Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 5
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 65
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
65
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 67
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
67
Jaar:
1885
37
Schiphout , D . Koopman in Tiotd , w.z . Bootenmakersp . H 42 . Schippers Wz ., A . Kantoorbediende , zaakwaarnemer , verkooper van
orgels , w.z . Noorderkerkpad G 209 . Schipper , C . Huisschilder , w.z . Gr 167 . Schipper & Co ., C . Huisschilders , w.z . G 202 . Schipper , G . Tuinman , hloemkmeeker , koopman , w.z . Noorderkerkp .
G 230 . Schipper Dz . J . Agent oan politie , o.z . 376 . Schipper , Wed . P . geb . Zwart , Particulier , Hoogend . K 38 . * Schipper Gz . P . firma Coxiwenhoven & Schipper , Koopman in
hout , w.z . G 170 . fSchipper , W . firma C . Schipper & Co ., Huisschilder , winkelier ,
w.z . Noorderkerkpad G 202 . Schipper Jr ., W . Ambt . b/d Secret ., Winkelier in tabak en sigaren ,
koffie , thee en suiker , w.z . Ged . gracht J N 132 . Schmidt , A . firma A . Schmidt & Co . Tuinman , bloenikweeker ,
w.z . Spooratraat H 182 . Schmidt & Co ., A . Bloem - en boomkweekers , Spoorstraat H 182 .
jBloemisten — Zaandam ,
hevelen zich aan tot het aanleggen en onderhonden van
het maken van Bouquetten , Versieringen , etc .
Schmitz , C . W . Kantoorbediende , w.z . Spoorstraat H 183 . tSchoen , B . Winkelier in kruidenierswaren , tapper en slijter . Zuid-dijk ( Zuiddijk ) B 109 . Schoen , G . Schoenmaker , w.z . Dampad J 193 . fSchoen , H . G . Brood - en koekbakher , winkel , in kruideniersw . Der-huurder ( Derhuurder ) oan paard en rijtuig , vaste dienst [ Zaandam — Purmerende ), tapper en slijter , Zuiddijk B 151 . Schoen Sz ., P . Beizend Agent , w.z . Hoogendljk K 107 . *§ Schoen Pz ., S . firma P . Schoen & Zn . In verfwaren , w.z . Hoogendijk K 107 . Schoen & Zn ., P . In oer/waren . Hoogendijk K 107 . Schone , H . Tuinman , Boomgaardspad B 126 . Schone , J . H . Particulier , Blokje C 161 . Schone Jr ., J . H . Tuinier , Blokje C 161 . *§ Schoo Hz ., J . Wink , in kruid , waren , sigaren , enz ., slijter m sterke dranken , w.z . J . 150 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 68
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
68
Jaar:
1885
38
Schoone , G . Koopman , in groenten , winkelier , w.z . Dampad J 199 . Sohoorl , G . In goud en zilver , w.z . G 321 . Sohortinghuis , C . Frieling , Feehouder , orachtrijder , w.z . Holl . pad G 84 . tSohortingtuis Jr ., J . Frieling , Veehouder , w.z . F 398 . Schortingliiais , W . Frieling , Veehouder , w.z . Dr . Eoggaards-pad ( Eoggaardspad ) G 301 . * Schott , H . Apotheker , winkelier . Kerkstraat B 186 . Schouten , E . Onderwijzeres , w.z . Spoorstraat H 215 . Schouten , K . Schipper , w.z . Heerengracht H 119 . Schouten , P . Onderwijzeres , w.z . G 321 . *- -§ Schouwenburg ( Schouwenburg ) , H . van . Houtzager , koopman , tï . z . G 314 . Schouwenburg , Wed . H . van , geb . Middelhoven , Particulier , w.z . Dam J 161 . *§ Schuddeboom , J . firma Schuddeboom & Mijsberg , Houtzager , koopman & cotiim . in hout , steenen enz ., w.z . F 365 . Schuddeboom & Mijsberg , Houtzagers en kooplieden , handel in bouwmaterialen , w.z . F 365 .
Steenkooperij ,, De Waair
Alle soorten van Steenen , Pannen en verdere Bouw^materialen tegen billijke prijzen bij
SCHUDDEBOOM & MIJSBERG ,
Schuijt , C . Koopman in hout , w.z . Bakkerspad G 268 . Sohuijt , W . Broodbakker , o.z . D 204 .
Selij , j . J . Winkelier , verhuurder van handwagens , o.z . D 306 ». Servaas , W . Winkelier in groenten . Aanspreker , o.z . D 237 . Sibie , D . Kantoorbed ., Agent eener levensverz .- en hiurborgmaatich .,
w.z . Ventje J 96 . Simonsz , D . Houtzager , koopman , Hoogendam B 199 . *§ Simonsz , H . firma H . Simonsz & Zn ., Houtzager , koopmoji , w.z . G 249 . Simonsz & Zn ., H . Houtzagers eu kooplieden , w.z . G 249 . *§ Simonsz , J . firma H . Simonsz & Zn ., Houtkooper , w.z . H 314 . Simonsz , Wed . J . geb . Dekker , Particulier , w.z . H 295 . fSistermans , Th . H . Winkeiier in kruid , waren , shjter en tapper , w.z . Rustenburg K 169 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 69
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
69
Jaar:
1885
39
Slee , Mej . S . van , Hoofd der gesubs . meisjesschool , w.z . Vinkenp .
Slooten , J . J . van , Agent eeiier leoemmnekeniig-maatschappj ,
w.z , Ged . gracht J 120 . Sluijs , D . Facliter Papeiipadsluis , w.z . Papenpad G 31 «. Slijper , A . C . Oeagreeerde b/d Eeg . & Domemen , w.z . Geldelp . J 64 . Slijper . F . Adsistent ten postkantore , Distrubuteur van nieuwsbladen ,
w.z . Geldel . pad J 64 . Slijper , J . W . Reizend agent , w.z . Geldelooze pad J 64 . Smakman , B . Schipper , w.z . Ventje J 74 . Smit , Jb . Hoofdopzichter Spoorwegmaatsch . Ged . gracht J ia . Smit , A . J . Schipper , o.z . E 65 . Smit , C . Schipper , Westzijde F 131 . Smit Az ., C . Schipper op Amsterdam , o.z . E 6 . tSmit Az ., C . Schipper , o.z . E 102 . *§ Smit Gz ., C . Olie - en koekenfabrikant , w.z . G 149 .
Smit , Wed . C . geb . Wiegman , koopvronw , w.z . Rozengracht J 308 . Smit ' Cz .. G . Beizend Agent , w.z . G 149 . fSmit Az ., H . Schipper , koopman , o.z . E 97 . fSmit , Jb . Veehouder , Kalf E 246 . Smit , E . Veehouder , Zuiddijk A 10 .
Smits & Co ., Cargadoors en Convooiloopers , Halstraat t iöS.Smits , J . L . Rijksveldwaehfer , w.z . Heerengraoht H 107 . Smits , Mej . M .' E . Particulier , Halstraat C 258 . * Snelleman ', A . J . Schipper op Utrecht , w.z . F 122 . Snoek Hille P . Schoenmaker , winkelier , w.z . Blaanwep . i !: IbJ . *§ Sombeek , P . N . Boekhandelaar , leesbibliotheekhouder , boekdrukker , uitgever Zaanlaudsch adoertentieblad , winkelier , w.z . H 47 . Sombroek , B . Grof - en kachelsmid , koopman , w.z . Damp . J 203 . fSombroeki B . H . firma H . & B . Sombroek , Scherp - kachel - engrof smid , verhuurder van kachels , \ f.7 .. Hoogendijk K 30 . Sombroek , H . en B . Smeden , Hoogendijk K 30/31 . fSombroek , D . Orof - en scherpsmid o.z . D 405 . fSombroek Jbzn ., D . Winkelier in kruid , waren , tapper en slijter , w.z . Hollandsche pad G 46 . * SSombroek Dz ., H . Fabrikant oan stoom - en andere werktuigen grofsmid , w.z . F 299 . ( Zie advertentie pag . 40 ).
tSombroek , Hk . Grof - hoef - en kachelsmid , Zmddijk A 209 . Sombroek Hs . Brood - en kleingoedbakker , Zuiddijk A 137 . Sombroek Hz ., H . Geempl . b/d Holt . IJ . S . M . w.z . F 299 . * Sombroek , J . Veehouder , o.z . D 408 . * Sombroek , Jb . Veehouder , Halersbroek E 287 . fSol , G . Metselaar , koopman , w.z . Dampad J 256 . Son , P . van , Onderwijzer , w.z . H 137 . Spaans , Wed . A . geb . de Wit , Winkelierster in kruidenierswaren ,
tapster en slijtster , w.z . Spoorstraat H 146 . Spek , van der , firma In galanterieën , w.z . H 220 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 70
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
70
Jaar:
1885
40
ZA^NDA^M .
STOOM-GROFSMEDERIJ .
d^ïb^ant üHii ^ loom - m nUnjt li;Éi;lttiügen ,
KOPER - en METAALGIETER .
^!. EPARATIEN WORDEN BILLIJK EN SPOEDIG UITGrEVOERD
Spek , J . van der , PacMer van den Iloogetidijkerslms , v .-/.. Eus-tenburg ( Eustenburg ) E 134 .
Spillekom , H . Schipper , Halersbroek E 2 .
Spillekom , P . Schipper , Halersbroek E 255 .
Spits , Wed . B . geb . Leeuwerik , Winkehenter m meubelen en tapijten , koopvrottw , kamerbehangster , w.z . H 135 .
Spits , D . Kamerbehanyer , o.z . D 126 .
Spijer , M . Uitdrager , w.z . Vinkenpad H 406 .
Splunter , A . van . Landbouwer , Polder VI L 75 . ■ f-Spijklioven ( fSpijklioven ) , J . Slaapsteehoiider , Koopman , oerhicurder oa>i Iland-wagens ( Ilandwagens ) , zaakwaarnemer , tapper en slijter .
Sonier , Jb . Schipper , w.z . F 318 .
Staal , G . Veehouder , w.z . Vinkenpad H 383 . fStaal , H . Wagetimaker , wink , in kruid , waren , tapper en dijter .
Bloemgracht C 204 . fStadegaard , P . Veehouder , Kalf E 238 .
Stadlander & Middelhoven , Houtzagers en kooplieden , o.z . C 270 . fStadt , A . van de , Schoenmalcer , winkelier in schoenen en laarzen , Ztiiddijk B 1a .
Stadt , A . C . van de ( Mej .), Particulier , Zuiddijk A 197 . *§ 8tadt Hz ., Corns , van de . Grof -, scherp - en kachehmid , machine-fabriek ( machinefabriek ) ., o.z . Kattegat A 168 .
Stadt Willemsz ., Corns , van de , firma van de Stadt & Co . Koopman en Comm ., zaakwaarnemer , Zuiddijk A 196 .
Stadt & Co ., van de . Koopman e?i Comm ., zaakwaarnemer . Zuid-dijk ( Zuiddijk ) A 196 . ( Zie advertentien pag . 41 en 4,2.J
Stadt Jr ., Wed . C . van de , geb . ten Kate , Particulier , Hoogendijk K 23 . ♦§ Stadt Jr ., E . van de , Pelder , Zuiddijk B 98 .
Stadt Hz ., Wed . E . van de , geb . van Heijningen , Particu-lier ( Particulier ) , Zuiddijk A 206 .
Stadt , G -. van de , Boodschaplooper , o.z . Hovenierspad D 139 .
Stadt , G , A . van de . ( Mej .), Particulier , Zuiddijk A 197 .
HIHIHl
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 73
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
73
Jaar:
1885
43
Stadt , Gebr . van de , Houtzagers en kooplieden , Zuiddijk B'108 . * SS+adt ' Zr .., Ht . van de , firma E . van de Stadt & Zn . en J . van de Stadt Jr . & Co ., Iloutkooper , Zuiddijk A 197 . Sladt & Zn ., E . van de , Houtzagers eii kooplieden , Zmddijk
A 197/98 . ' - rr . r , .■ r
Stadt Cz ., Wed . H . van de , geb . Eöbne , Particulier , o.z . Kattegat A 168 . * Stadt Ez ., Jn . van de , firma Gebrs . van de Stadt ,, Koopm .
in hout , w.z . Ged . Gracht J 128 .
* Stadt Kz ., J . van de . Winkelier , oerhuurder oan handwagens ,
spekslager , o.z . D 3 . , .
*§ Stadt Ez ., Jb . van de . Wink , in kruid , waren , slijter m gedist .,
Zuiddijk A 213 . c i « -? t
* 8Stadt Jz ., Jb . van de , firma E . van de Stadt & ^ n en j . van de Stadt Jr . & Co ., Houtkooper , Zuiddijk A 212 . tStadt Kz .. Jb . van de , Zakkenmaker , w.z . Dampad J 222 . * 8Stadt Jr . J . van de , firma E . van de Stadt & Zn . en J . van de Stadt Jr . & Co ., Houtkooper , Zuiddijk A 210 . Stadt Hz ., J . H . van de , Eeizend kantoorbei ., o.z . Kattegat
*§ Stadt Ez ., K . van de , firma Wed . E . van de Stadt Hz ., Pelder , Comm ., w.z . G 310 . Stadt Cz ., Wed . K . van de , geb . Duijvis , Particulier , o.z . C 44 . *§ Stadt , P . A . van de , firma van Dillewijn en Van de btadt , K-unstboterfabrikant ( Kunstboterfabrikant ) , w.z . G 142 . r , ,- 0
Dillewijn & Van de Stadt , Van , Kunstboterfabrikanten , w.z G 142 . Stadt Ez ., W . van de , firma AVed . E . van de Stadt Hz ., Koopman iti pelderswaren , agent eener lemnsverz . maatschappij , Zuiddijk A 206 . Stadt Hz . Wed . E . van de , Pelder en koopman , Zuiddijk A ^ Ub . Stadt Cz .', Wed . W . van de , geb . Latenstein , Particulier , Zuiddijk A 196 . * Stam Mz ., M . Timmerman , aannemer , koopman , agent van verscn .
Maatsch ., o.z . D 4a . , , ,. , xr qo »?
Standemaijer , F . W . ( Mej .), Apothekersbediende vi.z . H óll . Stel , J . van der , Papierenzakkenplakker , w.z . Ventje J 9J . Stel'dor , J . Grofsmid , w.z . Geldel . pad J 67 . fStevens , B . Brood -, beschuit - en klemgoedbakker , üloemgr . C zuö . Stevens , Tb . Kantoorbediende , w.z . F 3 .
Stock , J . J . F . H , van . Directeur der Oem.-remigmg , w.z . J 4 . * Stoffe'ls , A . Broodbakker , o.z . E 2 .' . f 1
Stofi'els , H . Suikerballetjesmaker , bode van een begraf . fonds , w.z . Dampad J 219 . .
fStofi'els , W . Suikerball.-maker , winkelier , agent van een zieken-en ( ziekenen ) begraf . fonds , tapper en slijter , Hoogendijk K 130 Stolp , J . Kuiper , stijfselkistenmaker , o.z . Molenpad D lö . Storm , L . Winkelier , w.z . G 259 ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 74
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
74
Jaar:
1885
u
* Straatman , Mr . Z . W . Procureur , plaahveromigend ," laatonrecUer , ■ w.z . H 294 . Striening , B . A . Particulier , w.z . G 234 .
Striening , Wed . C . geb . van Lijnen , Particulier , w.z . G 234 . Striening , D . firma van Lijnen & Co ., Houtzager , w.z . G 334 . Striening , J . Particulier , v.z . G 234 .
Striening , K . firma van Lijnen & Co ., Houtzager , ■« . z . G 234 . *§ Stnurman , A . firma G . Dekker Cz ., winkelnummer H 226 , Boekdrukker , Litgever der Zaanl . Courant , boekhandelaar , lea,-bihliotheekhouder ( lea,bihliotheekhouder ) , winkelier , w.z . H 123 . Stuurman , D . Oliefabrikant , w.z . Bouwmanspad F 383 . Suurborg , B . Veehouder , - w.t ,. Blauwe Arendspad F 69 . ♦ Suurborg , H . Veehouder , w.z . Blauwe Arendspad F ( 39 .
Swart , C . Koffiehuishouder , w.z . G 150 . * Swart Mz ., C . Veehouder , Pantenpad A 240 . Swart , K . Veehouder , Zuiddijk A 139 . Swart , Wed . M . geb . Scheepmaker , Particulier , w.z . Spoor -
straat H 173 . Swart , E ,. Reizend agent , Rustenburg K 242 . fSwemmer Kz ., C . Sigarenfabrikant en winkelier in tabak en
sigaren , Zuiddijk B 5 . fSwemmer , E . Timmerman , Zuiddijk B 5 . Sweris , C . Onderwijzer , w.z . G 283 .
T .
* Taauman , C . IVmkelier in kruid , waren . Aanspreker , bode van een begrafenisfonds tapper en üijter , w.z . Ameland F 47 .
Taanman Jz ., Wed . C . geb . Stevens , Winkelierster , kooporoum , tapster en slijtster , o.z . D 246 . tTaanman , W . Tuinman , bloemkweeker , w.z . Hazenpadje H 307
Tel , A . Weesoader R . C . Weeshuis , o.z . C 1 . fTemper , W . Winkelier in kruid , waren , tapper en slijter , w.z . F 268 . fïerwee , A . E . Conmissionnair , Zuiddijk B 107 .
Terwee , F . A . Cowmissionnair , w.z . Ged . graolit J 125 . * Terwee , G . Particulier , o.z . C 144 . *§ Terwee , W . Kooppan , o.z . C 273 .
Terweij , G . Wink , in kruid , waren , tapper en slijter , o.z . E 41 .
Terweij , J . Zaad - en graanmeter en weger , w.z . Bozengracht J 306 .
Thesing , P . Grof - en Hoefsmid , stalhouder , w.z . Hoogendijk E 245 .
Thies , J . B . H . Winkelier in manufacturen , verkooper van gemaakte kleederen , w.z . G 252 . * Thijn , E . van , Vleeschhouwer , w.z . G 88 .
Thijn , Jb . van , Vleeschhouwer , w.z . Bootenmakerspad G 340 . * Thijn , M . van , Brood-depóthouder , winkelier , Hoogendam B 202 .
Til , G . van , Kleedermaker , w.z . Noorderkerkpad G 22l .
Timmer , D . Stokkenmaker , w.z . Wijnkanspad H 55 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 75
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
75
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 76
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
76
Jaar:
1885
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 77
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
77
Jaar:
1885
45
Topzand , H . Onderwijzer , w.z . Zuiderkerkpad G 238 . * Traus . Ge . Apotheker , winkelier , Zuiddijk B 106 . Tromp , A . Kantoorbediende , commissaris van liet Groninger Ijeitrtoeer , o.z . Molenpad D 5 . ^ Tromp , T . Schipper , Zuiddijk B 142 .
Trnijen . K . van , In boter , kaas en eieren , w.z . Hoogend . K 125fl '.
u .
* Ulle , C . Molenmaker , huistimmerman , koopman , o.z . Molenp . D 23 .
Ulle , P . Timmerman , o.z . Molenpad D 24 .
Illle Cz ., W . Koopman , houtzager , o.z . Molenpad D 23 .
Uilen , A . Timmerman , Kalf E 183 . * Ultee , H . rieeschhoiiiver en spekslager , o.z . O 1(»8 . * Umbreit . E . W . riee>,chh . en Spekslager , Klaiiwershoek B 191 .
T .
Valk , J . Winkelier in galanteneen , o.z . C 241 . fValk , P . l'eehouder . Kerkstraat B 177 . Valk , T ). van der Schoenmaker , winkelier , w.z . Hoogendijk K 1 .
D . VAir DEE VALK
Zaandam , Hoogendijk R 1 .
3e érljiieueit en ïnarjeii ,
Veeken , K . Ambt . ter Secretarie , t\.z . Heerengracht H 88 .
Veen , A . Timmerman , koopman , correspondent eener brandwaarborg-Maatschappij ( brandwaarborgMaatschappij ) , o.z . D 114 .
Veen , E . J . van der Weesoader doopsgez . weah . O.z . o.z . D 300 .
Veen ', S . van der Broodbakker , w.z . Dampad J 198 .
Veen Valok , J . B ,. Hontkooper , w.z . G 175 .
Veldhuis , C . Stiicadoor , o.z . D 38 .
Veltkamp , J . ZeiU en zakkenmaker , o.z . D 366 .
Veltrnp , Wed . E . te geb . Ie Comte , Particulier , w.z . H 322 .
Veltrup en Zn ., Wed . J . te , Conim . in effecten . Makelaar , w.z . F 353 . * Venlet , W . Barbier , winkelier , splitter staatsloterij , w.z . J 148 . ( Zie adv . pag . 46.J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 78
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
78
Jaar:
1885
46
A ^. VENLET .
: Zia.a-2:3.d.a,m . " b/d . IDano ., T ±- 4 ©.
Vennik Jr ., A . Ilmssrhilder , w.z . Hoogendijk K 255o !. ■ j-A'^eiinip ( jA'^eiinip ) , J . van der , Wtnkelter i » hruid . waren , tapper en slijter ,
«. z . Mr . Comelispad F 206 . fVens , K . Strateniiiaker , aannemer , w.z . Hollandsoliep . G 62 . fVerdam Az ., P . Kantoorbediende , afslager , w.z . Geldel . pad J 46 .
Yerdonk , Wed . J . geb . Haan , Particulier , w.z . G 100 . f Vergouw Pz ., J . Brood en koeJrbakIcer , winkelier , o.z . D 212 .
Vergouw , J . H . Reizend agent , w.z . G 331 . ^ Vergouw , P . Brood - en koekverkooper , w.z . Dam J 165 . fVergouw Jr ., P . Jfinkelier in kntid . waren , agent eener leoensoerz . • maatschappij , slijter in sterke d/ranken , Klanwershoek B 187 . *§ Vergoïiw , W . Winkelier , modemaker in manufacturen , w.z . H 331 . ■ fVerlieul , M . Architect en opzichter polder Ooitzaan , Znidd . A 127 . fVerlaan , D . firma D . Verlaan & Zn ., Aannemer , timmerman en metselaar . Prinsenpad B 11 .
Verlaan en Zn ., D . Aannemers en timmerlieden , ^ rime'a.-^a.A.^W . ^ Verlaan , W . Timmerman , Zniddijk B 96 . ^ Versteeg , H . J . Burgemeester , w.z . G 164 .
Versteeg , J . H . Brigadier , majoor tit . der Ealverstraat C 126 .
Verveen , J . Mandenmaker , winkelier , w.z . Hoogendijk K 25 . * Verwer , A . Brood - beschuit - en koekhakker , loinkelier , w.z . Hoogen-dijk ( Hoogendijk ) K 12 . *§ Verwer , J . de . Beider , koopman , sluispachter , o.z . D 106 .
Verweij Mejan , W . Candidaat-Notaris , w.z . G 175 .
Vet , P . Timmerman , o.z . D 288c . * Vet , S . 1 . Kashouder in goud - en zilverwerk , o.z . C 145 .
Veth , P . Bierbottelaar , Zuiddijk B 169 .
Vethaak , C . Veehouder , Sluispad A 31 . fVethaak , D . Veehouder , Hanenpad A 82 . ■^ Vetliaak , J . Veehouder , Zuiddijk A 140 .
Vethaak , P . Veehouder , Zuiddijk A 8 .
Veije , Mr . F . H . de , Secretaris der gemeente , o.z . C 156 .
Vink , A . Schoenmaker , w.z . G 151 . * Vink , E . firma C . G . Vink & Zn ., Korenfactor , o.z . D 219 .
Vink & Zn ., C . G . Korenfactors , o.z . D 219 .
^ felHIHHHl
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 79
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
79
Jaar:
1885
4 ?
i'§Vis , D . firma H . Vis & Zn ., kantoorn . D 284 . Verffabrihard w.z . G 166 . Via , G . Aanspreker , hoopman , w.z . F 262 . *- -§ Vi8 ( Vi8 ) Jr ., H . firma H . Vis & Zn ., Verffabrikant , o.z . D 284 . Vis & Zn ., Heijme , l^erjfabrikanteii , o.z . D 284 . Vis Jz ., & Co . K . Makelaars en.commiss . o.z . C 224 . * Visser , Mr . C . Kantonrechter , w.z . G 182 .
Visscher . J . VeeJmtder , Halersbroek E 299 . *^ Visscher , M . I'eehouder , o.z . E 42 . fVliet , Js . van . Brood - en Ueingoedbakker , Ziiiddijk A 144 .
Vlind , G . Kleedermaker , o.z . Kalverstraat C 183 . fVogel , J . Stationschef , koopman in steenkolen , w.7 . Spoorstraat H 179 . Volder , AVcd . W . geb . Rauchbaar , Particulier . Ziiiddijk B 190 . Vollaerts , A . M . Oeagr . b/d rijksbelastingen , makelaar ut assurantiën ,
w.z . Spoorstraat H 152 . ''^' Vonk , J . Koper - en blikslager , goudsmid , winkelier , w.z . F 137 . Voogd Jr ., Jb . firma Erven Lt . Kramer , Koopman , w.z . F 312 . Vooren , C . l'eehotider , o.z . D 286 . Voorst de Vries , H . van , Timmerman , o.z . Kopermolenspad
D 253 . Vos , W . de , Gommissionnair , w.z . Ventje J 107 . Vrancken , C . Directeur oan hel telegraafkantoor , w.z . Ventje J 110 . ■ fVredenduin , P . Brood - en kleingoedbakker , winkelier , w./i . G 279 , * Vriend , G . Koffiehiiishoudcr , bode « an een begrafenisfonds w.z . Hoogendijk K 3 . *§ Vriend , M . Winkel , in manitf ., oerkooper oan ( jemaakte Meederen , bedden - en matrassenmaker , w.z . H 127 . Vries , B . de . Winkel , in aardewerk , w.z . Hoogendijk K 120 . Vries ' Hz ., C . de . Hoofd der O . L . school a/h Kaf , Kalf o.z . E 124 . * Vries Hz ., C . dd , firma H . de Vries & Co ., Laftemager , hoopm . in hout , w.z . F 303 . Vries & Co ., H . de , Lattenzagers , kooplieden , w.z . F 303 . Vries , Mej . C . J . de . Particulier , w.z . Spoorsiraat H 184 . Vries , F . de Papierenzakkenplakker , w.z . Kustenburg K 161 . Vries Pz .. Wed . G . de , geb . de Jager . Winkelierster in kruid .
waren . Tapper en slijter . y \ . z . F 306 . Vries . H . J . de . Particulier , w.z . Heerengraolit H 101 . Vries ! Jb . de . Koopman in aardewerk , otid ijzer , ent ., w.z . Unsten -
bnrg K 199 . Vries Gbz . Jb . de . Veehouder , w.z . Ventje J 72 «. Vries Pz ., Jb . de , Architect , w.z . Schiermonnikoog F 57 . Vries Gz !. K . de , Winkelier in groenten , w.z . Eustenb . K 212 . Vries Fz .. K . de , Opzichter , w.z . Hazenpadje H 301 . Vries . Wed . P . de , geb . Kroeze . Winkelierster en koopmwm in aardewerk , vodden enz ., w.z . Enstenbnrg K 168 . *§ Vries Dz .. P . de , Houtzager en schaoer . koopman , w.z . Schier-monnikoog ( Schiermonnikoog ) F 48 . ( Zie adv . pag . 48.J
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 80
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
80
Jaar:
1885
48
F . IDE T7-I3IBS ZDz .
ZAANDAM .
Loonstoomzaag - Schaaf - en Ploegery , FalDriek „ SCANDINAVIË ."
f Vries Gbz ., P . de , Timmerman , metselaar , koopman , w.z . Schapen-pad ( Schapenpad ) H 257 . * A'^ries Hz ., P . de . Houtzager , koopman , w.z . Bouwmansp . F 385 . * Vries Jr .. P . de . Molenmaker , fimmermriii e » koopman , Scliier-monnikoog ( Scliiermonnikoog ) F 57 . *§ Vries Kz ., E . de , firma Wed . A . de Vries & Zn ., Houtzager , pahkistenmaker , w.z . Hoogendijk E 39 . Vries , & Zn ., Wed . A . de . Houtzager , pakkütenmaker , Hoogen-dijk ( Hoogendijk ) e : 39 . f Vries , S . de , firma H . de Vries & Co . Koopman m hout . \\. z . F 304 . Vries , F . de . Slijkwerlcer , w.z . Zeemanspad H 286 . *§ Vries Hz .. F . de . Mosterd - en snuiffabrikant . lijnmeetmotenaar . koopm . w.z . Blaanwepad F 192 . f Vries , W . M , de , Winlcelier in holblokken , w.z . Spoorstr . H 139 . Vroom , Wed . H . de . geb . Meijer , Winkelierster , in kruid , waren ,
slijtster in sterke dranken , w.z . G 232 . Vroom , K . de , Onderwijzer , w.z . G 232 . Vroon . W . E . Onderwijzeres , ' vi.i . Spoorslraal 215 .
w .
Waal , J . de , Huisschilder , w.z . Mr . Cornelispad F 205 . *§ Wafelbakker , B . Winlcelier en koopman in aardappelen enz ., Hoogendam C 5 . * Wagenaar , T . Metselaar , w.z . G 137 .
Walch ., C . Depóthouder in naaimachines , w.z . J 152 . fWalcb Gz ., H . Huisschilder , w.z . Ventje J 101 .
Waloli Lz ., H . Houtzager , timmerman , w.z . Kanwerspadje F 3ö9c . * Walcli , J . Wink , in kruid , waren . Makelaar , slijter in gedist . enz ., w.z . G 140 . Waij en Zn ., F . firma J . Fris Gz ., F . en G . Waij te Am-sterdam ( Amsterdam ) , Korenmol , en kooplieden , o.z . C 213 . * Werrij . J . Schoen -, laarzen - en zadelmaker , wink , in die artik .,
o.z . C 271 . * Werve , P . J . C . van der , Koffieh .- en sociteithouder , w.z . Dam J 160 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 5