Bijgewerkte inventarissen in juni 2017

Per 1 juni 2017 zijn de volgende inventarissen verbeterd:

PA-0048 Schildersbedrijf Dirk Daas, de weduwe D. Daas en Gerrit Daas, D. Baas en D. Baas en Zonen, 1833-1948
PA-0077 Meelfabriek en grutterij Wed. A. ten Kate en Zoon, 1710-1855
PA-0078 Schilders- en glazenmakersbedrijf Albert Kramer, 1829-1840

De inventarissen zijn hier te bekijken.

 

Hemelvaartsdag: gemeentearchief gesloten

24

mei

In verband met Hemelvaartsdag is het gemeentearchief vandaag de gehele dag gesloten.

Nieuwe inventarissen in april 2017

Per 1 april 2017 zijn de onderstaande inventarissen beschikbaar gekomen, hier te raadplegen:

PA-0513, Collectie van de Firma G. Schipper bloemisten te Zaandam, 1909, ca. 1915 
Gerrit Janszn Schipper (1849-1917), afkomstig uit Zaandijk, werkte als jongen op de bloemisterij van de heren Schmidt en Riesmann aan de Stationsstraat in Zaadam. In 1867 begon hij voor zichzelf op het Schapepad en in 1879 verhuisde hij naar de Parkstraat. Het gezin zelf woonde aan de Tuinstraat 11. 
Eind 19e eeuw legde hij zich meer toe op groenteteelt. Zoon Johan (1881-1963) werd rond 1900 verantwoordelijk voor het tuinaanleg en tuinonderhoud. Aan het einde van het Bouwmanspad vestigde hij een kwekerij die meer dan 50 jaar zou bestaan. 
Daarnaast opende Johan Schippers, op 5 januari 1909 een bloemenwinkel in het woon- en winkelhuis Westzijde 63. Dit was gehuurd van de ernaast gevestigde firma Eijer. Reeds in 1916 verhuisde Johan Schipper met zijn gezin en planten naar Westzijde 23. Daar kwam de zaak tot bloei. Na het overlijden van vader Gerrit in 1917 werd de naam gewijzigd in firma J. Schipper. In 1919 volgde andermaal verhuizing, nu naar Westzijde 5. 
In juli 1943 werd A. Visch als compagnon in de zaak betrokken. Sindsdien was de naam Schippers kwekerijen en bloemenmagazijn. 
Visch zette vanaf 1 februari 1949 de zaak voort. 
Later zou de bloemistenhandel bij de oostelijke oprit van de Beatrixbrug, op de hoek Peperstraat/Oostzijde een nieuwe winkel krijgen. In de winkel aan de Westzijde 63 vestigde zich de bloemenzaak van Maarten de Ruiter. In 1970 is het pand Westzijde 63 te Zaandam gesloopt. 
De collectie bestaat uit een huurovereenkomst betreffende Westzijde 63 en twee foto’s van het pand.

KA-0016, Parochie der Heilige Martelaren van Gorcum te Koog aan de Zaan, (1854) 1931 - 1980 

In 1931 besloot de bisschop van Haarlem om een parochie in Koog aan de Zaan te stichten ten behoeve van inwoners van Koog aan de Zaan, Zaandijk, Westzaan (viel ook deels onder Assendelft) en het noordelijkste deel van Zaandam. Reeds in 1926 was door de pastoor van de parochie ’t Kalf (Zaandam) een stuk grond op de hoek van de Boschjesstraat 15 en de Provincialeweg. Op 21 november 1932 werd de nieuwe kerk van Koog aan de Zaan ingewijd, gevolgd door de ingebruikname van de Leonardusschool een jaar later. Er kwam ook een pastorie op het stuk grond.  

In 1958 werd te Westzaan een bijkerk gesticht aan het Weiver 15. In 1980 werd deze weer opgeheven.

De Leonardusschool is begin 21e eeuw gesloopt, de pastorie in 2007 verkocht.

 

Tot slot is de onderstaande inventaris aangevuld:

PA-0059 - Cornelis Adriaan Honig Az., directeur van de NV Oliefabrieken Het Hart en de Zwaan, 1908-1919

 

Nieuwe inventarissen online per 1 mei 2017

Per 1 mei zijn de volgende inventarissen beschikbaar:

KA-0014 Evangelisch-Lutherse Gemeente Zaandam, 1642-1919 (1955)
Reeds in 1643 werd het eerste kerkgebouw voor Evangelisch-Lutherse Zaandammers geopend. In 1699 begon de bouw van het huidige kerkgebouw aan de Vinkenstraat, in 1700 geopend. Het archief bevat stukken tot 1919 met enkele stukken betreffende de ledenadministratie tot 1955.

PA-0514 Collectie familie Groot, 1797, 1809-ca. 1900. Met hiaten
De familie Groot was een familie van tuiniers in Westzaan. Zij waren nauw betrokken bij de Fries Doopsgezinde gemeente aldaar. Bijzonder is een dagboek dat Simon Jacobszn Groot (1785-1855) in de periode 1809-1810 bijhield met gegevens over bijzondere gebeurtenissen in Nederland en de Zaanstreek specifiek. Zijn kleinzoon verhuisde in 1897 met zijn gezin naar Zaandam, waar een bloemenzaak aan de Korte Hogendijk 12 (Floresco genaamd) werd geopend. In 1924 verhuisde de winkel naar het naastgelegen pand Korte Hogendijk 14. Diens zoon vestigde zich in 1905 in Velsen en opende daar als dependance Floresco II.

Daarnaast zijn de volgende inventarissen aangepast:
PA-0058, NV van Delft en Zonen's Blanket- en koekfabriek, voorheen de Vlijt, 1914-1935
PA-0067, Gerrit Visser van Hazerswoude, makelaar en commissionair, 1829-1873
 

De inventarissen zijn hier te bekijken.

Cursus geschiedenis schrijven (vol)

8

mei

Op 8 en 22 mei 2017 organiseert het Gemeentearchief Zaanstad een cursus "Zelf geschiedenis schrijven". Deze cursus wordt gegeven door Mirjam Janssen, freelance schrijfster en eindredacteur, waarbij zaken aan bod komen als schrijfstijl, doelgroep, onderwerpkeuze en nog veel meer. De cursus bestaat uit twee sessies met een huiswerkopdracht die de tweede sessie besproken zal worden.

De cursus vindt plaats op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad op maandagmiddag 8 en 22 mei om 14u (het is dus één cursus, die wordt verspreid over twee dagdelen).

Helaas is de cursus volgeboekt!

Pagina 1 van 12