Voor genealogisch onderzoek staan veel bronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad u ter beschikking. Denk aan de akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, doop-, trouw- en begraafboeken, notariële archieven en oud-rechterlijke archieven.
U kunt uw onderzoek beginnen via onze website. Een aantal bronnen zijn namelijk (deels) digitaal (op naam) beschikbaar. In het genealogisch bronnenoverzicht ziet u welke bronnen bij het Gemeentearchief Zaanstad en elders op welke manier beschikbaar zijn.
Voor de niet gedigitaliseerde archieven kunt u de inventarissen raadplegen via Archieven. Via onze Bibliotheekcatalogus kunt u ook onderzoeken of er reeds een genealogie is samengesteld van de familie waar u naar op zoek bent.

Deels doorzoekbaar op naam
U kunt in diverse gedigitaliseerde bronnen zoeken op naam. Wekelijks worden er nieuwe gegevens beschikbaar gesteld! Er is via het linker menu een overzicht van op naam toegankelijke bronnen beschikbaar.
Voor de bevolkingsregisters (gezinskaarten) uit de periode 1900-1939 geldt dat deze uitsluitend op naam van het gezinshoofd (veelal de vader) te doorzoeken zijn, in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wel is door alle gezinskaarten (die alfabetisch zijn geordend op familienaam) digitaal te bladeren. Dat geldt ook voor de bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand die nog niet op naam nader toegankelijk zijn.
Op termijn zullen ook de resterende delen van de bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand, evenals de doop-, trouw- en begraafboeken te doorzoeken zijn op naam.

Zoektips op deze website
In de zoekingang (te bereiken via de bovenste link in het menu links van deze pagina) vindt u linksboven het zoekscherm. Dat klapt uit wanneer u er met de cursor in gaat staan. Met het plus-teken naast ‘Persoon’ voegt u extra zoekregels in zodat u op een combinatie van twee personen kunt zoeken.
Namen werden vroeger sterk uiteenlopend gespeld. Daarom kan het zo zijn dat u een bepaalde persoon niet vindt, omdat diens naam net iets anders is gespeld als u verwacht. Met behulp van het zogenoemde getrunceerd zoeken kunt u soms meer resultaten krijgen (bijvoorbeeld Kuij*, waarbij u alle resultaten krijgt die met die naam beginnen).
Zoek voor een naam waarin de IJ voorkomt, ook altijd op Y.

Waar vind ik wat van de akten van de burgerlijke stand?
Niet alle akten van de burgerlijke stand zijn digitaal te vinden via deze website en dientengevolge ook niet op naam te doorzoeken. U vindt namelijk op de website Wiewaswie alle huwelijksakten van 1811-1932 en overlijdensakten van 1811-1960, op naam doorzoekbaar.
Recentere huwelijks- en overlijdensakten (voor zover openbaar) zijn of worden op de website van het Gemeentearchief Zaanstad ontsloten, evenals in een later stadium de geboorteakten vanaf 1811 (hiervan zijn de scans reeds wél aanwezig, te raadplegen via de inventarissen).

Adresboeken
Adresboeken van de Zaanstreek (vergelijkbaar met de latere telefoongidsen en Gouden Gidsen) uit de periode 1882-1968 zijn te doorzoeken op naam. U kunt op die manier zien op welke adressen welke personen woonden.

Transcripties
U kunt ook digitaal zoeken in transcripties uit het Oud-Rechterlijk Archief van Krommenie.

Verder onderzoek
Er zijn diverse zoekwijzers beschikbaar met daarin meer informatie over het onderzoek in specifieke bronnen, waaronder genealogische bronnen.
Uiteraard kunt u uw genealogisch onderzoek tijdens de openingstijden op onze studiezaal vervolgen. Daar is onder meer een uitgebreide collectie klappers aanwezig op de doop-, trouw- en begraafboeken. Ook in de notariële- en oud rechterlijke archieven is veel informatie te vinden. Deze zijn beschikbaar op microfiche. Uiteraard staan wij klaar om u te helpen bij uw onderzoek.