Voor genealogisch onderzoek staan veel bronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad u ter beschikking. Denk aan de akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, notariële archieven en oud-rechterlijke archieven.
U kunt uw onderzoek beginnen via onze website. Een aantal bronnen zijn namelijk (deels) digitaal (op naam) beschikbaar. In het genealogisch bronnenoverzicht ziet u welke bronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad en elders op welke manier beschikbaar zijn.
Voor de niet gedigitaliseerde archieven kunt u de inventarissen raadplegen via Archieven. Via onze Bibliotheekcatalogus kunt u ook onderzoeken of er reeds een genealogie is samengesteld van de familie waar u naar op zoek bent.

Deels doorzoekbaar op naam
U kunt in diverse gedigitaliseerde bronnen zoeken op naam. Wekelijks worden er nieuwe gegevens beschikbaar gesteld! Er is via het linker menu een overzicht van op naam toegankelijke bronnen beschikbaar. U kunt wel digitaal bladeren door de bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand die nog niet op naam toegankelijk zijn. Op termijn zullen ook de resterende delen van de bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand, evenals de doop-, trouw- en begraafboeken te doorzoeken zijn op naam.
Voor de bevolkingsregisters (gezinskaarten) met gegevens recenter dan 110 jaar geldt een beperking in de openbaarheid. De Algemene Verordening Gegevensbescherming verbiedt namelijk om de levensovertuiging van nog levende personen openbaar te maken. Door het ondertekenen van een onderzoeksverklaring kunt u deze registers uitsluitend inzien op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad. Deze registers zijn uitsluitend doorzoekbaar op naam van het gezinshoofd en inwonenden met een afwijkende achternaam. Kunt u dus uw voorouder, geboren in bijvoorbeeld 1934, niet vinden? Zoek op de naam van diens vader en wellicht vindt u wel de pagina waar de persoon uit 1934 op genoemd staat.

Zoektips op deze website
In de zoekingang (te bereiken via de bovenste link in het menu links van deze pagina) vindt u linksboven het zoekscherm. Dat klapt uit wanneer u er met de cursor in gaat staan. Met het plus-teken naast ‘Persoon’ voegt u extra zoekregels in zodat u op een combinatie van twee personen kunt zoeken.
Namen werden vroeger sterk uiteenlopend gespeld. Daarom kan het zo zijn dat u een bepaalde persoon niet vindt, omdat diens naam net iets anders is gespeld als u verwacht. Met behulp van het zogenoemde getrunceerd zoeken kunt u soms meer resultaten krijgen (bijvoorbeeld Kuij*, waarbij u alle resultaten krijgt die met die naam beginnen).
Zoek voor een naam waarin de IJ voorkomt, ook altijd op Y.
Personen zijn in overheidsregistraties altijd opgenomen met hun doopnaam! Uw voorouders Kees en Pieter zullen dus hoogstwaarschijnlijk als respectievelijk Cornelis en Pieter te vinden zijn!

Waar vind ik wat van de akten van de burgerlijke stand?
Niet alle akten van de burgerlijke stand zijn digitaal te vinden via deze website en dientengevolge ook niet op naam te doorzoeken. U vindt namelijk op de website Wiewaswie alle huwelijksakten van 1811-1932 en overlijdensakten van 1811-1960, op naam doorzoekbaar.
Recentere huwelijks- en overlijdensakten en geboorteakten vanaf 1811 (voor zover openbaar) zijn of worden op de website van het Gemeentearchief Zaanstad ontsloten. Hiervan zijn de scans reeds wél aanwezig, te raadplegen via de inventarissen.

Adresboeken
Adresboeken van de Zaanstreek (vergelijkbaar met de latere telefoongidsen en Gouden Gidsen) uit de periode 1882-1968 zijn te doorzoeken op naam. U kunt op die manier zien op welke adressen welke personen woonden.

Transcripties
U kunt ook digitaal zoeken in transcripties uit het Oud-Rechterlijk Archief van Krommenie.

Verder onderzoek
Er zijn diverse zoekwijzers beschikbaar met daarin meer informatie over het onderzoek in specifieke bronnen, waaronder genealogische bronnen.
Uiteraard kunt u uw genealogisch onderzoek tijdens de openingstijden op onze studiezaal vervolgen. Daar is onder meer een uitgebreide collectie klappers aanwezig op de doop-, trouw- en begraafboeken. Ook in de notariële- en oud rechterlijke archieven is veel informatie te vinden. Deze zijn beschikbaar op microfiche. Uiteraard staan wij klaar om u te helpen bij uw onderzoek.