Zoek in personen 16e t/m 19e eeuw

Zoek in personen 19e- en 20e eeuw

 

Voor genealogisch onderzoek zijn er bij  het Gemeentearchief Zaanstad veel bronnen beschikbaar. Denk aan doop-, trouw- en begraafboeken (afgekort tot DTB), de akten van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters. Deze zijn op naam doorzoekbaar.

Namen werden vroeger sterk uiteenlopend gespeld. Daarom kan het zo zijn dat u een bepaalde persoon niet vindt, omdat diens naam net iets anders is gespeld als u verwacht. Met behulp van het zogenoemde getrunceerd zoeken kunt u soms meer resultaten krijgen (bijvoorbeeld Kuij*, waarbij u alle resultaten krijgt die met die naam beginnen).
Zoek voor een naam waarin de IJ voorkomt, ook altijd op Y.
Personen zijn in overheidsregistraties altijd opgenomen met hun doopnaam! Uw voorouders Kees en Piet zullen dus hoogstwaarschijnlijk als respectievelijk Cornelis en Pieter te vinden zijn.

Zoeken in personen 16e t/m 19e eeuw (DTB-registers):
Voor onderzoek naar voorouders vóór 1811 zijn we aangewezen op de doop-, trouw- en begraafboeken (DTB-boeken) van de kerken. Deze zijn deels te doorzoeken.

Zoeken in personen 19e- en 20e eeuw:
Hier zoekt u in:

-Akten van de Burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten).
Geboorteakten jonger dan 100 jaar, huwelijksakten jonger dan 75 jaar en overlijdensakten jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.
Let op: de huwelijksakten 1811-1932 en de overlijdensakten 1811-1960 zijn digitaal uitsluitend via de website Wiewaswie te vinden.

-Het Bevolkingsregister vanaf ca. 1829 tot ca. 1939. 
Voor de bevolkingsregisters (gezinskaarten) met gegevens recenter dan 110 jaar geldt een beperking in de openbaarheid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt namelijk om de levensovertuiging van nog levende personen openbaar te maken. Door het ondertekenen van een onderzoeksverklaring kunt u deze registers uitsluitend inzien op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad. Deze registers zijn uitsluitend doorzoekbaar op naam van het gezinshoofd en inwonenden met een afwijkende achternaam. Kunt u dus uw voorouder, geboren in bijvoorbeeld 1934, niet vinden? Zoek op de naam van diens vader en wellicht vindt u wel de pagina waar de persoon uit 1934 op genoemd staat.

-Bidprentjes.

Hoe zoekt u?
In deze zoekingang vindt u linksboven een zoekveld.  Dat klapt uit wanneer u er met de cursor in gaat staan. Met het plus-teken naast ‘Persoon’ voegt u extra zoekregels in zodat u op een combinatie van twee personen kunt zoeken.

In de toekomst zullen de zoekingangen "16e t/m 19e eeuw" en "19e en 20e eeuw" worden samengevoegd.

Zoek in gedigitaliseerde adresboeken
Adresboeken van de Zaanstreek (vergelijkbaar met de latere telefoongidsen en Gouden Gidsen) uit de periode 1882-1968 zijn te doorzoeken op naam. U kunt op die manier zien op welke adressen welke personen woonden.

Transcripties
U kunt ook digitaal zoeken in transcripties uit het Oud-Rechterlijk Archief van Krommenie.

Bibliotheek
Via onze Bibliotheekcatalogus kunt u ook onderzoeken of er reeds een genealogie is samengesteld van de familie waar u naar op zoek bent.

Zoektips personen

Er zijn diverse zoekwijzers beschikbaar met daarin meer informatie over het onderzoek in specifieke bronnen, waaronder genealogische bronnen.
Uiteraard kunt u uw genealogisch onderzoek tijdens de openingstijden op onze studiezaal vervolgen. Daar is onder meer een uitgebreide collectie indexen aanwezig op de doop-, trouw- en begraafboeken. Ook in de notariële- en oud rechterlijke archieven is veel informatie te vinden. Deze zijn beschikbaar op microfiche. Uiteraard staan wij klaar om u te helpen bij uw onderzoek.