Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 3
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 33
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
33
Jaar:
1885
m
fBruijn , G . Winkelier in fruit en visch , W.z . H 125 .
Brnijn , J . Particulier , W.z . Gr 33 .
Bruijn Cz ., Jan , Muzieh-Onderwijzer , W.z . H 329 .
Bunders , B . Zaad - en Oraanmeter , W.z . Dampad J 231 . * Bunders , J . Kantoorbediende , W.z . Dampad J 174 . fBunders Jbz ., J . Huisschilder , Winkelier , W.z . Zeemanspad H 291 .
Buren Scheie , A . H . van . Onderwijzer , W.z . Hoogendijk K 126a .
Burgerman , W . J . B . A . Reiziger , W.z . Blauwepad F 142 .
Busch , C . Schoenwaker , Aanspreker , Bode vaneenBegrafenisfonds , O.z . Hovenierspftd D 136 .
Buijs , A . Kantoorbediende , W.z . Gedemptegraolit J 120 .
Buijs , A . ( Mej .) Hoofd van de Nuts-bewaarschool , W.z . Geldelp . J 57 .
Buijs , A . J . Reizend Agent , O.z . C 249 . fBuijs Jz ., C . Aanspreker , Slijter in Wijnen , gedistilleerd en Bieren .
S-oog'eoad.ij Is:—Za-a-nd-anci -
Handel in Wijnen , liikeuren , binnen , en buit . gedist ., bieren , ( ook Engelsche ) op fust en op flesch , limonades , minerale - en bronwa-teren ( bronwateren ) in alle soorten ; eclit Vichywater en ». Roode - en witte bessenwijn , Bessensap , Axijn , £ an de Cologne .
Alles verkrijgbaar in ' t groot en in ' t klein .
*§ Buijs , F . H . Firma J . Buijs Wz . Koopman en binn . en buit . W.z . H 313 . Buijs , J . Aanspreker , stadsomroeper , W.z . Geldel . pad J 47 . Buijs , J . A . Reizend Agent , O.z . C 249 . Buijs Wz ., J . Koopman en Comm . in graven , binnen ^ en O.Z . C 249 . *§ Buijs Jz ., P . Firma J . Buijs Wz . Koopman en Comm . in
binn . en buitenl ., O.z . C 249 . *§ Buijs Jz ., W . Firma J . Buijs yfz . Koopman en Comm . in granen , binn . en buitenl . O.z . C 248 . Bijleveld , D . Particulier , Zuiddijk A 132 .
c .
Caarls , Jb . Reizend Kantoorbediende , W.z . Ged . gractt J 22 . Carpentier Jb . de . Veehouder , Zuiddijk A 121 . * Cate , B . J . ten , Notaris , W.z . Nooderkerkpad G 183 . *§ Ch.evalier , C . Directeur der Gasfabriek , W.z . F 340 .
Christie , P . A . ( Mej .) Onderwijzeres , W.z . Vinkenpad H 337 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 34
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
34
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 35
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
35
Jaar:
1885
9
Corn ^ Dekker Junior .
WESTZIJDE H ISO , ZAAJfI>AM .
Maakt en repareert alle soorten van haar -
werken , als : lleeren-en ( lleerenen ) Damespaniiken , Vlecliten , Krullen , Toupées , Sclieidings , enz .
Concurreerende tegen de grootste fabrieken . Tevens abonnement voor Scheeren en Haarsnijden .
fDekker Pz ., C . Brood - en Kleiugoedbakker , W.z . Vinkenpad
H 361 . fDekker Ez ., C . Verfwarenverk ., Winkel ., Hiiisschüder , " W.z . F 394 . Dekker , D . Aanspreker , W.z . Wijnkanspad H 68 . * Dekker Jz ., H . Koffiehuishouder , W.z . G 290 . Dekker Cz ., H . Tuinman , O.z . C 274 «.
Dekker Wz ., H . Kantoorbediende , W.z . Bootenmakersp . G 336 . Dekker Pz ., Jb . Aanspreker , Boomgaardspad B 116 . Dekker , J . Haoenmeester , Commissaris der Zaad - en Graanmeters
en Wegers , W.z . Dampad J 177 . Dekker , J . D . Sigarenfabrikani , Winkelier , W.z . Dampad J 177 . Dekker , Wed . J . geb . Schoen , Winkelierster in Kruid , maren ,
Koopvromo , Tapster en Slijtster , W.z . Blauwepad P 186 . Dekker , Wed . J . J . geb . Dekker , Particulier , W.z . H . 226 . Dekker Pz ., J . Timmerm ., Metsel , en Koopm ., W.z . Eozengr . J 278 . *§ Dekker Wz ., J . Vijlenkapper , Koopman , W.z . Bootenmakerspad G 336 «. fDekker Jr ., M . Zeilenmaker , W.z . Dampad J 171 . * Dekker Cz ., P . Opzichter v/d polder Westzaan , Architect , W.z . Heerengracht H 115 . Dekker Cz ., P . Brood - en Kleingoedbakker , W.z . Geldel . pad J 38 . * Dekker Fz ., P . Pelder , W.z . G 296 . Dekker Jz ., P . Winkelier in bedden enz ., W.z . F 328 . Dekker , W . Aanspreker , W.z . Wijnkanspad H 53 . fDekker Pz ., P . Broods en Kleingoedbakker , W.z.'&Vistonh.'KlZ ^. Dekker Sz ., Wed . P . geb . de Vries , Particulier , W.z . H 124 . Dekker Gz ., S . Timmerman , Koopman , W.z . Ged . gracnt J 134 . Dekker , Wed . P . geb . de Jager , Huisschilder , Winkelierster , W.Z . F 282 . * Delft J , van , Koek - en Banketbakker , W.z . G 284 . Zie pog . 10 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 36
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
36
Jaar:
1885
10
J . VAN DELFT .
: Oa.a:i3sefbalsls:er-Westzijde G 284 ,
Z ^ ^ N D ^ M .
*§ Dels , Jb . Procuratiehouder en Reizend kantoorbed . ooor het kantoor P . Kluijver Jr ., W.z . F 125 . fDetters , J . Winkelier in Manufacturen , verkooper nan gemaakte kleederen , O.z . Klauwersioek B 189 . Dickmann , J . B . A . Kapelaan bij de R . Cath . qemeente te Zaandam ,
O.Z . C 217 . Die M . J . de , Onderwijzer , " W.z . G-eldel . pad J 65 . fDil Wz ., J . Sluispachter , Winkelier in tabak en sigaren , versche oischoerkooper , Hoogendam C 6 .
J . DIL Wz .
Hoogendam C 6 ZAANDAM .
Tabak en Sigaren ,
Does , C . Timmerman , Koopman , W.z . Gad . gracht J 129 . Does , Jb . Veehouder , W.z . Eustenbnrg K 211 . Does , Js . Tuinman , Bloemkweeker , Koopman , W.z . Ged . gracht J 28 . Does , M . Kteedermaker , O.z . Pantenpad A 241 . Dopsburgh & Co ., van , Houthandelaars , W.z . G - 39 . *§ Doesbiirgh E . B . van , firma van Doesbnrgli & Co ., Houtzager ,
Koopman , W.z . G 97 . *§ Doesbiirgh A . P . van , firma van Doesburgb & Co ., Houthandel .,
W.z . G 39 . *§ Dongen G . van den . Houtzager , Koopm ., W.z . Blauwe Arendsp . P 71 . Donnermann , G . L . Vijlenkapper , Scherpsmid , W.z . Geldel . p . J 40 . Doorn , Adriana ( Mej .), Particulier , W.z . Haagsche Steeg G 181 . Doorn , Wed . Jb . geb . van de Stadt , Particulier , O.z . D 190 . * Dorpema , A . Barbier , Agent eener Assur . Maatseh ., Huisschilder , Winkel , en verfwarenoerkooper , Haarwaterfahrikant , Debitant Staatsloterij , O.z . D 125 . Dorpema , C . Kantoorbediende , O.z . D 125 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 37
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
37
Jaar:
1885
11
Dorpema , H . Barbier , O.z . O 219 .
Dorpema , H . Tidiim ., JJurwerkherdelL , W.z . Bootenmakersp . ü 19 .
Dorpema , J . ( Mcj .) Onderwijzeres , Kerkstraa-t B 176 . * SDorpema , P . WhiheHer in Manufacturen . Zuiddijk B 172 . * Doijer van Cleeff , Dr . G . Leeraar a/d H . B . School , W.z . G 98 .
Dresselluiizen , C . Bode oan een Begrafenisfonds , St . Katlianjne-pad ( Katlianjnepad ) A 233 .
Dressellmizen , Hk . Schipper , koopman , Zuiddijk A 14b .
Drukker , E . Winkel , in aardew . Bebifant Staatsloterij W.z . F 286 .
Drukker , 1 . Belntant Staatsloterij , W.z . Sotapenpad H 229 .
Duindam , A . Brievenbesteller , w.z . Dr . Eoggaardspad G - 30S .
Duis , J . Landbouwer , Wesizanerdijk L 16 . fDunnebier , D . Feehouder , Kalf E 164 .
Duurhout , H . Schoenmaker , W.z . Sokapenpad H 242 .
Duijve , D . G . Kleedermaker , W.z . Hoogendijk K 94 . fDuijvis , C . Feehouder , Kalf E 167 .
Duijvis , D . Feehouder , Koopman , Winkelier , O.z . E 117 .
Duijvis , W . Feehouder , Kalf E 246 «. * Dwars , Mr . P . Griffier b/h Kantongerecht , W.z . G 293 . fDijk C . van , Fleeschhouwer , W.z . F 367 .
Dijkman , Wed . A . geb . Ooijevaar , Feehoudster , W.z . Hoogen-dijk ( Hoogendijk ) K 46 .
Dijkman , S . Feehouder , W.z . Eustenburg K 136 .
E .
*§ Ebmeijer , Jh . firma Lodewijk Ebmeijer , Winkelier in Kruid.-waren ( Kruid.waren ) . Grossier in wijnen en gedistilleerd , Hoogendam B 201 . Ebmeijer , J . J . Slijter in wijnen en gedist . Hoogendam B 201 . Ebmeijer , Lodewijk , in wijnen en gedistilleerd , Hoogendam B 201 . Ederen C . van . Koopman , O.z . Valdeurapad C 294 . * Ederen G . van . Feehouder , Halersbroek E 294 . Ederen W . van . Feehouder , Halersbroek E 264 . Eilmann , H . A . Particulier , W.z . Hazenpadje H 300 . Eilmann , Wed . H . D . geb . de Mooij , Particulier , W.z . Vinkenpad H 350 . * Eilmann , J . H . firma J . & D . Eilmann , Timmerman , Metselaar , • nan , W.z . Vinkenpad H 347 .
J . & D . EILMANN ,
Timmerlieden , Aaïinemers ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 38
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
38
Jaar:
1885
12
fElkerbont , F . JFinkel . in Kruid , waren , Tapper en Slijter , W.z . F 269 Eikerbout , Th . Kleedermaker , Tapper en Slijter , Klanwershoek
B 190 . Ellerman , C . H . Orutter , W.z . Hoogendijk E 244 . *§ Ellerman , J . Onilter , Winkel . W.z . Btistenburg K 241 ElsJand , H . van , Tmman , W.z . F 62 . Elsland , K . van , Tuinman . O.z . D 219 «. Elven , C . van , Schoenmaker , W.z . Slot F 290 . *§ Endt , A . M . Houtzager , Koopman , W.z . Gr 138 . *§ Endt Gz ., P . firma Gebr . Endi , Houtzager , Koopman , Corres-pondent ( Correspondent ) eener Sraudw . Maatsch . W.z . Papenpad G 31 . Endt , Gebr ., Houtzager , koopman , correspondent eener Brandw
Maatsch ., W.z . Papenpad G 31 . Endt W . Jzn ., Wed . P . geb . de Koning , firma W . J . Endt
& Zoon , Apotheker , W.z . G 138 . Endt , W . J . Particulier , W.z . F 326 . Engel , C . P . Kantoorbediende , W.z . Eozengraebt J 259 . Engel , D . Photograaf , Leesbibüothcelhouder , W.z . Eozengraoht J 259 . fEngel , F . Veehouder , O.z . Eokspad D 345a . Engel , T . Onderwijzer , W.z . Eozengraoht J 259 . Engers , M . F . Ambt . bij \ Rijks Belast . W.z . Enstenb . E 227 . Engh Th . van den . Schipper op Utrecht , verhuisd van w.z . Bouw -
mansp . F 374 naar w.z . F 323 . Esmeijer , J . ( huisvr . W . van Veen ), Stads-Vroedvrouw voor de
O.Z ., Halstraat C 251 . Espeet , G . Particulier , 0,z . D 161 . Espeet , P . Kantoorbediende , W.z . H . 222 .
Evonblij , Wed . D . geb . Volders , Particulier , W.z . Hoogend . E 51 . fEvenblij , H . Scheepbevrachter , W.z . Haagsche steeg G 178 .
Evenblij , Jb . Scheepsbevrachter , W.z . G 176 . tExalto , G . Timmerman , Houtzager , Koopm . Ameland W.z . F 19d . fEijdenberg , E . Winkel , in Kruid , waren . Schipper , Tapper en Sliiler , W.z . Spoorstraat H 195 . x -^ « j <
Eijer , P . Winkelier , O.z . E 27 «!. * Eijk L . van , Koopman , Stoombootdienst Pnrmerend c . a.'W.z.'S.2'il . fEijkman , C . Hoofd der openb . L . Sc/wol voor n . u . O ., W.z Ged '
gracht J 140 . * Eijmer , M . Spekslager , Hoogendam C 1 . * EiJBsen , C . Veehouder , Vrachtrijder , Hanenpad A 86 .
F .
Fenenga , F . G . Onder-havenmeester , O.z . Eattegat A 182 . fFerdinandus , D . Koffiehuishouder , Kleedermaker , W.z . Ged Gracht J 20 .
Heest ■ houa
Flentrop , H . Ambt . b/d Plaats , belast ., Marktmeester kaasmarkt ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 39
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
39
Jaar:
1885
13
Waagmeester , Winkelier in kruidenierswaren , en boekwerken , Agent Begraf . fonds , Bloemgractt C 203 . Fleatrop Jr ., H . Onderwijzer , Bloemgracht C 203 . Fonds , C . Schoen - en Laarzenmaker , W.z . Dampad J 196 . _ Fonds , Mej . Gr . Agentesse eener Kleederververij en drukkerij , W.z .
Dampad J 196 . - n oio
Fonds , Wed . M . geb . Baas , Schipper , Koopmouw , W.z . J < rfld . Fonds , F . Besteller van goederen op Amsterdam , W.z . Damp . J 185 . fFontiin , A . Veehouder , Prinsengracht B 73 .
fFortanier , A . P . Leeraar a/d H . Burgerschool , W.z . Spoorstr . H 170 . Franoken Jz ., J.C . Opzichter b/d QemeentewerkM,yf.%.'^&-^e^-^^o .
G 30 . ^ , ..
*§ Francken Az ., N . Houtzager , Koopman , Agent van verz . maatschappijen ,
W.z . G 136 . Franoken , N . W . Onderwijzer , W.z . H 137 . Franoken , D . Sigarenfabrikant . Winkel , in tabak en sigaren , W.z .
Dam J 168 .
ID . ^:: K.-A^D:;iT:i§:BiNr -
Sigarenfabrikant ZAANDAM . Fabriek Ventje J 102 .
Fredriks , Wed . H . geb . Jonkman , Tapster en Slijtster , W.z . J 1 . * Fris , A .' Winkel , in hoeden , petten , schoenen , laarzen enz ., Hoogend .
c'io .
A . FEIS te Zaandam ,
DAM fo/d Peperstraat .
üoed-en . eaa iF'etten ,
^ cltocmnt t \\ Iaai*2cn .
NIEUWSTE MODELLEN - RUIME KEUZE .
* Fris , E . Manufacturier , W.z . H 297 . * Fris Jz ., G . Winkelier in touwwerk , Zniddijk B 97 . * Fris , H . Winkelier in kruidenierswaren , Timmerman , Tapper en Slijter , O.z . D 382 . Fris , J . Snikerballetjesmaker , W.z . Heerengraclit H 95 . *§ Fris Gz ., Jb . firma Wed . F . Waij & Zoon , kantoor C 252 . Comm . binn .. Korenmolenaar , Bloemgracht C 213 . fFris Gz ., J . Winkelier iti houtw . enz ., Bode van een Begrafenisfonds , Zniddijk B 3 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 40
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
40
Jaar:
1885
u
I
§ Fris Lz ., J . Wmke /. in Manufacturen en koopman , O.z . D 112
Pris , K . Veehouder , Boomgaardspad B 134 .
Fris , W . Manufadurier , W.z . H 297 . tFriskorn , Ph . C . Spekslager , W.z . Spoorstraat H 215 .
G .
Ganderteijdeii , E . E . Onderwijzeres , W.z . G 257 .
Gasinjet , Mr . L . C . E . Commissaris van Politie , W.z . Solaapenp .
Gautliey , A . Leeraar aan de H . B . School , W.z . Papenp . H 227 . Gazan , J . Qodsdienstonderw . Ned . Herv . Gem . W.z . Vinkenp . H 362 . Geer , C . van der . Wagenmaker , W.z . Hoogend . E 82 " Giskes , G . Lattenzager , O.z . D 309 . fGiskes , J Winkel , in Manu/ad ., oerkooper van gemaakte kleederen . W.z . Geldeloozepad J 65a .
waren . Tapper en Slijter , W.z .
Kruid .
Giskes , J .
W.z . Enstenburg K 228 . Kruideniersvjaren , W.z . G 134 . Meubelen , W.z . H 223 .
Dampad J 175 . Gobels , J . Kantoot .. Gobels , J . Winkelier Goezinne , A . Winkelier
fGoezinne , S . Schrijnwerker , W.z . Zeemanspad H 289 .
S . GOEZINNE . — MEUBELMAKER .
Voorts handel in alle soorten van Mahonie -, Diken en ge-scliilderde ( gescliilderde ) Meubelen , alsmede SPIEGEI ,» en RAAMHOBRJEllir .
d . maren , Koopm ., Tapper en Slijter ,
fGoezinne , W . Winkelier in Kr
Kalf O.z . E 123 . *§ Goot , A . van der , firma wed . J . te Veltrup & Zoon , kantoor
H 322 . Makelaar , Comm . in effecten , W.z . F 353 . *§ Goot , J . van der , firma wed . J . te Veltrup & Zoon , kantoor
H 322 . Makelaar , Comm . in effecten . Agent eener brandw . Maatsuh
W.z . H 73 . Graauw , G . Aanspreker , Winkelier , O.z . Ealf E 198 . *§ Gras Gz ., F . Houtzager en Koopman , Zuiddijk A 208 . *§ Gras Gz ., G . firma wed G . Gras & Zoon Koopman in Hout , ,
buitenl . O.z . D 401 . *§ Gras , J . firma wed . G . Gras & Zoon ,
Koopman in hout binn . en Buitenl . O.z . D 330 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 41
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
41
Jaar:
1885
15
fGraslinls Sr ., A . Particulier , W.z . Bouwmanspad P 387 .
Gravelaar , A . W . Leeraar aan de H . B . School , W.z . Dam J 165 .
Groen , F . de . Veehouder , O.z . D 291 .
Groenescteij , F . Schoenmaker , W.z . HoU . pad G48 . fGroeneweg , A . Landbouwer , Polder VI L 59 .
Groot , Antje , huisvr . van G . de Boer , Onderwijzeres a/d naai - en breischool van het Nutsdepartement , Bloemgracht C 174 . * Groot W.Z ., A . Vleeschhouwer en Spekslager , W.z . J 145 . f Groot , C . Feehouder , PrinsengraolLt B 7 .
Groot , C . Landbouwer , Polder VI L 63 . fGroot , Jb . Veehouder , Boomgaardspad B 110 . * Groot , P . Veehouder , vrachtrijder . Prinsengracht B 36 . fGroot , S . Brood - en Kleingoedbakker , O.z . D 285 .
Groot , S . Broodbakker , Koopman , O.z . D 375 . fGroot , W . Particulier , W.z . H 219 .
Groot , A . de , firma van der Spek , Winkelier in Galanterieën , W.7 . H220 .
Groot , F . de , Timmerman , Aanspreker , O.z . E 88 .
Groot , H . de . Winkel , in kruid , waren . Slijter en Tapper , O.z . E 66 .
Groot , J . de . Winkel , in Kruid , waren , Slijter in bieren . Kalf E 229é .
Groot , E . de . Koopman , O.z . D 311 .
Groot , Wed . M . geb . Worp , Particulier , Hanenpad E . 72 .
Grootes , Wed . M . geb . Bnijs , Particulier , W.z . Spoorstr . H 156 «.
H .
Haan , C . Barbier , Zniddijk A 163 .
Haan , J . O . de . Koopman in tidnzaden . Koopman , W.z . Bonwmans-pad ( Bonwmanspad ) F 391 .
Haas , C . de . Schipper , O.z . Kattegat A 184 .
Haas , H . de , In boter , kaas en eieren , W.z . Hoogendrjk K 124a .
Haasken , G . Prooisor , W.z . G 138 .
Hagelmann , G . Kleedermaker , W.z . Dampad J 226 .
Hagelmann , H . F . Aanspreker , Agent van een begrafenisfonds . Winkelier , W.z . Hoogendijk K 103 .
Hagmeijer , J . Bietdekker , O.z . D 320 . * Haiok , W . Kleedermaker , Schoenmaker , Winkelier , verkooper van ge-maakte ( gemaakte ) Kleederen , Hoogendam C 3 . *§ Hallie , H . Houtzager , W.z . Spoorstraat H I79a .
Happe , Wed . G . F . geb . van Hoorn , Orof - en Kaahebmid , W.z . Blauwepad F 140 .
Harkens , S . ( Mej .) Particulier , W.z . Spoorstraat H 156 .
Hartog Az ., A . Horlogemaker , Scharenslijper , Prinsenpad B 14 .
Hartog , G . Visscher , Slnispad A 33 . *§ Hartog Cz ., J . firma Keg & Hartog , Kaashandelaar , Hoogend . K 22 .
Havik Jz ., H . Timmerman , O.z . E 19 .
Havinga , J . Onderijzer , W.z . H 137 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 42
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
42
Jaar:
1885

Haijck , P . Vleeschhouwer , Spekslager , W.z . Vinkeupad , H 341 .
Heekelaar , Jb . Schilder , O.z . D 277 . * Heil , Pk . L . Vleesehhouwer , W.z . J 146 .
fHempeniTis , S . A . firma L . D . Labolim Jr . & Co . Mineraalwater-fabrikant ( Mineraalwaterfabrikant ) , Zuiddijk A 190 . f Hendriks , J . Orof - en Kachekmid , Winkel . Klauwershoek C 43 .
Hendriks , P . Kmper , O.z . D 169 . ■ fHendriks , W . Houtzager , Koopman in hout , O.z . D 170 . * Herman , B . Grof - en kachelsmid , Winkelier , O.z . D 233 . * Heijdenian , J . B . Timmerman , Agent van Assttr . Maalsch ., W.z . ( Jedemptegracht J 7 .
Heijdeman Jr ., J . B . Manufacturier , W.z . Ged . grackt J 7/8 .
Heijdeman , M . Boutzager , W.z . Ged . graokt J 7 .
Heijningen , A . M . van ( Mej .), Particulier , 0,z . C 282 .
Heijningen , E . van ( Mej .), Farticulier , Halatraat C 250 .
Heijningen , G . van , Pelder en olieslager . Koopman , W.z . H 296 .
Heijningen , H . van ( Mej .), Particulier , W.z . H 296 . fHeijningen , J . van , firma Gebr . van Heijningen , Zakkenmaker , W.Z . Mr . Cornelispad P 242 .
Heijningen , M . van ( Mej .), Particulier , Halstraat C 250 .
Heijningen , P . van , firma Gebr . van Heijningen Koopman , W.z . P 245 . *§ Heijningen , Joks zn ., P . van , Pelder en olieslager , W.z . H 296 . fHeijningen , Jz ., P . van . Schipper op Leiden , W.z . F 326 .
Heijnis , J . Boood - en Kleingoedbakker , Zuiddijk B 1 . * Heijnsbergen , P . van . Apotheker , Hoogendam C 9 .
Hille , J . Hofmeester Alkmaar Packet , Boomgaardspad B 117 . * Hille , J . J . van , Pred . b/d N . Herv . Gem . W.z . W.z . Zuiderkerkpad G240 .
Hillebrand , H . Onderwijzer , w.z . F 367 .
Hodenpijl , P . J . A . Gijsberti , Apothekersbediende , Kerkstr . B 186 . * Hofi ', M . C . van den , Commissionnair , W.z . Hoogendijk E 29 .
Hof , C . van ' t . Metselaar , Bloemgraokt C 186 .
Hof , J . A . van ' t . Spekslager , Zniddijk B 153 .
Hotstee , Jb . Timmerman , O.z . D 391 . * Holk , G . van . Apotheker , O.z . C . 106 .
Holk Jr ., G . van , Oeagreeerde b/d Begistatie , O.z . C 106 .
HoU , Wed . J . de , geb . Sasse , Particulier , W.z . F 338 .
Hollebeek , J . Veehouder , O.z . E 3 .
HoUebeek , E . Veehouder , O.z . E 3 «.
Holstvoogd , C . Opzichter van publ . werken , Leeraar a/d Burger-avondschool ( Burgeravondschool ) , O.z . D 240 .
Homburg , C . Sigarenmaker , Winkel ., Aanspreker , W.z . F 346 . * Hondins , A . Logement -, Sociëteit - en koffiehuishouder , W.z . Dam J 162 . * Hondius , Wed . C . geb . Tromp , Farticulier , W.z . Hoogendijk K 13 .
Hondins , C . Nomen , Commissionnair in Pelderswaren , O.z . C 284 . * HondiTiB Jz ., J . Koffiehuish ., Logementhouder , Zuiddijk B 156 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 45
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
45
Jaar:
1885
If
*§ HondiTis Jz ., H . Pelder en Commissionnair , O.z . C 287 . *§ Hondiug Pz ., P . Winkelier in Kruid , waren , Slijter in sterke dranken ,
w.z . J 144 . *§ Honig , Jacobus Oliefahrikant , w.z . G 250 .
Honigli , G . Veehouder , w.z . Mr . Corneliapad F 211 .
Honigh ., W . Particulier , w.z . Mr . Cornelispad F 211 .
Hooft , H . Onderwijzer , w.z . Ventje J 114 .
fHooft , Jb . Mi(ziekonder?mjzer , w.z . Vinkenpad H 349 .
* Hooft , J . Zadelmaker , Rijluigverh ., Winkelier , w.z . H 133 .
Hooft , W . Aanspreker , w.z . Spoorstraat H 206 . * Hoogeboom , K . Veehouder , w.z . Ossenpadje G 94 . * Hoogeweg , L . Architect , w.z . F 352 .
f Hoogslag , W . firma J . Hoogslag Jz ., Winkelier in Galanterieën , w.z . G 291 . Hoogslag Jz ., Jan ., In gelanterieen , w.z . G 291 . Hoogt , M . J . van der , Pred . b/d Chr . Geref . gemeente w.z . G 165 . * Hoorn , Jb . Particulier , Bloemgrackt C 176 . Hooijsolinnr Jr ., H . Vleeschh . en Spekslager , O.z . Kalf E 227 . Hooijsohunr , Wed . J . geb . Wagenman , Vleeschhouwer , Spekslager , Fransohepad C 53 . fHooijsoliunr , W . Winkelier in Kruidenierswaren , Tapper en Slijter , O.z . Kalf E 231 . Hopmans , A . J . Telegrafist , w.z . Ged . gracht J 122 . fHorst , K . van der , Scheepstimmerm ., Vaartuigenverhuurder , w.z ,. Hoogendijk K 37a . Hos , J . Veehouder , w.z . Krimp K 71 . Honten , Wed . J . van , geb . Bertelman , Huisbewaarster ( Czaar
Peterhuisje ), w.z . Krimp K 69 . Husslage , D . Timmerman , w.z . Hoogendijk K 84 . fHüster , H . G . Particulier , Zuiddijk A 120 . * Huijbregts , W . Particulier , Zniddijk B 167 . Huijsman , A . ( vroeger wed . Meijer ), Koffiehuis - en Stalhouder Kalf E 216 .
J .
Jansen Heijtmaijer , J . Opzichter b/d Gasfabriek , w.z . Klanwers -
padje F 362 . Jansen Heijtmaijer Jr ., J . Kantoorbediende , w.z . Bootenmakers-pad ( Bootenmakerspad ) G 337 . Jansen , W . Timmerman , w.z . Vinkenpad H 343 . * Jesse , W . Pred . b/d Doopsgez . Gem . O.z ., O.z . D 197 .
Jong , C . de , Verhuurder van handwagens , Timmerman , O.z . D 193 . f Jong Kz ., C . de . Bode van een Begrafenisfonds , w.z . Bootenmakers-pad ( Bootenmakerspad ) G 326 . f Jong , D . de . Winkelier in Kruid , waren . Tapper en Slijter , O.z . Kattegat A 185 .
2
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 46
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
46
Jaar:
1885
18
Jong , Jacs . de , Winkelier in fruit , Klauwerskoek C 42 .
Jong , Js . de . Winkel , in kruid , waren . Koopman , Tapper en hlyfer .
Bloemgracht C 184 . Jong , E . de , Apothekenbediende , w.z . Gr 138 . Jong ! Th . de . Conciërge Raadhuis , Zniddijk B 162 . Jongewaard , Wed . C . geb . Hulst , Particulier , ^ . r . Dampad J 200 . Jongewaard , G . Schipper , w.z . G 172 . * Jongewaard Cz ., J . Beurtschipper op Haarlem , w.z . ^ rf41 . Jongewaard , P . Beurtschipper op Haarlem , w.z . F 351 . Jongh Kz ., G . Schipper , w.z . F 322 . Jongh , K . Schipper , w.z . F 244 . Jonker , M . Kleedermaker , w.z . Geldeloozepad J 50 . Jonkman , J . G . Scheepsblokken - en Pompmaker , w.z . Kusten -
burg Ê 133 . * Jnkkenekke , Th . G . Koelbakker . Kerkstraat C 41 . * Jut , G . Molenmaker , Timmerman , O.z . D 36 . Jut Jz ., H . Winkel , in kruid , waren , Bierslijfer , O.z . D \ t>i . Jut , J . Timmerman , O.z . D 283 . ri i q
Juta , " Wed . W . geb . Tegel , Particulier , - n . z . G 253 .
K .
Kaal , K . PöcA <«»- Zuidervaldeursluis , Koopman , Aanspreker , O.z .
Klamperspadje C 275 . n 17 fi7
Kabel , H . Wink , in kruid , waren . Bierverkooper , U.z . Ji o/.Kabel ! H . Aanspreker , w.z . Blauwepad F 170 . Kabel Hz ., J . Zee/tenmaker , O.z . E 67 . * Kakens , C . Timmerman , Metselaar , O.z . D 264 . fKall , L . Huisschilder en Glazenmaker , Franschepad C 68 . • SKamphuijs , C . Pelder , w.z . H 319 . , .. ^ ,, „ ., oq
Kamphuijs , C . Th . firma Smit & Kamphui3s , Pelder , w.z . H 299 * 8Kamphuijs , G . firma G . Kamphuijs & Zn ., Houtzager , ^- z . H 29J .
Kamphuijs & Zn ., G . Houtzagers en kooplieden , w.z . Or ^ 99 . * SKamphuiis , G . C . Koopman , Hoogendam C 2 .
Kamphuijs & Gebr . van Pelt , Grossier in ged . en kol . waren ,
W.Z . G 42 . tKamphuijs , J . Metselaar , Koopman , w.z . tr d &. Kamphuijs , J . Fr . Veehouder , w.z . Papenpad G 5 . *§ Kamphuijs , M . firma Wed . S . Kamphuijs & Zn ., Houtzager , W.Z . Ged . Gracht J 14 . Kamphuijs & Zn ., Wed . S . Houtzager en koopman , w.z . Ged .
Gracht J 14 . j t o
Kamphuijs , M . ( Mej .), Particuher , w.z . Vmkenpad J 2 . Kamphuijs , wed . M . geb.Henneman , P«?-tóc?«to-,Bloemgr.C 206 . *§ Kamphuijs , S . J . firma G . Kamphuijs & Zn ., Houtkooper , w.z . Hoogendijk K 18 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 47
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
47
Jaar:
1885
19
Kan , Jb . Wink , in kruid , waren . Tapper en Slijter , O.z . D 293 . ♦ Kan Dz ., K . Timmerm ., Winh . in houtwerk , w.z . F 393 .
Kaper , M . Barbier , Zakjesplakker , Winkelier , O.z . D 3 . fKarskens , F . Koopman , Fransoliepad C 90 .
Karskens , J . Kuiper , w.z . Bakkerspad G 265 . * Earskens , J . Koek - en Banketbakker , Winkelier , w.z . H 332 . fKarskens , J . Kuiper , Winkelier , Koopman , Verfwarenverkooper ,
W.z . Hoogendijk K 55 . tKarten , Jb . Koffielmish ., Wtnk . in kruid , waren ., Zuiddijk A 24 . Kat , wed . D . geb . de Vries , Kofiehuishoudster , Logementhoudst .,
Zuiddijk B 170 . Kat , T . Kantoorbediende , W.z . Hoogendijk K 243 . fKat Kz ., Jb . Timmerman , Koopman , Zuiddijk A 165 .
Kat , J . Schoenmaker , W.z . Bootenmakerspad H 34 . ^• Kat , J . M . Schipper op Amsterdam , O.z . D 414 . Kat Gz ., K . Kleedermaker , O.z . D 43 .
Kat Cz ., wed . K . geb . Schipper , Particulier , W.z . Heeren-graclit ( Heerengraclit ) H 108 . fKater , P . Kantoorbediende , W.z . Spoorstraat H 183 . * Kee , P . Houtzager , W.z . Zeemanspad H 286 . * Kee , T . firma G . Sohoorl , Wink , m goud en zilver , W.z . G 321 . Keg , A . ( Mej .), Particulier , W.z . Spoorstraat H 155 . Keg , C . A . ( Mej .), Particulier , W.z . Spoorstraat H 155 . *§ Keg Cz ., J . firma C . Keg , Koopman tn kol . en kruid , waren , Winkelier , Slijter in gedist . W.z . Hoogendijk K 5 . Keg , C . firma . Koopman en grossier in ged . en kol . waren , Hoogendijk K 5 .
Firma C . KEG , opgericlit A " 1832 .
Groot - en Kleinhandel IN
Koloniale en Grutters waren , Comestibles ,
SCHEEPSPROVISIËJr , TTijnen exi GJ^edistilleerd .
ZAANDAIÏl , ALKIÏIAAR ,
Hoogendijk . Verdronkenoord .
*^§ Keg Cz ., J . C . firma Keg & Hartog , Kaashandelaar , W.z . Hoogendijk K 21 . Keg & Hartog , Kaashandelaars , Hoogendijk K 21 . *§ Keg Pz ., J . C . firma J . C . Keg & Zn ., kantoornr . C 226 , Korenfactor , O.z . C 228 . Keg & Zn ., J . C . Koren/actors , o.z . C 226/227 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 48
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
48
Jaar:
1885
20
*§ Eeg , P . firma J . C . Keg & Zn . kantoornr . C 226 , Koren-factor ( Korenfactor ) , Olieslager , O.z . C 227 . Keg , P . firma Keg , P . Korertfaetor , olieslager , o.z . C 226/227 . * Keizer , G . A . Koffiehuishowder , Logementhouder , Zuiddijk B 156 . Keizeri J . Uurwerkhersteller , Winkel , vergulder , W.z . Spoorstr . H 185 . Kelder , S . Kniper , O.z . D 223 .
Kelder , S . Sehoemmker , Winkel ., W.z . Hoogendijk K 84 «. Kerktoven , G-. ( G ) Tuinman , Bloemkweeker , Kerkkofpad B 183 . Kerkhoven , G . Winkelier , Aanspreker , W.z . Dampad J 234 . Kerkhoven , H . Koopman in hout , O.z . Papenpadje C 232 . Kerkhoven , Wed . K . geb . Gras , Winkel , in kruid , waren ,
Tapster en Slijtster , O.z . E 78 . Kerkhoven , Wed . P . geb . Maas , Wink , in Manuf . Zuidd . B 145 . Kersbergen , J . W . Muziekonderwijzer , W.z . Dam J 160 . * Kes8el , J . Brood - en koekbakker , winkelier , W.z . H 138 .
Ketema , E . Barbier , O.z . E 35 . fKeijser , K . Particulier , Peperstraat C 21 . fKeiJBer , L . Winkelier in manufacturen , Zniddijk B 197 . Kieft , W . Huis - en Bijtuigschilder , kamerbehanger , onbereide verf -
waren verkooper , Zniddijk B 168 . '/ Ae volgende pag . Kist , W . Particulier , W.z . F 125 ». Klaver , W . Vaartuigenverhuurder , O.z . D 120 . Kleef , F . van , Tapper en Slijter , O.z . C 220 . Klerk , J . P . de , Oeemploijeerde b/d H . IJ . Spoorweg MaaUeh .
W.z . Wijnkanspad H 60 . Kleij , J . W . Vijlenkapper , Orofsmid , W.z . Ventje . 1 73 . Kleijn , G . Fisscher , Zniddijk A 18 . fKleijn , J . Visscher , Winkelier in visschersbenoodigdheden , Zuidd . A 23 .
Klitsie , J . Timmerman , O.z . Halersbroek E 286 . fKlitsie , P . Veehouder , Halersbroek E 290 . *§ Kluijver Jr ., P . Kantoor nr . 2 , Houtzager , koopman in hout binn . en buit . W.z . G 1 . Knerf , A . Korenfactor , Bloemgracht O 197 . Knerf , J . Sigarenmaker , winkelier , Zuiddijk A 111(5 . Knipscheer , J . Timmerman , W.z . Eustenburg K 196 . * Knollaert , J . M . C . Heel - en oerlo^kundige , W.z . H 330 .
Knots , A . Broodbakker , winkelier . Kalf E 144 . fKnots , S . Brood - en klein goedbakker , Klauwershoek B 188 . Knots , W . Broodbakker , Kalf E 201 . Koedooder , S . Landbouwer , Polder VI L 62 . Koemans , J . C . J . Boekbinder , W.z . Dampad J 179 . fKoerse , W . Winkelier in galanterieën en aardewerk , W.z . Ged . gracht J . 15 . *§ Köhne , J . Tabakskener , winkelier in tabak en sigaren , en krmd .
waren , Zuiddijk B 174 . *§ Köhne , E . Beider , koopman , O.z . Kattegat A 170 . Kok , G . Winkelier in groenten , Zuiddijk B 146 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 3