Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
196 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
82
Jaar:
1649
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
101
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
105
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
111
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
113
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
139
Jaar:
1649
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
72
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
109
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
150
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
152
Jaar:
1649
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
146
Jaar:
1649
ii8 jKtufragiuii
© obtö « Ettgel befe nacht / trie fcpbe in »/ bat uetH ( ödii bie hier jijn gefrhcrpt ) « at Herben inb ; baren , © es ( fcchthl ') tcKöcrcrou ij " f.uoittfbid betoire » ' © af com ; yelcft getuit . Ceii < Eplou6t:i . r>c Zee jfeal ons Ttnf berging !) 5t)m tetflcnt een ntbct Sec ffier op be laft fnïtS anipts ; ben ^«« ennan gift be
fttanbe jftabp te toefen / cnberhalben ' tbiep-Hoat maube < Cn tbriutigh babem biubt / eu na coat toarhtcn / nep ' t.-èa ( t.-èa ) mannen / vnerptitodi ceitsbrnötuijfttrn ba
bembicp . • © cfrljiplu » met ben boot btrl)alben ttadeii blieben ; © eet Pauhis toept / iubjcn bat pemaitbttoanuUeoen Het fillip betiaet/bie fal / foo tori als lu » rwgaen . © aet op bat Zabcl tec bc ÏSrtjcbflien ftsmen aen / < tEn Kappen ' t tou aen t tuec be boot trie ( aetmeii bjrj >
ben . © enbiügtitct luetbt two ? Kuangij ghenootfaerhora
teblijbcn . © eö Pauius totbermacnftchUtcbercmbebiijt / IDerfckert clrttfijit Iijf/cniiootfetotontbt(t / <© m ' s Oerten flaubept met toat fpiife te nerquitftett , / bettoni bc foimen-ftraet Komt boo ; be laolcften ti.\t
hen / Jöcrtooncube ban bet een intotjefc enbet ' t lanbt ; J&atr op men baet'lrjrtt loft be ; eplen uut ben banbt ■ © i-riemen ( iriemen ) hupten i)oo:Q be anhettf opgevnonbeu / « Eu baer op aen gejeplt ; iiirr ftootmtn op bc oroiioen « En blinSe tubfeit / met l)et boo:frl)ip oat'et fteecltt ; © es ' t aebterft " ban ' t gheuselb ' ber baren ftucfeen
bjeerfct / ftirrpebetnufönbeft/bjieftBemmeit ftanoie ftaant '
men / < En b'ahb'te ban het bnacii op planch rit barbers
Mommen / < 85e b:ebe n op ben ftranb ; foo bat tluee honbert man UEMfes-eii-tfebcntigh ( UEMfes-eii-tfebcntigh ) / tot Irjf-beboabinglj au Sjetenlanbt Mclite bclanben ; biens Maltefen jÜfen fecc beel blienbfdjap en gebïcnfiich een beroefen .
E , H ai
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Noord-Hollands Rusten-burg : of ronde t´samen-spraak tusschen Goed-hart en Jan Zelden-thuys, twee oprechte patriotten ; vervattende al de rechts-pleging, tusschen West-Zanen, Zardam, Wormer-veer, Kooch, Lagendijk [...] voor-gevallen
Pagina:
10
Jaar:
1649
8 NOORD-LANDS
De Gecommitteerde Raden van de Staten van Hol-land ( Holland ) en Weft - Vriefland verftacnenordonerendatalle Verlije die in de Diftriclic van Weft-Zancn zullen vallen ter eerller Initantie , in't Recht-huys ( Recht-huys ) van Weft • Zanen , ofte aan den Secretaris aldaar aan-gebroght , en het Recht van den Veertigften - pennink ,' volgens d'ordonantie van de zelve Ver-lijen ( Ver-lijen ) , betaelt zal worden , beladende aan } der die het aangaat zich hier na te re-guleeren ( re-guleeren ) .
I . z . g^c ^ arbammrrö bebben / nnjngoojoeelg / ban ött ' Jtootntement met getoecten : ' t3ou anbeti fteel onteebelib 3tjn getoeeft / } Mtï / boo ? en ai « ei 5p Daar tatmbtt Docent baböen / tetotllenboen .
G . H . ©? iett&f)etfibo?töen met aan bc bseetenfcbap : maacfjettö aefijft Öct oc-meencUft ( oc-meencUft ) gaat brtrD&bimbecnooaarbigt . l^etgi.ig De reputatie te na / om alle ötngen tot ï©c»1 Eancn in ' t Secijt-bups te moeten boen . < öok f jaö ijet Wxh ' boo ? bec3ereebc / eentoepnigfcftgng / bat De © eft Z\\\ex$i laootfterei / . Saenotjfnrsl en f©o?mec beecbecs7 tec eencc / enöe § ac jammert tec anbcce jtjöe/in pet iaat Dai 1641 . een becb?ag am fcöapöingHebben gemaebt / toaacin 5tcf ) pber tec fcoeeöec-5t)Den ( fcoeeöec-5t)Den ) Heeft laten conbemnecen , toaacuitsp meebebecltonben bat stilet met bef|oo?be becDinbect tetoozben . I . z . © eltoat öun&tu / Dabben be & ax = bammer0 fltec in geen reent / geitje ch ? Debt becftaalt / bat alles * aan baac toass toe-gedaan ( toegedaan ) / tVuce j ^ cen na Det Stpointement boo ? be > 0ecommttteecbe iSaben tec 5a * he ban be © eclijcn gegeeben i tb meen ia . <£ n merb toel bat gDp fjtet inopretDt fp?eebt / - sonber üc 3©cft - Maners te becfrDoonen . git Dab Daac ai boo ? beftiger lie * ben aan ge3ten . <© c =£ agenDnber0 / ig mp biel ge3ept / bebben öct altijb / jecbect ^ tletoijn 3tanf5 . en olaas " Co?nelif3 . lBupf.,0 in be bebteninge 5vjn getoeeft / 50 toatin'ttoacgeboubcn / ban met T©.'(t - 25anen en ban met^acbam / om al30 flBecftec ban ' t fpel te blijben / naerbien J©eft - ^ anen nocD „ Satbam bupten Den nietö bonben boen . % a Deeft ban ^ arbam / Dtec in / mijn oo:beelav gebjb .
G . H . ^ tmfuubati ga 5pfcDünen Dtec uit na bp geltjft te Debben . gfi50uu & cl)ip toel bonnen beiboopen / maac soub ift baac om ooft macljtig 3un om |) et 5el = bc te Uebecen i
I . Z . J5ecnje . jtëaac Doe J toat 3eggen t'sS bat i
G . H . sBaac 30 toag bet mee met Det atftoo?t geleeden / baacbooibe^acbam * mers7inuoo2bcel / gelijh j en beseft -§& necjSonge'p Debben . Eplieben mogen toel athoo?Den maben boo ? eeutoige € bicten / maac fp bonnen geen bratbt Heb-ben ( Heb-ben ) boo2 en al eer ö'<£cb . < 5coot-ftëoog . ^ eecen ^ Staten ban © ollonb en 3©eft-©? tcflanb ( 3©efttcflanb ) baac op 2Cp?obatic Debben becleent / 0I50 Det acboo?t ftreftte tot bermin * öeringe bec ©? cbilegien ban 3©e|i - 2>wen I toaac ober Daac < Jceb . < ü5coot-!Roog . alö © abec0 3bn . èo Dapectbefeoop3omtijö$i aan't leebccen / en be acDoozben aan'tapp?obeeren : en gelijn glip toel toeet bat alle © eclepen boo ? ben ^ eercta-ti ( eercta-ti ) <$ l öte aUS bo?ge boo ? ben beectigflen-pemnnb ijs / en bc 3elf be moet becanttooo ?? ben moeten gcfcDteben / tot tijt entoyletoebatbe ^ acbammecö mee een ^ e-fcetacts ( e-fcetacts ) Debben üeboomen / 30 bat Det toepgecen geen blepne ceebenDwft geDab .
1 . z . ga /
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Noord-Hollands Rusten-burg : of ronde t´samen-spraak tusschen Goed-hart en Jan Zelden-thuys, twee oprechte patriotten ; vervattende al de rechts-pleging, tusschen West-Zanen, Zardam, Wormer-veer, Kooch, Lagendijk [...] voor-gevallen
Pagina:
11
Jaar:
1649
RUSTEN-BURG . 9
I . z . ga/föbejaaftjogeleegen^oberftaib/metu / batjv » ï)et athoo^t nierene ïjaoben moeten in ' ttoctb ( tellen / boo?enaleetoap?obatie bet €. <©. jfl&ogenbe oaar op tcrascgefc()tct . < g & geloof oebnfet öat3P / ten bien ettt&e / meet * moeiten nebben gebaan .
G . H . ï&et bab 50 toelbel)00?t : maatfctt febeen toeröat jr » ocen moet Dabben om Met ) aan baat €.€>. JBooenöctebecren : toaatbco-.3pr)en / beliifet-etan = berg retfjt ontDouben / aan De üïeeben-feamet ber <©? acfebBtieiD ban tjollanö / fteb-beit ( fteb-beit ) geboegt / om albaar geautort3eert te tooien om alle "© eclijen/m be 3&ifïnbtie ban ^ atöam ballenbe / 00b baar te mogen boen .
I . z . © el boe 5tjn3P baat gebaren : toicttftet yen baar ber gunt *
G . H . iSeeii / barbe ban bien . "© Ie ban 3©e(t - Marien tgf ï)cn Itcfcct * ïïcquep tn fianben geftelt / om binnen beertien bagen te berfebijnen / en " t5cibe nebben 5p oobgeöaan . 3McbanbeSteften-bamerbebben / na&at3p onberriebt toaren / en alle ( lubben ter materie bienenbe toel ober-baeegenbe / boo ? Stpojul gegeeben / algi bolgt :
Gezien by die van de Reekeningen des Graefiik -
heids van Holland , de Requefte van Schepenen en Vroedfchappen va,n WeitSardam , mirfgaders de Refchripfie by Schepenen en Vroedfchappe van Weft-Zanen daer teegens overgelevert , en op alles gelet , verdaan , en ordo-neeren ( ordo-neeren ) dat mits by Schepenen van Weft - Zanen order geftelt zijnde , dat tot ze-keren ( zekeren ) daagen , en ten minften alle Recht - daagen de Verleyen , in deezen Re-quefte ( Requefte ) geroert , ten gerijf van pertyen , voor Schepenen zal worden gedaan . Ordoneren Schepenen en Vroeafchappe van Sardam en alle die het aangaat zich daar na te reguleren , naer die order en voet tot noch toe binnen Weft - Zanen geobferveert . En dit alles by provide , tot anders zal worden geordoiieert .
Wat bunbt u / is't al goeb oube *© o?pen riet JDettehb ge3ag te beneemen / en 50 onber t geen baar onber poneert te berfmalöeelen i
I . z . gb boo ?/ met bectoonbering / toe . ^ ierio'tnumctbe^arDammertf ge-baan ( ge-baan ) om fetsf ^ eparateby te bebomen / booj én aleer fjaar €. 45 . jl^ogenoc 2tp20 ~ batie nebben berleent / waar op bie ban öe ïïebemng mee Hebben ge3icn / gelnb 3ttlcr uit baat gegeben fïpointement genocg3.iam too?D berftaan / al30 3ulcrop bouöe boet 3011 moeten blijben tot naaroer 50U bjce3en gebifponeert . ^ h geloof niet bat be . garDammerg meerbet moeiten ban Reparatie ïjeuben in'ttoerbge-( Telt ( in'ttoerbgeTelt ) .
o . H . gij ben / ban u berftaal / berteonbcib . ^ etijs immer-S al b?ic of bier ja-ren ( jaren ) bcrieeöen bat glip in be banne ban ï©efi-Eauen bebt getooont/en ijcbt glip ban geen anber ongemab gelioozt / bat ier tocl bjeemt / en fcljijnt 11a bp ongeloobclift .
f . Z . iftcen © 2icnD / Qb,n wit mijn 30 niet berfïaan / al.öofibm'etbabneltoojt : toantibf)oo?eti3iea!IebagehDat'cr aan toebet-3ijfcengrootc ftüariglicbcit3»n ; maariliöeb / üencebensanbw / altijö gemeent bat bc^arbammersfncautori-feerttoaren ( bc^arbammersfncautorifeerttoaren ) / om allee bat jp aanbangen te mogen boen / cnbatöe 3©e (! Eancrö fjen in Ijun bevbtecgen retOt 5orbten te belebigen . «" Jb be & fiooren becltaien / en 3elf
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Noord-Hollands Rusten-burg : of ronde t´samen-spraak tusschen Goed-hart en Jan Zelden-thuys, twee oprechte patriotten ; vervattende al de rechts-pleging, tusschen West-Zanen, Zardam, Wormer-veer, Kooch, Lagendijk [...] voor-gevallen
Pagina:
12
Jaar:
1649
ie NOORD-LANDS 1
t))i nrtcacnthciö ge3ien / Dat ' er touggcn / op anber Ucöen Hanb / tjoarrn gelegt / bie ; o in i ais b:p - cpnen toieröcn gebjupbt / 3onöcr Dat D'*epgenacrs ban De boo*f3 . kanoen Daar tn / 30 men segr / tem toaren gebenö . ïjier Dp boegbe men noeft bat 3ian $ tcterf5 . <© üfe een Der booinaamltc <£ pgenaren toaöbanbe erben tot toelc * gmjf De biuggcntf toaren gelegt ; öoct ) tfe ttotjffcl of öcttoaar ts $. ^ hftcboobge-3tctt ( hftcboobge-3tctt ) batmen Dec IteDen bepningen bab omgetoozpen / gcltjh ' er aob noch een biuQ Die afgefojohen is geftcn ban tooiben . € n tb ben onlangs / ban een perfoon Die beel in De Regering tjS / onoerricht bat 5tiltr bp noop-mec(terö to02b gebaan . <© ee5e tooiDen gemeenclift uit De fRetuitlTen gettoomen / en Dat ban Die bte bet allec-twu ^ tte bon Confctentie 51311 : gcuihCaaö ! 3k'ifperf5 . bte op Die tub het ampt / 30 mn gefept tö / bebienbe 5 De«3e 0an iö fo fijn öat bp ftcbfelben / na bp / fofip een anber % trber / Dan 3ün cpgen / boo2De pieebcn / fou berloorcn acbteit / Dcrbalbcn geloof tb niet Dat fulbe «§ cbapenberboolt loopen . © oft heb tb / ban goeberbanb / berfïaan / bat <© irft ü 3anf ;. Jne3eö / een oub en Deftig itegeeröer / Doen 25?teben ban autori-fatte ( autori-fatte ) / fo groot al0 , < § cf?o2te-h!ceben / met trcffeltfthe Zcegclg ban bet ïanb oaac aan / honDe tonen : inboegtn Dat bet altemanl op Claaé 3afperf5 . niet ftaat , Dec * baibcn heb ib fonber ttoüffel gelooft Dataller / bat - et toierö gebaan / to«l rrtogtge * baan tooien .
G . H . ^ et tö begetooonte ban't ülanbnietaan pmanb oojtof / omecnanöec fiet 3bn t'ontneemen / te geeben / fonber te booren D'Cpgenaartf te bennen en ban r , D'3ntrcffen te bolDocn / tohl fukr reegenöbe 3BetDer i&miren / Die boo ? alle nienfcUcn gemeeniö / ( ïrtjD . 3©efftalben Dnnbt bet nw b?eemt batfo een oub 3 «- barenb-man ( barenb-man ) / Die beel3tanben en $ laatfen heeft befocht / fuift een ongefonöecrt boo2 geeben ïiecft gelooft .
1 . Z . J©el©2icnD / f 6 heb / gehjfttftbebgcfegt / nip baar mee feertoepntgbe ; moept . © at ib fotoelfona aanDcn©amtooonDealöghpDoet / licbteliftfoutft meer ban De Dingentoeetett . fbfiebitooptfo beelnaerfiigbeit / altfuu tn u bp-toeefen ( bp-toeefen ) / om toat te toeetcn / gebaan / toijl ib toeet bat gbp be bingen ronb en fonber hreufien herbaalt / ben berhalben begcerig om De gantfeften ftanöel berbolgenss ban u eens ? te booren : bertroutoenbe Dat gbp u goethartighciö / jjjer in / aan mp / fult betonen .
G . H . 3©eUftfaIu/boopift/bernocgen . ' tgöfecfter/gcIöftQftpecnfDeehSftebt gebooit / Dat ' er bp De «© ecommtttcerDe Kaben/alg 00b bp De refteningDeS <©? aaf-fclifebetbö ( aaf-fclifebetbö ) ban SjoUanD / geen beranöering bon to02Den toegcfiaan . © orb be & at * Dammerö bebben baar bier mee niet bonnen bernocgen / maar bebben / anno 1644 . gepoogt bare bcrponöerö met en neebenö De 3©efl Éanerö in ' t ïïettyïwfi te ( iel ? len . © e 3©efl -^ anersi toeltoectenbeDat5Pbet3©etteliftgciag ban bun © o?p / fonber ftonfent ban baar <£. « 0 . JBog . niet mogten obergecbeh ; bebben baar ter * tfont naar & <* 52aben - J^agc begeebenom baar <*?. < Ü5 . H3og . aDbyfl te beftomen ; ' t geen / heb ib het anoerjs boel onthouben / alDuö lupb :
De Staten van Holland en Weft - Vriefland , de2en
Requefte hebben ge-ëxamineert , verdaan dat de Pondingen in deezen gcroert , gedaan fal worden naar ouder gewoonte , en op de voet , voor deefen
by
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
11
Jaar:
1649
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende