Hilda Zwagers heeft de prijsvraag van het Gemeentearchief op de Zaanse UIT-markt gewonnen! Van harte gefeliciteerd! Wij nemen persoonlijk contact op om de prijs, een pakket “Proef de Zaanstreek” te overhandigen.

‘Geluk’ is het thema van de Maand van de Geschiedenis. Ter gelegenheid daarvan start het gemeentearchief in oktober met een cursus stamboomonderzoek voor beginners.

Met ingang van 1 juli 2017 zijn via internet weer een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gekomen. Hierdoor kunt u op afstand alvast

De maand oktober is jaarlijks de Maand van de Geschiedenis, dit jaar is het thema Geluk!

Per 1 juni 2017 zijn de volgende inventarissen verbeterd:

PA-0048 Schildersbedrijf Dirk Daas, de weduwe D. Daas en Gerrit Daas, D. Baas en D. Baas en Zonen, 1833-1948
PA-0077 Meelfabriek en grutterij Wed. A. ten Kate en Zoon, 1710-1855
PA-0078 Schilders- en glazenmakersbedrijf Albert Kramer, 1829-1840

De inventarissen zijn hier te bekijken.