Eind 2016 is vrijwel de gehele collectie doop-, trouw- en begraafregisters van het Gemeentearchief Zaanstad gedigitaliseerd. Dit betekent dat een uiterst waardevolle bron voor genealogisch onderzoek in de periode vóór 1811 (de invoering van de Burgerlijke Stand) digitaal beschikbaar is gekomen.
Op dit moment zijn de registers nog niet doorzoekbaar op naam, daar zal de komende tijd hard aan gewerkt worden.
De scans zijn hier te raadplegen.

Journalisten winnaars van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz

Met een door haar geschreven lemma over de Christen Unie, lanceerde wethouder Rita Visscher-Noordzij op vrijdag 7 oktober de ZaanWiki. De ZaanWiki is een initiatief van Vereniging Zaans Erfgoed en bevat alle onderwerpen uit de Encyclopedie van de Zaanstreek. Op www.zaanwiki.nl is de inhoud gemakkelijk door iedereen te raadplegen en bij te werken.

Sinds half september zijn de archieven van het kadaster van alle voormalige Zaangemeenten en de gemeente Oostzaan volledig digitaal beschikbaar. Via de inventarissen kunt u de scans raadplegen en desgewenst downloaden. Op deze manier kunt u op een eenvoudige manier vanuit huis onderzoek doen naar de geschiedenis van een bepaald gebouw in de Zaanstreek vanaf 1832 tot circa 1985. In de Zoekwijzer Gebouwenonderzoek wordt uitgelegd hoe u het onderzoek in kadastrale archieven het beste kunt aanpakken. Op de beeldbank van het Gemeentearchief zijn kadastrale kaarten (minuutplans) digitaal te bekijken.

Recent zijn op deze site de onderstaande nieuwe inventarissen online gezet. U kunt zodoende op internet alvast bekijken welke informatie in onze archieven aanwezig is. De bewuste stukken kunt u - tenzij anders aangegeven - op onze studiezaal tijdens onze openingstijden komen inzien.

Link naar het overzicht van de archiefinventarissen

De plaatsingslijst van archief PA-0507 Collectie Willem Hartman, 1920-1921, is vanaf nu te bekijken via de website.

Willem Hartman (1900-1979) was een Westzaner die in 1920 weigerde in dienst te gaan omdat hij volledige geweldloosheid voorstond. Dat kostte hem 10 maanden gevangenisstraf. Vanuit de gevangenis schreef hij diverse brieven aan zijn familie, die een bijzondere inkijk geven in het gevangenisleven van een dienstweigeraar.

Link naar de plaatsingslijst van PA-0507