weeshuizen .
Het Roomsch-Katholiek Weeshuis , Oostzijde C 1 . Hoofd A . Tel . Getal verpleegden op ] Januari 1884 . 8 personen .
Het Burgerlijk Wees - en Armhuis , Bloemgracht O . 171 . Hoofd G . Wit . Getal verpleegden op 1 Jan . 1884 , 32 personen .
Het Diaconie Weeshuis der Ned . Herv . Gemeente , Bloemgracht O 173 . Hoofd J . de Jlooij . Getal verpleegden op 1 Jan . 1884 , 35 personen .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 27
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
27
Jaar:
1885
■ Mil
A .
* Abercrombie , J . Brood -, Koek - en Kleingoedbahker , O.z . D 2 . *§ Akeii , H . Gr . van Winkelier in Galanterieën , W.z . H 48 . *§ Akkerman , 1 . Houtzager , Koopman , W.z . F 128 .
I . A-KKERMA-N
te IZaandaiML I ^" 138 ,
in Bimieii - en Buitenlands gezaagde en ongezaagde
houtwaren , verder Eiken , Dennen en Greenen bestekhout . Beuken en Ypen houtwaren , enz .
fAkkerman , P . Wink , in Kruid , waren . Aanspreker , Tapper en Slijter , W.z . Mr . Cornelispad F 226 . Alders , Jb . Wink , in Kruid , waren . Tapper en Slijter , W.z . F 132 . * Ales , C . Wink , in Kruid.waren , Slijter in Sterke Dranken , W.z .
Gedemtegrackt J 27 . fAles , K . Particulier , W.z . Keizersgracht H 106 . fAles , W . Particulier , W.z . Gedemptegraeht J 137 . fAmeijde , P . van , Winkelier in Kruid , waren . Tapper en Slijter , W.z . Hoogendijk £ 98 . Appel , A . Scheepsbevrachter , Zeilmaker , W.z . Nooderkerkp . G - 220 . Appel , H . Onderwijzer , Franschepad C 45 . Appel , W . Colporteur , W.z . Bonwmanspad F 392 . fArentz , I . Leeraar ia het teekenen aan de Hoogere Burgerschool ,
W.z . Gedemptegraeht J 141 . * Arnst , D . Opzichter aan de lijn Zaandam — Bnkhuizen , O.z . D 383 . Aten , Anna Mej . Particulier , O.z . C 266 . * Aten , B . Ez . Firma Et . Aten , Oruttenmeelhandelaar , Koopman , Aten , Cath . Particulier , O.z . C 266 . Aten , S . Houtzager , Koopman , O.z . C 266 . *§ Aten , W . Pelder , Koopman , O.z . C 266 . *§ Avis , A . F . G . Oliefabrikant , W.z . H 46 . Zie ommezijde .
§ Avis , H . Leenhart , Reizend Agent , W.z . H 74 . *§ Avis , J . J . Houtzager , W.z . G 231 . *§ Avis , J . Leenhart , Stoommeel - en Stijfselfab . W.z . H 74 .
1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 28
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
28
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 29
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
29
Jaar:
1885
È
B .
f Baas , A . Winkelier in kniidenierswaren , Tapper en Slijter , O.z . D 416 . fBaas , G . Scheepmaker , Verhuurder van open vaartuigen , O.z . D 69 .
Baas , K . Scheepstimmerman , W.z . F 116 .
Bakner , E . Steendrukker , W.z . K 246 .
Bakker , A . Hoofd eener Openb . L . School , Pransohepad C 45 . fBakker Pz ., C . Scheepstimmerni ., Vaartuigenverh ., W.z . Papenp . Gr4 . * Bakker Az ., D . Winkelier m Kruid , waren , Logementh ., Tapper en Slijter , Westz . dijk L 40 .
Bakker , Wed . Gt . Geb . Hoorn . Particulier , Zuiddijk A 199 .
Bakker , Grijsbert , Veehouder , Hanepad A 102 .
Bakker , Wed . G . geb . Lamblée , Particulier , W.z . Hoogend . K 52 . * Bakker , Hk . Particulier , Hanepad A 17 .
Bakker , J . Veehouder , Zuiddijk A 199 .
Bakker , Jb . Opzichter van puilieke werken,'W.z . ZonnewijzersT^ad G 129 .
Bakker , J . Aanspreker , W.z . Eozengraclit J 267 . fBakker Hz ., J . Veehouder , Zniddijk A 120 .
Bakker Cz ., Wed . P . geb . Giesler , Eoffiehuishouditer , O.z . E 112 .
Bakker , W . Schipper , Koopman in brandstoffen , W.z . Ameland F 9a .
Balk , J . Barbier , W.z . G 136a .
Baronds , Wed . geb . Jiomkes Particulier , W.z . F 395 . fBart , E . Winkelier , Boekverkooper , O.z . C 215 . fBart , J . Veehouder , Vrachtrijder , O.z . C 272 .
Bartels Jr ., J . Schoenmaker , Franscliepad C 105 . fBas , C . Brood en Koekbakker , O.z . D 42 .
Bassler , V . P . Reiziger , W.z . G 105 . fBechtliold , P . A . Zeilmaker , Zakkenverh ., Winkelier , O.z . D 242 .
P . A . BecMliold , firma M . Otte Gs .
ZAANDAM .
TE HUUR EN TE KOOF ». HANDEL
IM TEEK EW 1IOI.ENSMEEK .
Beekman , J . H . Ttiinman en Bloemkioeeker , W.z . Vinkcnp . H 353 . Beek , H . van der . Onderwijzer , Bloemgraobt C 197 . Beekkoven , K . Schipper en Koopman , W.z . Hoogendijk K 249 . Beerding , H . G . Winkelier in kruidenierswaren . Tapper en Slijter , O.Z . D 167 . fBeets , C . Veehouder , Westz . dijk L 39 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 30
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
30
Jaar:
1885
i
Beets , D . Veehouder , O.z . D 407 . Belzer , A . Aanspreker , Rozengracht J 271 . Belzer , H . Koper - en Blikslager , Zinkwerker en Loodg ., W.z . H 132 . Bennink , H . J . Agent van Politie , W.z . Hoogendijk K 116 . Benstsz , E . BiersHjter , W.z . Oaaenpadje G - 96 . Berg , Jb . van den , Particulier , Zniddijk B 152 . Berge , Jb . van . Veehouder , Westz . dijk L 2 . Berge , J . van . Veehouder , W.z . Zeemanspad H 274 . fBerge , K . van , Veehouder , W.z . Otterspad Gr 233 «.
Berge , P . van , Veehouder , W.z . Zeemanspad H 266 . fBergbouwer , H . Seheepstimmerm ., Vaartuigenverh ., Zuiddijk A 22 . Bergbouwer , X . Aanspreker , W.z . Heerengraobt H 114 . *§ Bergman , G . Winkelier in manufadtiren , Verkooper van gemaakte kleederen , W.z . Hoogendijk Ê 2 . * Bergman , J . B . Winkelier in kruidenierswaren , Tabakskeroer , Slij-ter ( Slijter ) , Tapper , Bierverkooper , Zuiddijk B 99 . Berkbout , Jacs . Slijkwerker , Koopman , W.z . Bootenmakersp . H23 . Bes , A . Winkelier en Sigarenfabr . W.z . Knstenbnrg E 152 . Bes , A . Vleeschhouwer , Spekslager , W.z . Enstenburg E 231 . Bes , P . Uitdrager , W.z . Enstenbnrg K 210 . Bes , S . Vleeschhouwer , Spekslager , W.z . Eustenburg E 208 . Best Jr ., W . Winkelier m kruid , waren , Bierverkooper , W.z . F 80 . Bets , P . Schipper en Koopman in zaagsel , Zuiddijk A 145 . Beudeker , J . Lattenzager , Koopman , W.z . Bakkerspad G 270 . fBeumer , J . L . Brood - en Koekbakker , Winkelier , W.z . J 151 . Beutier , Wed . J . J . geb . Toens , Banketbakster , Kok , Winkelier-ster ( Winkelierster ) , Tapster en Slijtster in wijnen en likeuren , Zuiddijk B 166 . Beijer , G . Htiisschilder , Wink , in verfwaren , Boomgaardsp . B 140 . Beijeren , H . van , Timmerman , Koopman , W.z . Geldel . pad J 61 . Bilt , Mej . A . J . van der , Onderwijzeres , W.z . Spoorstr . H 169 . Bilt , W . J . van der . Hoofd eener openb . L . School , W.z . Spoor -
straat H . 169 . Binkborst , L . Koopman , Comm ., W.z . H 136 . *§ Blauboer Az ., J . firma P . Noomen & Co . Houthandelaar , W.z . Sobapenpad H 228 . * Blans , H . Particulier , O.z . C 262 . t§Blans Hz ., H . Pelder , Koopman , O.z . C 262 .
Blans Ez ., H . Koopman m Pelderswaren enz ., O.z . D 104 . Blans , Wed . E . geb . Eietveld , firma Elaas Blans , Uijstpelder ,
Stijf self abrikant , O.z . D 104 . Blees , J . Koopman . bimienl . in ' t klein . Winkelier , Zuiddiji . A 125 . f Blees Gz ., E . Boek - en Kantoorhandel , Kantoorbediende , W.z . G 168 . Bleij , Hk . Visscher , Zuiddijk A 144 .
Bleijenburg , Wed . P . geb . de Jong , Winkelierster in kruideniers-waren ( kruidenierswaren ) . Tapster en Slijtster , O.z . Halersbroek E 297 . Blikslager , Tb . Timmerman , W.z . Zonnewijzerap . G 110a . * Bloetjes , G . Veehouder , Boomgaardspad B 112 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 31
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
31
Jaar:
1885
6
fBoekel Hz ., H . Wiukeliei - in manufacturen en Aanspreker , Zuid-dijk ( Zuiddijk ) A 152 . Boeklage , Wed . H . T . geb . VoUaerts Winkelierster in kruid , waren , Slijtster in sterke dranken , W.z . Ged . Gractt J 122 . * Boele , W . J . Notaris , O.z . C 242 .
* Boer Jz ., C . de , Rijtuigverhuurder , Stalhouder , W.z . Hoogend . K 16 . fBoer , G . de , Winkelier in kruid , waren , Koffiehuish ., Zuiddijk A 17 . Boer , G . de , Koopman in Oeldersehe waren , W.z . Hoogend . K 248 . Boer , G . de . Pachter van de WeUz . sluii , Westz . dijk L 46 . fBoer , H . de . Winkelier in kruid , waren . Tapper en Slijter , O.z . D 362 . fBoer Dz ., J . de , Veehouder , W.z . Mr . Cornelispad F 208 . ■* Boer , K . de . Veehouder , Westz . dijk , L 15 . fBoer Dz ., K . de . Veehouder , O.z . D 281 . Boer , P . de . Winkelier in kruidenierswaren . Tapper en Slijter , Prinsenpad B 22 . fBoer , P . de . Veehouder , W.z . G 984 . fBoer , IJ . de , Tapper en Slijter , W.z . Spoorstraat H 214 . Boerner , J . E . F . Ingenieur , O.z . D 113 . Boes Jr ., B . Schoenmaker , W.z . Hoogendijk K 24 . Boes , J . Aanspreker , W.z . Spoorstraat H 164 . Boes Bz ., P . Schilder , W.z . Eozengrackt J 275 . Boetje , K . S . Weesoader Doopsgez . Weeshuis W.z . Spoorstr . H 141 . Bogaars , H . Opzichter voor den aannemer Bos , ( merken in de
Voorzaan ), O.z . Kattegat A 174 . fBolding , W . Broodbakker , W.z . G 169 . Bon , A . ( Mejj . Particulier , W.z . G 86 . *§ Bon , C . Olieslager , Stoombootdienst mor goederenvervoer , W.z . G 147 . Bon , N . ( Mej ). Particulier , W.z . G 86 . Bonda , B . Timmerman , W.z . Hollandscie pad G 47 . Bonda , H . Kantoorbediende , Teekenaar , W.z . HoU . pad G 47 . Bonda , K . Koopman , Papierenzakkenplakker , O.z . D 301 . Bongers , G . Orof -, scherp - en Kachelsmid , W.z . Eustenburg K 148 . Bongers , J . Sigarmifabrikant , Winkelier , W.z . Eustenb . E 143 . Booker , D . Suikerballetjesmaker , Winkelier , Heereng . H 109 . * Boon , Jb . Verhuurder van open Vaartuigen , Tapper en Slijter , Peperstraat C 11 . Boon , J . Verhuurder van Handwagens , O.z . Kalverstraat C 128 . Boon , Wed . A . van der , geb . Köhne , Particulier , W.z . H 129 . Boon , H . Brievenbesteller , W.z . Stunrmanspad G 162 . f Boon , J . Tapper en Slijter , Winkelier , Bierverkooper , Zuidd . B 194 . fBoon , P . Broodbakker , O.z . D 118 . Boot , W . Stoombootkapitein , W.z . Hoogendijk K . Borst , C . ( Mej .) Onderwijzeres , W.z . Spoorstraat H 169 . Borst , K . Schipper , W.z . F 315 . fBos , J . Particulier , W.z . Spoorstraat H 165 . fBosch , J . van den , firma H . van den Boscb & Zoon , Her . steller van uurwerken . Winkelier in galanterieën , Kerkstraat C 33 ^
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 32
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
32
Jaar:
1885
e
Boscli , P . van den , Brood - en Koekbakker , Zniddijk A 150 . ■* Bosman , F . Koopman iu vodden , oud ijzer enz .. Uitdrager , Winke-lier ( Winkelier ) in krmdenierswaren . Tapper en Slijter , O.z . D 82 . Bot , J . Barbier , uitdrager , W.z . F 363/368 . Botterman , A . Winkel , in Kruid , waren . Tapper en Slijter , Prinsen-pad ( Prinsenpad ) B 83 . Bonff , J . Th . Onderwijzer , H 60 .
Bonman , As . Koek - en Kleingoedbakker , Winlielier , Zuidd . A 149 . Bouwmeester , Gr . Aanspreker , O.z . D 48 . Braak , P . Winkelier in Kruid , waren . Tapper en Slijter , Westz
dijk L 21 . Brand , C . Particulier , W.z . Ventje J 92 .
Brand Jr ., C . Koopman in hout . Houtzager , Westz . dijk L 32 «. Brand Jr ., J . Oemeentebode en Marktmeester , W.z . Soliapenp . H 259 . fBrandenbnrg , F . Winkel , m Verf - en borstelw ., Timmerm ., Metselaar Schilder , O.z . E 14/15 . *§ Brat Ez ., H . Stijfsel - en Oliefabrikant , Koopm . en comm . W.z . F 327 ■ * Brat Hz ., K . Reizend Agent , W.z . G 294 . Breebaart , Wed . L . J . geb . Peereboom , Winkelierster in Kruid , ■ waren , Uitdraagster , Tapster en Slijtster , W.z . Vinkenp . H 362 . Breedt , Jb . Veehouder , Ealf E 161 . Breedt , K . Kuiper , Koopman , O.z . E 104 .
Breenwer , J . Lattenzager , Koopman , W.z . Bouwmansp . F 377 . Breenwer , E . Schoenmaker , W.z . Sohapenpad H 240 . Brinkman , G . Koopman in brandstojfen , W.z . F 92 . Brinkman , Wed . H . geb . Baas , Veehoudster , W.z . F 76 . Brinkman , W . Veehouder , W.z . F 91 . Broekman , D . Kantoorbediende , W.z . Enstenburg K 172 . fBroekman , H . A . Gemeenteoiitnanger , Kantoorbediende , W.z . Ge-dempte ( Gedempte ) gractt J 24 . Bronsdijk , J . Wink , in Kruid , waren . Tapper en Sliiter Wz
Geldel . pad , J 32 . Brouwer , H . Firma Wed . H . Brouwer , Scheep - en mattenmaker .
Vaartuigenverhuurder W.z . Vinkenpad , H 411a . Brouwer , Jb . Veehouder , Westzanerdijk L 31 . Brouwer , J . Winkelier in Manufacturen , W.z . Dampad J 212 . fBrouwer , P . Scheep - en mastenmaker . Vaartuigenverhuurder , Corresp .
eener Verz . Maatsch ., W^z . Vinkenpad H 411 . Brouwer , W . Barbier , Aanspr ., Wmk ., Debi . Staatsl ., W.z . H 128 . Brouwer , IJ . Veehouder , Fransohepad , C 51 . fBrugman , Z . Timmerman , W.z . Zuiderkerkp . G 247 .
Bruins , S . O . Onderwijzer , W.z . Papenpad G 30 . fBrussel Gz ., H . Wink , in Kruid , waren . Tapper en Sliiter . O.z Ealf E 194 . Bruyère , B . La , tloofd eener hjz . L . School , W.z . G 282 . *§ Bruijn , C . Sigarenfabrikant , Winkelier , W.z . H 329 . Bruijn , D . Huisschilder , W.z . Hollandsobepad G 64 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 2