Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 49
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
49
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 50
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
50
Jaar:
1885
22
Kolles , J . Zahheiiplakker , koopman , winkelier , W.z . Spoorstr . H 193 .
Koning , A . L . S . de , ( Mej .) Particulier , W.z . Hoogendijk K 7 .
Koning , M . de ( Mej .) Partioulier , W.z . Hoogendijk K 7 . * Koog]i , J . van der . Gemeente-Architect . W.z . G 85 .
Kool , Jb . Onderwijzer , W.z . Bootenmakerspad G 334 «. fKoole , J . Landbouwer , Polder III Oost L 96 . fKoomen , A . Sigarenfabrikant , en Winkelier , W.z . F 123 .
Koomen Kz ., W . Koopman in vee , W.z . Kustenburg K 220 . fKoppenol , K . T . van Spanjen , Boekdrukker , Boekhandelaar , winke-lier ( winkelier ) , O.z . C 147 . fKopjes , H . Particulier , O.z . D 109 .
Koppies , G . Timmerman , W.z . Ameland F 87 .
Korff , Mej . A . Particulier , O.z . C 285 . *§ Korff , C . firma Wed . C . Korff & Zoon , Olie - en Stijfsel fabrikant . Koopman , O.z . C 264 .
Korff & Zn ., Wed . C . Oliefabr . stijfselfabr . kooplieden , o.z . C 264 _
Wed . Cornl Korff & Zoon ,
IE^a,"brils:a-r3Lte2::L TT-aaa
ONVERVALSCHTE TARWE STIJFSEL ,
KORF'S PATENT STIJFSEL ,
OLIE EN KOE KEK .
Korff , Wed . H . geb . Oorver , Particulier , W.z . H 315 . *§ Korff , C . P . Reizend Agent , W.z . H 218 . *§ Korff , K . firma wed . C . Korff & Zoon , Kantoor O.z . C 264 . Koopman , O.z . C 265 .
Kos , E .. Concierge H . Burgerschool , W.z . G 323 .
Koster , A . Veehouder , Kalf E 200 . fKoster , Adrs . B . C . Pastoor , a/h Kalf , Halersbroek E 276 .
Koster , D . Bebitant Staatsloterij , W.z . Noorderkerkpad G 329 .
Koster , L . Uurwerkhersteller , Winkelier , W.z . Heerengr . H 121 .
Kraaier , H . Visscher , Zuiddijk A 13 .
Kraan . P . Hoofdambt . b/d Secretarie , W.z . Ged . gracht J 130 . * Kraaij , D . Veehouder , W.z . Krimp K 59 . * Kraai Gz ., G . Veehouder , O.z . D 151 .
Kraaij Jr ., G . Veehouder , O.z . D 157 . * Kraaij Jz .. G . Veehouder , Pantenpad A 261 .
Kraaij Gz ., Jb . Veehouder , Prinsenpad B 51 .
Kraaij Gz ., J . Veehouder , O.z . Molenpad D 31 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 51
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
51
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 52
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
52
Jaar:
1885
u
Rruijt , W . Affe/it eener levemmrz . Maatsch .. W.z . Haagsche steeg G 177 .
Eruijver , Jb . Veehouder , Kalf E 204 .
Kruijver , P . Winkel , itt Aardewerk , Aanspreker , Zaakwaarnemer , Zuiddijk B 147 . fEuile , C . ter , Ontvanger der Registratie en Domeinen , Zuiddijk A 211 .
Knip , C . A . van der , Beizetid Agent , W.z . Dampad J 176 .
Kuijk , C . In geldersehe waren , koopman , W.z . Hoogend . K 101 .
Kuijk Lz ., G . Aanspreker , Bieroerkooper , en in Wijnen , W.z . Hoogen-dijk ( Hoogendijk ) K 56 .
Knijk , K . Kantoorbediende , O.z . D 134 .
Knijk , W . Brievenbesteller , Winkel , in kruid , waren , O.z . E 39 . fKuijk , W . Timmerman , koopman , W.z . G OSa . fKuijper , M . Winkelier , Zeilmaker , W.z . H 321 .
Knijper , E . Schoenmaker , W.z . Geldel . pad J 59 .
Knijper , Jb . Pliotograaf , W.z . Nooderkerkpad G 185 .
Jb . KÜIJPEE ,
Photograaf , Westzijde bij de Kerk , G 185 . Pliotographie Instantanée .
Voor kinderen eiken werkdag van 10 tot 2 uur ; Familie-groepen s . v . p . vooraf aan-vragen ( aanvragen ) .
VergrOOten van kleine portretten volgens de nieuwste methode in elk formaat , concur-reerende ( concurreerende ) tegen Amsterdam , zelfs lager .
Circulaires aan sterfhuizen worden door mij niet verzonden .
Knijper , J . Veehouder , koopman , Pantenpad A 245 . Knijper , M . Huisschilder , Timmerman , O.z . Kramerspad D 102 . fKnijper , S . In boter , kaas , eieren . St . Catbarijnenpad A 232 . Kwadijk , Wed . P . geb . Meijer , Particulier , W.z . Blauwep . F 138 . Kwïist , J . H , D . van der , Onderwijzer , W.z . Bonwmanspad E 390 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 53
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
53
Jaar:
1885
25
I .
* Labohm Jr ., L . D . Koffi,eliuisliou,(hr , restaaratiehouder , sociëteit-houder ( sociëteithouder ) , Zuiddijk B 171 . Labolini Jr . & Co ., L . D . Minerale watereu , Zuiddijk A 190 .
Fabriek van Mineraalwater
en I-iim.o3::ia,d.esirope23 .,
GEMBERBIER ,
LIMONADE GAZEUSE .
Firma L . D . LABOHM Jr . & Co .
* Labo]im Sr ., L . D . Stnkadoor , koffiehuish . W.z . Hoogend . K 40 . Lagardt , P . Houtvlotter , timmerman , W.z . Blanwe Arendsp . F 74 . Lak , P . Timmerman , W.z . F 121 . fLambleé , H . Kapper , pruikenmaker , winkelier , Hoogendijk K 52 . * Lange , A . de , Particitlier , W.z . G 144 . *§ Laiige Jr ., A . de , Houthandelaar , W.z . G 145 . Lange , C . de , Koopman en Comm ., O.z . D 117 . *§ Lange Az ., C . de . Houtzager , W.z . Ged . Gracbt J 135 . * Lange Jr ., C . de , Particulier , Hoogendijk E 41 . Lange Jr ., C . de , Koopman , en Comm ., O.z . D 117 . Lange Jr ., K . de . Schoenmaker , Zuiddijk A 167 . *§ Lange Cz ., P . de . Houtzager , W.z . G 325 .
* Lange , K . de . Houtzager , W.z . G 144 . *§ Langebaerd , C . Procuratiehouder van de firma de Wed . \ V . Mid-delhoven ( Middelhoven ) , W.z . F 127 . Langenberg , S . A . H . ( Mej .), Apothekersbediende , O.z . C 106 . * Langerveld , M . Schipper op Utrecht , winkelier iu houtwaren , Hoogendijk E 36 . Lankeren , L . G . van , Steendrakker , Zuiddijk A 187 . * Latensl,ein Jr ., A . Stijf self abrikant , W.z . Ged . Gracht J 136 . *§ Latenstein , J . Pelder , O.z . C 261
*§ Latenstein , P . Houtzager , koopman , buiteul ., Zuiddijk B 101 . Zie volgende pag .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 54
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
54
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 55
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
55
Jaar:
1885
27
*§ Lensselink , J . Koopman en Coimi . BuitenL , O.z . D 287 . *§ Leiisselink , W . firma Krull & Lensselink , Brood - en seheepsbe-schdtbakker ( seheepsbeschdtbakker ) , Koopman en Comm . Binnen - en BuitenL , O.z . C 286 . Lietli , M . P . ( Mej .), Onderwijzeres , W.z . G-ed . Gracht J 10 . * Lind.eii , L . van der , Koffieliuishoudei , W.z . F 4 . * LiwiJn , E . Comm ., agent van een hegraf . fonds , W.z . Heeren-graokt ( Heerengraokt ) H 112 . Löde ], J . K . G . rieeschhouwer , W.z . Ventje J 103 . Lomeijer , F . Bode van den Schuttersraad , W.z . Ged . Gracht J \' 2%d . *§ Londen , H . J . van , Wink , in manuf ., verkooper van gemaakte kleederen , W.z . J 149 . fLoots , W . Koffiehuishouder , O.z . D 227 . ♦ Lnbbes , J . Feehouder , Prinsenpad B 87 . * Lubbes , P . Veehouder , Zuiddijk A 16 . Liibken , J . B . Wink , in manuf . enz ., in modes , Zuiddijk B 141 . Luiten , J . Schipper , W.z . Heerengracbt H 100 . Luiten , P . Schipper , Zuiddijk A 126 .
Luttikbuizeu , J . Kleedermaker , winkelier , O.z . Ealf E 230 . Lijnen Noonien , J . van , Comm . in houtwaren , Hoogendijk Lijnen & Co . van . Houtzagers en kooplieden , w.z . G 234 .
M .
Machielse , Hk . Huisschilder , Boomgaardspad B 127 . Maertens , H . M . E . P . Deurwaarder bij ' s Rijks belast ., W.z . F 309 . Manje , H . B . In Modes , Ged . Gracht J 131 . * Manssen , W . J . Pred . b/d Evang . Luth . gem ., Hoogendijk Kil . Mark , J . van der , Weesvader Herv . weeshuis W.z . Agent eener
Verz . Maatschappij , W.z . F 396 . Mark , J . B . van der ( Mej .), Onderwijzeres , W.z . F 396 . Mars , J . Zeilmaker , W.z . Wijnkanspad H 49 . * Mars . Cz ., P . Wink , in kruid , waren , tapper en slijter , O.z . D 308 . fMars Pz ., P . Wink , in kruid , waren , pachter NoorderoaldeursUds , bierverkooper , O.z . D 417 . Mastenbroek Jr ., E . Wink , in tapijten enz ., W.z . Ged . Gracht J 142 . *§ Mats , C . firma Wed . J . Mats , kantoornr . H 323 , Houthan-delaar ( Houthandelaar ) , W.z . H 325 . Mats , J . Particulier , W.z . J 147 . *§ Mats , Jb . firma Wed . J . Mats , kantoornr . H 328 , Houtzager , W.z . G 309 . Mats , Wed . J . firma Houtzager , koopm ., w.z . H 323 . Meester , C . Brievenbesteller , W.z . Slot F 289fl '. fMetselaar , A . Sigarenfabr ., wink , in tabak en sigaren , Zuiddijk B 1 . Metselaar , D . Winkelier in groenten , W.z . Hollandschepad G 42 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 56
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
56
Jaar:
1885
38
Meulen , P . van der , Kleed^rmaker , W.z . Blauwarendspad F 65 . Meulen , P . H . van der , Admiti . van de Ned . Bell.-Teleph.-Maatseh .,
W.z . H 226 . Menlen , S . van der . Broodbakker , W.z . Eustenburg K 230 . Meulen , T . van der , ( huivr .) van W . Jansen , Stads moederouw W . 14 , W.z . Vinkenpad H 343 . fMeijer , A . Horlogemaker en in tmrwerken , Zuiddijk B 105 . ■ f-Meijer , C . Wink , in kruid , waren , aanspreker , bode oan een begraf .
fonds , tapper en slijter , W.z . G 37 . fMeijer , D . Timmerman , winkelier , koopman in turf en hout en aardewerk , Zniddijk B 2 . Meijer , Wed . D . S . geb . van Tbijn , l^leescUouwer , W.z . G 280 . Meijer , E . ( Mej .), Particulier , Hoogendijk K 7 . Meijer , Geznsters , firma Content , M . Winkel , in manuf . en modes , Hoogendijk K 6 . fMeijer , G . Particulier , O.z . Kattegat A 183 . Meijer , G . Tuinman , bloemkweeker , W.z . Scbapenpad H 264 . Meijer , H . C . Onderwijzer , Zniddijk B 104 . * Meijer , J . de . Particulier , O.z . D 107 . Meijes J . W . zn ., J . Ingenieur werken J-^oorzaan , hoogendijk TL 4 . *§ Middelhoven , Jb . firma Wed . Stadlander & Middelhoven , Houtzager , koopman binnen - en buitenl ., O.z . C 270 . Middelhoven , Wed . W . firma C . de Koning , te Haarlem , Proeuratiehonder C . Langebaerd , Houtzager en koopman , W.Z . P 127 . *§ Middelhoven , Js . firma Wed . Stadlander & Middelhoven , Koopman in hout binnen - en buitenl ., O.z . C 218 . * Middelhoven , W . Particulier , O.z . C . 269 .
Mie , W . de . Bode eener levensverz . Maatsch ., Zniddijk A 219 . * Mobach , S . Slaapsteehouder , koffiehuish ., winkelier , W.z . J 153 .
Molaan , W . Particulier , W.z . Geldel . pad J 43 . * Molenaar , A . Timmerman , kamerbehanger , W.z . Sohapenpad H 234 . * Molenaar , J . Pred . b/d Boopsgez . Oem . W.z ., Hoogendijk K 8 . Molenaar , M . Winh . in borstel - en aardewerk , W.z . Schapenp . H 234 . Molenaar , P . Wachtmeester der nachtwacht , W.z . Heerengr . H 85 . Molenaar , T . Huisschilder , W.z . Bootenmakerspad G 334 . ♦ Molenberg , P . Koffiehuishouder , W.z . Spoorstraat H 210 . Molenberg Jr ., P . Amb . v/h Secret ., W.z . Spoorstraat H 210 . Mooij Pz ., D . Winkelier in tabak , sigaren , thee enz ., Agent eener
brandass . Maatsch ., W.z . G 133 . Mooij Pz ., J . Orof -, % cherp - eu Kachelsmid , Zniddijk A Vè^b . Moren , C . J . Agent van politie , W.z . Hazenpadje H 306 . f Monwerik , J . van , Wink , in manuf . cerkooper nan gemaakte klee-deren ( kleederen ) , Zniddijk A 108 . Mnl , Wed . A . geboren Nomen , Particulier , O.z . C 110 . * Mul . C . G . Houtkooper , W.z . Heerengracht H 98 . Mnl , E . C . Cmdidaat-Notaris , W.z . F 111 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 57
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
57
Jaar:
1885
^ 9
* M"al , P . Notaris , Corresp . eeuer brandwaarborg MaaUch ., W.z . G 315 .
Mulder , A . Kleedermalcer , O.z . D 411 .
Mulder , K . Wink , in schoenen en laarzen , schoenmaker , Zuiddijk A lllff .
Mulder , P . Kleedermaker , O.z . D 315 .
Mulder , E .. Ilnisschilder en glazenmaker . Halstraat C 257 . fMulderij , G . J . Korenmolenaar , O.z . D 305 .
Gr . J . MTJT.DERIJ ,
I^oren.r2:iolen.a-a,r _
HANDELAAE IX
Muts , L . Barbier , aanspreker , bode van een begraf . fonds , w.z .
Ventje J 116 . Muusse , A . C . Uitdrager , koopman in oud ijzer , w.z . Rustenburg
K 175 . * Muusse , J . Houtzager , w.z . F 397 . Mijsberg , P . A . firma Sohuddeboom & Mijsberg , Koopman
en Comm . in hoiit , steenen enz ., W.z . Boumanspad F 391 .
N .
fNe ], G . Schipper op Leiden , w.z . F 89 . Nelok , J . W . Kleedermaker , winkelier , w.z . Hazenpadje H 311 . Nelis , K . Kleedermaker , w.z . Geldel . pad J 39 . Netteu , J . Winkelier in schoenen en laarzen , Zuiddijk B 167 . Neure , A . van , Kleedermaker , w.z . Zeemanspad H 272 . JMielen , J . H . ( Mej .), Hoofd van het St . Jozephs Gesticht , als-mede ( alsmede ) Hoofd der school voor R . Cath .. Bloemgracht C 212 . fNieman , C . Particdier , Bloemgracbt C 198 .
Nierop , D . Zaakwaarnemer , Hoogendam B 198 . * Nierop , P . Boekhand ., leesbibliotheekh .. Wink ., Hoogendam B 198 . Nieuwenbuijs , Wed . K . geb . Best , Winkelier in kruid , waren , slijter in sterke dranken , w.z . H 137 . fNieuwenbuizen , A . Winkelier in kruid , waren , timmerm ., tapper en slijter , w.z . Dr . Koggaardspad G 298 . *§ Nieuwenbuizen , J . Houtzager , w.z . Boerenpadje F 335 .
Nieuwenbuizen , \ V . P . Huisschilder , kamerbehanger , winkelier ,
w.z . Bakkerspad G 276 . Nieuwenbuizen , A . Koopman , o.z . Molenpad D 26 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 58
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
58
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 59
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
59
Jaar:
1885
31
Ooms Pz ., Wed . K . geb . Sciut , Koffiehms - en stalhoudster , w.z . Vinkenpad H 334 . *§ Oostmeijer , A . H . Oruf - en kachehmid , icüikelier in ijzerwaren , Zuiddijk B 158 . Oosterhuijs Jz ., H . Aam^preker , w.z . F 135 . ■ fOoijevaar , C . Brood - en beschdthakker , winketier , Kerksiraat B 175 . * Orde]i , D . van , Koopman , o.z . C 159 . *§ Orden , M . van , Makelaar , w.z . G 295 . *§ Orden , W . van , Comm . in effecten en assur .. Directeur der Zaanl .
assnr . voor biimi . vaart , o.z . C 263 . *§ Orier , K . JFinkelier in uanuf ., oerkooper mm ijemaakte Meederen , Kerkstraat C 35 . Orier , Wed . P . geb . de Vries , Particulier , o.z . C 109 . Osseman , A . Koopman in hout , o.z . Valdearspad C 313 . Otte , C . Bode van een begraf . fonds , aanspr ., w.z . Zeemansp . H 290 . fOtte Dz ., C . Krijtmaalder , w.z . Spoorstraat H 149 . Otle , Wed . J . geb . Karskens , Broodbakker , o.z . C 155 . Oudendijk , J . Comm . in vai>te goederen en hypotheken , o.z . Val -
deurspad C 297 . Oudshoorn , G . Distributeur van nieuwsbladen , w.z . Ventje J 111 . Out , C . Wink , in kruid , waren , bierverkooper , zeil - en zakkenmaker ,
O.Z . D 244 . Out , G . ( Mej .), Particulier , w.z . Ged . Gracht J 139 . *§ Out , Jb . Veehouder , o.z . E 29 .
Out , Jb . Koopman m hout , w.z . Vinkenpad H 378 . Out , Wed . P . geb . Ekel , Winkelier in kruid , maren , tapster en slijtsfer , w.z . Ventje J 88 . fOuthoff , D . Winkelier m kruidenierswaren , tap4er en slijtster,y<.7 ..
Bootenmakerspad H 43 . * Outjes , J . H . Particulier , ^. z . Noorderkerkpad G 187 . fOuwejan Kz ., C . Vleeschhouwer , Prinsenpad B 13 . * Ouwejan , C . Wink , tn kruid , maren , tapper en slijter , Hoogendijk K 10 .
Ouwejan , H . rieesschhouwer , w.z . Blauwepad F 156 . fOuwejan , Jacs . Vleeschhouwer en spekslager , o.z . D 37 . tOuwejan , Ja . Vleeschhouwer en spekslager , Zuiddijk A 189 . * Oven ,' Mr . J . H . L . van , Leeraar a/d H . B . S ., w.z . G 143 .
P .
Paardehaar , G . Kleedermaker , mink . in manufact ., o.z . C 107 . fPauw , J . Brood - en kleingoedbakker , w.z . F 272 . Pauw , Wed . J . geb . Jonker , Veehouder , w.z . Vinkenpad H 368 . Pauw , W . Apothekersbediende . Zuiddijk B 106 . Peduzzi , P . G . Schoorsteenveger en metselaar , Fransohepad C 83 . Pekelharing , Wed . Dr . C . geb . van llee , Particulier , o.z . C 143 . Pekelharing , G . Kantoorbediende , w.z . Ged . Gracht J 120 . *§ Pekelharing , J . Houtzager , w.z . Spoorstraat H 216 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 60
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
60
Jaar:
1885
32
Pekelharing , Wed . J . geb . van den Öongen , Lattenzaagnter , w.z . B,ozongrach.t J 289 . *§ Pekelharmg , W . J . firma D . H . Zwaardemaker , Commissioiinair , w.z . F 395 «. fPel Jr ., C . Papiereiizakkeiiplakker , w.z . G 146 . Pelk , C . Pachter der Kaherbrug , o.z . Kalf E 247 . Pelk , Wed . H . geb . Groot , Broodbakker , Halersbroek E 249 . * Pelt , A . Directeur H . 3 . school , B . Avondscliool en Bir . ojileidings-cursuH ( ojileidingscursuH ) hoofdakte , w.z . G 313 . *§ Pelt , E . H . L . H . van , firma Kampbuijs & Gebr . van Pelt ,
Grossier in sterke dranken en koloniale waren , w.z . G 40 . *§ Pelt , H . S . H . van , firma Kampbnijs & Gebr . van Pelt , Grossier in sterke dranken en koloniale waren , w.z . G 40 . * Perk , F . H . firma Gebr . Perk , Koopman , w.z . Ged . Gracht J 126 . * Perk , H . firma Gebr . Perk , Winkelier in ijzerwaren , Agent eener assur . Maat^ch ., w.z . Dam J 164 . Perk , Gebrs . In ijzerwaren , w.z . Dam J 164 . * Perk , W . Particulier , w.z . Dam J 164 . Perre , W . J . Agent van politie , w.z . Wijnkanspad H . Peters , G . Barbier , winkelier , w.z . E 134 . Petersen , H . P . Manufacturiersbediende , w.z . H 328 . Piet , J . Veehouder , Elalf E 163 .
Plukker , L . Kleedennaker , winkelier , w.z . Sobapenpad H 243 . Poel , C . J . ( Mej .), Particulier , w.z . Heerengracbt H 99 . Poel , E . C . ( Mej .), Particulier , w.z . Heerengracbt H 99 . *§ Poel , M . firma W . Poel & Zn ., Houtzager , w.z . Ged Gracbt J 127 . Poel & Zn ., W . Houtzagers , w.z . Ged . Graobt J 127 . fPoel , P . M . Houtkooper , w.z . Ged . Gracbt J 127 . *§ Poel Jz ., W . firma K . Vis Jansz . & Co ., Makelaar , Comm . in effecten . Agent der Ned . Brandw . Maatsch . te Tiel , o.z . C 224 . Poll , J . van de . Conducteur stoomboot Zaandam — Amsterdam w.z .
Dam J 167 . Poll , G . van der . Pastoor b/d Oud B . C . Oem ., w.z . Papenpad G 23 . *§ Pondman Az ., G . firma Gebr . Pondman Az ., Sigarenfabrikant en winkelier . Agent vaneenbegr . fonds en glasverzekering Maatsch ., ■ W.Z . E 302 . Zie pag . 33 . Pondman Az ., Gebrs . Sigarenfabrikanten , w.z . F 302 . Poppelen , G . H . van , Commies-Verificateur bij ' s Bijks bel .,
w.z . Hoogendijk K 45 . Pos , G . Schoenmaker , w.z . Noorderkerkpad G 194 . Pos , K . Winkelier , Bode eener leoensverzekering-Maatsch ., aanspreker , w.z . Ventje J 108 . * Pos Az ., E .. Kantoorbediende , - w.z . Spoorstraat H 188 . Pos , S . Huisschilder , wink , in droge verfwaren , w.z . Ged . Gr . J . 5 . Post , G . Particulier , Kalverstraat C 122 . Post , Jb . Veehoudsr , Kalverstraat C 118 . * Praag , L . van . Koopman in fruit en groenten , w.z . Dampad J 188 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 61
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
61
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 62
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
62
Jaar:
1885
34
* Priiisze , M . Houtzager , winkelier , w.z . Spoorstraat H 197 . fPrinsze , P . Veehoiider , w.z . Noorderkerkpad G 217 .
Put , C . JFeesvader Bv . Liifh . Weeshuis , w.z . Vinkenpad H 352 .
Putman , W . A . G . Rijks ambt . b/d belast ., w.z . Bakkerspad G 273 .
R .
Raadersma , H . ( Mej .), Onderwijzeres , o.z . Kalf E 124 . Rauohbaar , C . Schipper , w.z . Noorderkerkpad G 225 . Reinbaoli , Wed . G . O . W . geb . Cloota , Particdier , w.z . Dam J 166 . * Rem Jz ., P . Brood - en koekbakker , w.z . H 44 . Remme , H . H . Wink , in kruid , ware », verfwarenverkooper . slijter in ■ sterke d/ranken , w.z . H 224 .
Westzijde 234 ZAANDAM .
Iruideuiers -, ênittci'B - n \ ^ crfirnreu ,
OLIËN , LASKEN en VERNISSEN , TEER , PEK , HARPUIS , ENZ .
fReijnders , G . D . Winkelier in kruid , waren , tapper en slijter , Halersbroek E 248 . Ribbeling , C . Wink . In kruid , waren , metselaar , bierverkooper . w.z . Spoorstraat H 201 . *§ Rioken , C . W . Houtzager , w.z . Ventje J 119 *. Ridder Pz ., G de , Veehouder , kuiper , o.z . E 50 . fRidder , S . de , Particulier , w.z . Dampad J 201 . Riessen , G . van , Wink , in kruid , waren , bode van een begr . fonds ,
w.z . Spoorstraat H 144 . Rispens , A . Onderwijzer , w.z . Heerengracht H 97 . Roet , T . Veehouder , ' Kalf E 172 .
Rogge , Wed . C . geb . Zwikker , Veehoudster , westz . dijk L 33 . Rommel , J . F . Surnumerair b/d posterijen , w.z . Ged . Gr . J 21 . Rond , P . Onderwijzer , o.z . E 100 .
Ronde Wz ., J . de . Schipper van Zaandam op Amsterdam , w.z .
Dampad J 255 .
* Ronde , W . de , Beurtschipper op Amsterdam , w.z . Schapenp . H 237 .
Ronk , J . Wink , in kruid , waren , tapper en slijter , o.z . Franschep . C 49 .
* Rooi«n , Dr . A . P . van , Med . doctor , w.z . H 326 .
Roojen , P . van . Opzichter b/d Qemeentereiniging , Hoogendijk K 245 «'.
Roos , G . Koopman in brandstoffen , timmerman , Hoogendijk K 108 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 63
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
63
Jaar:
1885
35
*§ Eoos , S . Koopman in brandstoffen in ' t groot , schipper , Hoogend . E 77 . E.008 Pz ., W . Wink , in kruid , waren , bierverkooper , o.z . D 398 . fRoos , H . de , Houtzager , w.z . Mr . Corneliapad F 198 . ^■ Eooselaar , J . F . J^astoor b/d B . C . Gemeente , o.z . C 207 .
Eoot . E . Brievenbesteller , w.z . Schapenpad H 2 . * Eooij , H . de . Koffiehuis - en logementhouder , Hoogendam B 200 . Rooij Jr . J . de , Weesoader Ned . Herv . JVeeshms o.z ., Bioemgr . C 173 . Eooij , K . de , Winkelier , w.z . F 248 .
Hos , Wed . B . geb . Eoskam , Stalhoudster en verhuurdster van paarden en rijtuig , verhuurdster Ban een rouiokoets , onderneemster oaste wagendienst Zaandam — Purmerend-e , Zniddijk B 164 . * Eoskam , B . Koper - en blikslager , lood - en metaalgieter , koopman en winkelier . Kerkstraat C 38 . Eoskes , Wed . geb . Witkop , Particulier , w.z . Noorderkerkp . G 183 . Eot , J . Scheepmaker , verhuurder van open vaartuigen , w.z . Geldel . pad J 72 . fEnbens , S . S . Goudsmid , winkelier , Hoogendijk K 32 . Eiisselman Jr ., C . Veehouder , w.z . Stuurmanspad G 160 . Ensselman Sr ., C . Veehouder , w.z . Stuurmanspad G 163 . fEnsselman , H . Veehouder , w.z . Eustenburg K 205 . fEijks Lz ., G . Veehouder , Kalf E 127 . Eijks , L . Veehouder , Prinsenpad B 24 . Eijnink , L . Hoofd eener openb . l . school , w.z . Zuiderkerkpad G 237 .
s .
Saane , G . van . Metselaar , Kuiper , Koopman , w.z . Eozengr . J 303 . * Saane , Ht . van , Koper - blikslager , lood - en metaalgieter , winkelier ,
zinkwerken , Zuiddijk B 157 . Saane , J . vau . Loodgieter , koperslager , zinkwerker , koperdraaier , Zuiddijk B 165 . Saane , P . van , Kopeislager , Zuiddijk A 151 . Sabel , A . W . Koopman in machineolie , drijfriemen enz . w.z . G 105 .
Zaandam , Westzijde G 105 .
FABRIKAAT
VAN
fijne Oliën , Machine-Oliën en Drijfrienien ,
JMPORTEUR VAN ALLE pUITENLANDSCHE pUEN EN yETTEN . HANDBLAAS IN
MACHI\EK.\MERBEJ\OOI)IGDflEDE \, GEREEDSCHAPPEiX , ENZ .
Sande , G . G . van de , Koopman & Comm . w.z . F 302 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 64
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
64
Jaar:
1885
36
*§ Saiidliatis , J . A . firma J . G . H . Sandhaus , Winkelier in mannf . verkooper can gemaakte kleederen , modenmaker , w.z . H 328 . Sandhaus , J . G . H . In manuf . enz . enz . w.z . H 328 .
J . G . H . SANDHAUS .
Manufacturen ,
Sandhaus , Wed . J . G . H . geb . Klein , ParheuUer , w.z , H 298 . Sante , " Wed . B . van , geb . Hondius , Apotheker , leinkelienter ,
vervaordigster van bes.senioijn , w.z . H 327 . Sante , C van . Koopman in hout , w.z . H 327 . Sante , G . van , Provisor , w.z . H 327 .
Sante , Dz . G . van , Kastenmaker , winkelier in huisraad , w.z . Dam-pad ( Dampad ) J 251 . Sante , Gz ., Jb . van , Onderwijzer , w.z . Spoorstraal H 14.5 . Sante Jr ., Jb . van , Timmerman , koopman , w.z . Geldel . pad , J 31 . * Sa8se , Dr . A . Med . doctor , w.z . Hoogend . K 9 . Sasse , Mej . A . L . E . Particulier , w.z . F 339 . Sasse , W . H . C . Th . Partioulier , w.z . F 339 . Schaar , Wed . C . geb . Plukker , In galanterieën , tapster en slijtster ,
o.z . Kalf E 226 . Schagen , A . Broodbakker , o.z . C 284a . Schagen , S . Reizend kantoorbediende . Bloemgracht C 199 . Schagen , Sijbrand Brood - beschuit - en kleingoedbakker , Zuidd . B 6 . Schalk , Wed . J . van der , geb . de Jjange , Particulier , t \ . z .
Hoogendijk K 35 . Soheffer , C . M . Koopman in hout , w.z . G 175 . * Schetfer , G . P . firma M . SchefFer & Zn ., Koopman , m granen
en Comm ., w.z . G . 175 . Schefier & Zn ., M . In granen , w.z . G 175 . fSchellinger , M . Feehouder , o.z . D 278 . Scheijen , P . van . Koopman en Commiss . w.z . Geldel . pad J 63 . *§ Schiere , J . firma H . Vis & Zn ., kantoorn . o.z . D 284 , Verf -
fabrikant , w.z . G 235 . *§ Schiere , S . J . firma H . Vis & Zn ., kantoorn . o.z . D 284 ,
Verffabrikaut , w.z . H 293 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 4