Per 1 januari 2018 zijn de tijdelijke beperkingen op de openbaarheid van diverse dossiers, aanwezig bij het Gemeentearchief Zaanstad, vervallen.

Burgerlijke stand
Volgens wettelijke openbaarheidstermijnen zijn vanaf nu de geboorteakten uit 1917, huwelijksakten uit 1942 en overlijdensakten uit 1967 te raadplegen. De scans van deze akten zijn gekoppeld aan de inventarissen van de betreffende archieven. Deze inventarissen en de scans zijn hier te raadplegen. De scans zijn nog niet doorzoekbaar op naam, vrijwilligers werken daar aan.

Bidprentjes
Ook zijn bidprentjes van in 1967 overleden personen te raadplegen. Deze zijn doorzoekbaar op naam.

Kranten
In verband met auteursrecht zijn gedigitaliseerde kranten, jonger dan 70 jaar, uitsluitend op de computers op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad in te zien. Kranten tot en met 1947 zijn ook elders via de website raadpleegbaar.