Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
246 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 81
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
81
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 82
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
82
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 83
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
83
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 85
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
85
Jaar:
1885
51
Wittebrood , D . Winkelier in kruid , waren , tapper en slijter , o.z .
Kalf E 176 . Witzenburg , A . van , Gomm . en koopman in hout , agent , w.z . G 257 . Witzenburg , A . M . van , Kantoorbediende , w.z . G 257 . Witzenburg , Wed . H . H . geb . van Eijk van Voorthnizen , Particrdier , w.z . Otterspad G 256 . * Witzenburg , J . van , Pred . b/d Ned . Hero . Gem . w.z ., w.z . G 257 . *§ Woerdenian , A . Winh . in manufaet .. Kerkstraat C 39 . * Woerdeman , Jb . Wink , in kruid , waren , hooiweger , tapper en slijter , o.z . D 73 . Welde , Wed . P . ten geb . Geils , Schoenmaakster , o.z . D 381 . Wolterding , H . Schoenmaker , winkelier , w.z . G 318 . Wonde , C . van der . Koopman in oud ijzer , vodden enz ., w.z .
HoUandsoLepad G 49 . Wondenberg , Jb . Wink , in kruid , waren , tapper en slijter , o.z . D 268 . fWijk , H . J . van . Hoofd eetter openbare l . school , o.z . C 268 . Wijn , W . F . A . de . Kantoorbediende , w.z . G 170 . Wijngaard , C . Wink , in nanuf ., Enstenburg K 151 . Wijngaarden , H . van . Koopman , wink ., boedelberedderaar , Eus-tenburg ( Eustenburg ) K 233 . * Wijtenkanip , G . Koffiehmshouder , Hoogendijk K 246 .
IJ .
IJskes , D . Veehouder , w.z . Vinkenpad H 379 .
z .
Zaanen , J . van . Kuiper , Hoogendijk K 91 . fZalm , D . Schrijnwerker , mink . in meubelen , w.z . G 258 . Zanen , G . van . Scheepstimmerman , vaartuigenverh ., huisschilder .
Prinsenpad B 49 . Zeeuw , K . de , Kleedermaker , winkelier , w.z . G 32 . * Zeniel Pz ., C . Slooper van gebouwen , w.z . F 112 . fZeijde , C . van der . Leeraar a/d H . B . S ., w.z . F 126 .
Ziermans , J . Hoofdagent van politie , w.z . Zeemanspad H 285 . fZoet , H . Particulier , w.z . Spoorstraat H 157 . Zomer , J . Broodbakker , w.z . Mr . Cornelispad F 215 . Zonderland , C . Spekslager , w.z . Dampad J 195 . Zoons , E . H . J . Zaakwaarnemer , w.z . Dampad J 173 . Zuijdam , J . Pb . Hoofd eener bijz . school , w.z . Vinkenpad J 1 . * Zwaardemaker , A . J . J . firma J . Zwaardemaker Hz ., Koopm . en comm ., w.z . J 3 . *§ Zwaardemaker , D . H . firma Gebrs . Zwaardemaker , Stijfsel-fabrikant ( Stijfselfabrikant ) , w.z . G 248 . Zwaardemaker Jz ., H . firma J . Zwaardemaker Hz ., Koopm .
en Gomm ., w.z . J 3 . Zwaardemaker , D . & H . firma ( W . J . Pekelharing ,) Gom-missionnairs ( Gommissionnairs ) , w.z . F 395 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 86
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
86
Jaar:
1885
52
*§ Zwaardemaker Dz ., J . firma Gebrs . Zwaardemaker , Stijfsel-fabrikant ( Stijfselfabrikant ) . Koopman , w.z . H 225 . Zwaardemaker , Gebrs . Stijfselfabrikanten eii koopl . w.z . G 248 . * Zw aardemaker Hz ., J . Particulier , w.z . J 3 . *§ Zwaardemaker Jr ., J . firma J . Zwaardemaker Hz ., Pelder , Comm . bitin . en buiten , koorpman , Vice-Consul van Denemarken , w.z . H 324 . Zwaardemaker , Hz ., J . Pelder , koopman en comm ., w.z . H 324 . fZwager , N . J . Huis - en rijtuigschilder , winkelier in eer/waren , Kerkstraat C 36 . Zwart , B . Vleeschhouwer , o.z . Ealf E 155 . Zwart , T . Houtzager , timmerman , w.z . G 36 . Zwart , J . Vleeschhouwer en spekslager , o.z . E 27 . * Zwart Cz ., J . Papiereuzakkenplakker , koopman , snelpersdrukker , w.z . F 347 .
Stoom-Zal(l(enplal(l(e[ij en Drukkerij ,
Westzijde F 34S , Zaandam .
M.ONSTERS EN PRIJSCOURANTEN YERKRIJGBAAR ^
Zwart , P . Veehouder , Zuiddijk A 11 .
Zwart Jr ., J . Veehouder , Zuiddijk A 153 .
Zwart Kz ., J . Brievenbesteller , w.z . G 101 .
Zwart Pz ., Wed . J . geb . Groot , Particulier , Zniddijk A 1 .
Zwart Pz ., J . firma Prinsze en Zwart , Koopm . inhout , Zuiddijk A11 .
Zwart , L . Huisschilder en glazenmaker , kamerbehanger , winkelier in verfwaren , Zuiddijk A 155 .
Zweers , H . Kleedermaker , w.z . Ged . Gracht J 6 . fZwikker , C . Veehouder , Westz . dijk L 30 . fZwikker Kz ., D . Veehouder , w.z . Bakkerspad G 264 .
Zwikker , J . Veehouder , w.z . Dr . Eoggaardspad G 302 . fZwikker , O . Wink , in kruid , waren , tapper en slijter , o.z . D 1 .
Zij , A . Zeilenmaker , wink , in touwwerk , Hoogendijk K lOG .
Zijlemaker , C . Volkert , Particulier , Zuiddijk A 147 . fZijlsira , A . Agent Amst . ballast-maatsch ., Hoogendijk K 51 «.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 87
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
87
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 88
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
88
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 90
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
90
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 91
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
91
Jaar:
1885
57
Particuliere Instellingen en Maatschapptjen .
Teekeiicurszts , onderwijzer E ,. Kanis . De prijs van 2 lessen per week bedraagt / 3.60 per 3 maanden .
» » » 1 les » « » » 1-80 » 3 »
Zatiffcursus , onderwijzer R . Boosman .
Het onderwijs hierin is ƒ 10 .— per jaar .
Het Weeshuis der Doopsgezinden , van Koog en Zaandijk . Hoofd
J . J . Engels , getal verpleegden 5 . Het IFeeshuis der Herv . Gemeente . Hoofd H . N . Kamstra , getal
verpleegden 13 . Vereeniging nOns Onderwijst tot bestrijding van solioolverzuim en tot bevordering van de belangen van bet onderwijs . Leden betalen ƒ 1.20 of 30 Cts . contributie per jaar . Begunstigers hooger .
Departement nKoog en Zaandijk -» der Maatschappij « tot Nutvan ' t Algemeen.»Hiervan gaat uit : De Spaarbank , geopend des Zaterdags avonds van 7 '/ a tot 9 uur.De Hulpbank , » » » » » ^' A » 9 »
Eene Leesbibliotheek gevestigd te Zaandijk , geopend om de 14 dagen des Zaterdags namiddags van 5 tot 7 uur ge-durende ( gedurende ) de wintermaanden . Vereeniging tot Ziekenverpleging . Deze heeft ten doel het uitreiken van versterkend voedsel aan herstellende zieken .
Vereeniging ^ Moederlijke Liefdadigheid .^) Deze verleent hulp in kleeding enz . aan behoeftige kraamvrouwen .
Vereeniging nDorcas.i ) Behoeftigen ontvangen van deze ver-eeniging ( vereeniging ) in den winter kleeding enz .
Vereeniging van Arbeiders , onder de zinspreuk nDoor Een-dracht ( Eendracht ) bloeiende,-» ( bloeiende, ) ten doel hebbende onderlinge onder-steuning ( ondersteuning ) van arbeiders in ziekten .
Vereeniging nFloralia .-» Het doel hiervan is het bevorderen van kennis van -, en liefde voor bloemen .
Rederijkerskamer nBogaers ,» te Koog en Zaandijk .
Gymnastiek-Vereeniging nSimson ,» te Koog en Zaandijk .
Zang - en Muziek-Vereeniging nDoor Eendracht bloeiende ,-» te Koog en Zaandijk .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 93
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
93
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 94
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
94
Jaar:
1885
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 95
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
95
Jaar:
1885
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 96
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
96
Jaar:
1885
62
Goedhart , S . Vischhandelaar , 210 .
Gorter , Wed . L . Broodbakkeres , 190 . * Grimmeliu8 , M . C . Broodbakker , 297 .
Groen , Dirk Oliefabrikmit , 209 . *§ Groen , J . firma Dirk Groen , Fabrikant in olie en koeken , 209 . fGroot , G . de , Winkelier in Iruidenierswaren , Vlh .
Groot , J . Schoenmaker , 136 ».
Guthard , P . C . Kleermaker , 211 .
Grijpink , F . A . B . Slager , 70 .
H .
* Hagen , G . Koffiehuisho-uder , Logementhouder , 314 .
Hagemann , A . M . Manufadurierster , 323 .
Haremaker , El . en Co . Haremakers , 325 . *§ Haremaker , D . K . firma El . Haremaker & Co . Harenmaker , 325 .
Hartog , J . Kleermaker , 139 . fHelling , E . Metselaar , 126 . fHemmelder , W . Winkelier in kruidenierswaren , 34 .
Heijnis , Wed . D . Particulier . fHeitlager , G . Tapper , winkelier in boter en kaas , 1 . * Hille , G . Broodbakker , 80 .
* Hohensteijn , F . Koopman in aardappelen enz ., 219 . * Holkamp , G . Winkelier in ijzerwaren , 137 .
Homburg , G . Koopman in aardappelen , 22 . * Honig , Adriaan Fabrikant in olie en koeken , 172 .
OLIE - en KOEEENFABRIKANT .
Koog aan de Zaan .
*§ Honig Cz ., G . Houtkooper , 185 . ( Zie adv . volgende pag .) Honig Cz ., E . Particulier , 181 . * Homg , C . P . Houtkooper , 124 . Honig Cz ., O . Olie - en koekenfabrikant , 255 . Honig Cz ., H . Olie - en koekenfabrikant , 256 . * 8Honig Cz ., E . firma C . Honig Cz ., Fabrikant in olie en koeken 255 . Honig & Zoon , Claas , Olie - en koekenfabrikanten , 322 . ( Zie adver-tentie ( advertentie ) colgende pag . *§ Honig Elz ., H . firma Claas Honig & Zn ., Olie - en koeken-fabrikant ( koekenfabrikant ) , 322 . Honig Elz ., H . firma Honig & van Pomeren , Fabrikant in
fijne oliën , 322 . Honig & van Pomeren , Fabrikanten van fijne oliën , 322 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 6