Per 1 november zijn twee nieuwe archieven toegankelijk voor onderzoek. Deze archieven zijn voorzien van een inventaris, waardoor vanuit huis al vooronderzoek is te doen. Voor het inzien van de stukken zelf, dient u op afspraak naar de studiezaal te komen.

PA-0386 - archief van IJ.M. Roovers, sportjournalist Zaandam, 1960 - 1973.
De sportjournalist IJ.M. Roovers was een deelnemer aan de sportjumelage. Jumelage was een uitwisselingsverband op vele terreinen tussen voorsteden van een aantal Europese hoofdsteden. Van 1953 tot 1989 betrof het een uitwisseling met andere West-Europese steden. Deelnemende voorsteden waren Parijs - Boulogne-Billancourt, Zaandam, West-Berlijn - Neukölln, Brussel - Anderlecht, en Londen - Hamersmith. De kern van de jumelage was dat de gasten veelal niet in hotels werden ondergebracht, maar bij gastgezinnen. Tot 1984 werd de jumelage door de gemeente Zaandam, later gemeente Zaanstad gesubsidieerd.

PA-0385 - Archief van de Buurtvereniging Rooswijk, later Comité Rooswijk en Wijkcontactraad Rooswijk Zaandijk, 1944 - 1952, 1961 - 1970 (met hiaten).
Buurtvereniging Rooswijk is officieus opgericht in 1944. De vereniging organiseerde verschillende activiteiten. In maart 1944 werd het eerste cabaret met muzikale begeleiding uitgevoerd door jongens en meisjes uit Rooswijk. Op 5 mei 1945 vond de officiële opening plaats van het speelterrein in Rooswijk. Deze werd geopend door de Burgemeester van Zaandijk, met medewerking van het Zaandijks Fanfare Korps.
De officiële oprichtingsdatum van de vereniging is 5 januari 1948 te Zaandijk.
Het doel van de buurtvereniging was het behartigen van de belangen van de bewoners in de wijk Rooswijk in Zaandijk. De vereniging wilde de band tussen de Rooswijkers vernieuwen of verstevigen onder meer door het houden van excursies, het geven van lezingen, het geven van kinderfeesten en het organiseren van een of twee feestavonden per jaar.
In 1965 is de naam gewijzigd in Comité Rooswijk.
In 1969 is de naam gewijzigd in Wijkcontactraad Rooswijk.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.